Оренда рухомого, нерухомого майна та обладнання

Надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовується в освітній, навчально-виховній, науковій діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють в Університеті.

тел. (032) 239-47-13

контактна особа Курляк Василь Юрійович

Короткострокове користування площами та/або окремими приміщеннями Університету

Надання у короткострокове користування відповідно до законодавства місць для базування, зберігання транспортних засобів, зокрема місць для стоянки у разі, коли це не погіршує умов навчання або соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють в Університеті.

тел. (032) 239-47-13

контактна особа Курляк Василь Юрійович

Поліграфічні та рекламні послуги

Надання поліграфічних та рекламних послуг, реалізація власної друкованої продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової (крім видання та реалізації навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газет, часописів, альманахів тощо), видання та розміщення на веб-сайтах банерів та іншої рекламної продукції в електронній формі, розроблення поліграфічного дизайну. Друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на носії.

тел. (032) 239-45-32

контактна особа Лозинський Мар’ян Володимирович

Здійснення палітурних, брошурувальних робіт.

тел. (032) 239-45-86

вул. Дорошенка, 41

Видавництво

контактна особа Хом’як Ігор Володимирович

Виробництво та реалізація продукції громадського харчування

Виробництво та реалізація продукції громадського харчування, організація її споживання.

тел. (032) 239-41-87

контактна особа Ожибко Леся дмитрівна

Документи про освіту

Забезпечення оформлення студентських квитків, залікових книжок осіб, які навчаються відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, їхніх дублікатів для всіх категорій осіб, що навчаються в Університеті.

Забезпечення оформлення документів про освіту державного зразка в установленому законодавством порядку.

тел. (032) 239-46-76

Інформаційно-виробничий вузол

контактна особа Козицький Андрій Валерійович

Транспорті послуги

Перевезення вантажів спеціальними  транспортними засобами.

тел. (032) 239-47-13

контактна особа Курляк Василь Юрійович

тел. (032) 239-42-07

контактна особа Юшкевич Юрій Юрійович

Транспортний відділ

Послуги з редагування, перекладу, комп’ютерного набору та верстання текстів

Надання послуг з редагування, перекладу наукової, довідкової, технічної, навчальної, навчально-методичної, художньої літератури, комп’ютерного набору, верстання текстів.

тел. (032) 239-45-86

e-mail: vydavcentr@lnu.edu.ua

вул. Дорошенка, 41

Видавництво

контактна особа Хом’як Ігор Володимирович