Гарасим Ярослав Іванович

Проректор з науково-педагогічної роботи

Гарасим Ярослав Іванович

— доктор філологічних наук, професор

Тел.: (+38 032) 239-41-46

Компетенція:

Здійснює безпосереднє керівництво такими видами діяльності Університету:

 • організація контролю за виконанням рішень органів державної влади з питань вищої освіти, наказів Міністерства освіти і науки України, рішень Вченої ради Університету, наказів ректора і рішень ректорату;
 • організація методичного забезпечення навчального процесу та самостійної роботи студентів усіх спеціальностей і форм навчання;
 • аналіз забезпечення студентів навчальною і навчально-методичною літературою;
 • організація університетських навчально-методичних заходів;
 • організація навчальної та виробничої практики, стажування студентів, навчально-методичної роботи баз практики;
 • організація та координація профорієнтаційної роботи;
 • координація співпраці з «Асоціацією випускників Університету»;
 • організація університетських, міжуніверситетських виховних заходів;
 • організація культурно-виховних заходів Університету;
 • координація роботи колективів художньої самодіяльності Університету;
 • організація мистецьких виставок в Університеті;
 • координація національно-патріотичної та виховної роботи;
 • організація популяризації досягнень Університету в національно-патріотичній та виховній роботі;
 • організація підвищення кваліфікації викладачів і навчально-допоміжного персоналу Університету.

Наукова біографія

1994 р. – завершив з відзнакою філологічний факультет Львівського університету.

1997 р. – завершив аспірантуру Львівського університету. Здобув звання кадидата філологічних наук («Культурно-історична школа в іторії української фольклористики»).

1997-2011 рр. – асистент, з 2001 р. – доцент кафедри української фольклористики, з 2004 р. – декан філологічного факультету Львівського університету.

2010 р. – здобув звання доктора філологічних наук («Етноестетика українського пісенного фольклору»).

Наукові інтереси

Історія української фольклористики, методологія фольклорних досліджень, етнопсихологія та етноестетика. Має близько 60 наукових праць.