Лозинський Мар’ян Володимирович

Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку

Лозинський Мар’ян Володимирович

— кандидат історичних наук, доцент

Тел.: (+38 032) 239-45-32

Компетенція:

Здійснює безпосереднє керівництво такими напрямками діяльності Університету:

 • організація контролю за виконанням рішень органів державної влади, наказів Міністерства освіти і науки України, рішень Вченої ради Університету, наказів ректора і рішень ректорату;
 • соціальний захист учасників навчально-виховного та науково-дослідного процесу, студентів і співробітників Університету;
 • планування соціально-економічного розвитку Університету;
 • координація співпраці первинної профспілкової організації викладачів і співробітників, профкому студентів та інших громадських організацій із питань соціально-побутового розвитку Університету;
 • планування та використання фонду соціальної допомоги студентів, викладачів, співробітників Університету;
 • планування покращення умов навчання, праці, побуту, медичного обслуговування, відпочинку, соціального та професійного захисту соціально незахищеної категорії студентів, викладачів і співробітників Університету;
 • організація заходів щодо реалізації програми для осіб із особливими потребами;
 • планування та координація розвитку навчально-видавничої та поліграфічної діяльності (видання навчальної, наукової, методичної, довідково-енциклопедичної літератури, образотворчих видань , журналів, газет тощо);
 • організація контролю за складанням і виконанням планів видання навчально-методичної літератури;
 • організація університетських, міжуніверситетських спортивних заходів;
 • планування та контроль за майном і фінансами, що спрямовані на соціально-економічний розвиток Університету;
 • робота Видавничої ради Університету.

Наукова біографія

1983 р. – завершив факультет журналістики Львівського університету.

1991 р. – завершив аспірантуру Львівського університету.

1984-1995 рр. – асистент кафедри зарубіжної преси та інформації.

З 2005 р. – доцент кафедри теорії і практики журналістики, проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку.

Наукові інтереси

Журналістика, релігійні ЗМІ, книговидання. Має близько 30 наукових праць.