Університет надає платні послуги юридичним та фізичним особам. Для цього Заявнику потрібно подати письмове звернення (заяву, лист) на ім’я Ректора. При можливості надання потрібної послуги планово-фінансовий відділ розраховує її вартість, про що укладається угода між Заявником та Університетом. Оплата за надані послуги здійснюється на рахунок Університету через установи банків.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 796 від 27.08.2010 р. (із змінами та доповненнями) та наказу ректора Університету № О-19 від 13.03.2018 р. встановлено перелік платних послуг, які надає Університет:

Перелік платних послуг