Університет бере участь в таких проектах:

Еразмус+

Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій / Quality Assurance System in Ukraine: Development on the Base of ENQA Standards and Guidelines – метою проекту є підтримка реформування та розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні. Цілі проекту передбачають розробку інструментів для сталого функціонування систем внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості (ЗЯ); розвиток потенціалу ВНЗ та установ національного рівня через підвищення кваліфікації співробітників щодо впровадження інструментів ЗЯ, розбудову організаційної інфраструктури ЗЯ на різних рівнях, пілотування моделей внутрішнього та зовнішнього ЗЯ; стимулювання більш широкого залучення студентів до процесів самоаналізу у вишах; впровадження механізму самоаналізу як невід’ємного компоненту функціонування університетів.

Еразмус+ КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти

Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET) / Improving teacher education for applied learning in the field of vocational education [ITE-VET] – метою проекту є поліпшення економічної ситуації в Україні шляхом удосконалення організації та підвищення якості системи професійної освіти. Завдання проекту: Подальше визначення структурних проблем системи професійної освіти в Україні, зокрема підготовки викладачів системи професійної освіти, шляхом вивчення та порівняння з країнами ЄС – учасниками проекту особливостей розроблення навчальних планів; Підготовка та запровадження в українських університетах – партнерах інноваційних курсів і дидактичних матеріалів, розроблених на основі та відповідно до новітніх теорій навчання; Запровадження нових форм співробітництва між університетом та школами/коледжами й інституціями, що репрезентують роботодавців, а також запровадження нових способів/напрямів набуття майбутніми викладачами раннього професійного досвіду поза межами університетських аудиторій з метою кращого задоволення потреб економіки та підвищення ефективності підготовки студентів до їхньої майбутньої трудової діяльності в якості викладачів професійної освіти.

за напрямом Жана Моне Програми Еразмус+

Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір / The Economy in European Integration: Internal Challenges and External Dimensions

Літні курси з права і політики ЄС / Summer Courses in the European Law and Policies –  метою проекту 553310-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE«Літні курси з права і політики ЄС» є створення постійних літніх курсів, присвячених правовій і політичній системі Європейського Союзу, які б відбувалися у Львівському національному університеті імені Івана Франка (Україна) із залученням університетів і вищих навчальних закладів з держав-членів Європейського Союзу і організацією навчального процесу відповідно до стандартів ЄС у сфері викладання і змістовного наповнення курсів.Окрім організації і проведення літніх курсів у проекті передбачено супроводжуючі заходи як проведення круглих столів і методологічних семінарів, розробка навчальних матеріалів і відповідних супровід у мережі Інтернет.

Субнаціональний вимір ЄС / The EU’s Subnational Dimension це міждисциплінарний освітній модуль у рамках проекту імені Жана Моне Еразмус+ (553355-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE), підготовлений для студентів-магістрантів, що прагнуть поглибити свої знання про Європейський Союз. Цей курс є обов’язковим для магістерської спеціалізації «Європейська інтеграція». Це перший освітній модуль проекту імені Жана Моне у Львівській області і покликаний сприяти професіоналізації Європейських студій у вищій освіті, стимулювати їх поширення в інших регіонах та підтримувати розвиток університетської програми з європеїстикиОсвітній модуль «Субнаціональний вимір ЄС» носить міждисциплінарний характер, інкорпоруючи різні аспекти з політичних наук, публічної адміністрації, економіки та права. Він диверсифікує дидактичне наповнення Європейських студій та сприятиме подоланню традиційно переважаючому акцентуванню на наднаціональному та національному рівнях врядування у ЄС. Цей начальний курс покликаний забезпечити більш ґрунтовно, всебічне, об’єктивне особливостей розвитку і функціонування субнаціонального рівня врядування ЄС Освітній модуль «Субнаціональний вимір ЄС» проекту імені Жана Моне допоможе студентам краще підготуватись до їх професійної кар’єри шляхом розвитку низки практичних навичок і компетенцій, а також завдяки врахування регіонального чинника у взаємодії з ЄС. Зокрема йтиметься про особливості залучення українських областей у співпрацю з Європейським Союзом. Освітній модуль «Субнаціональний вимір ЄС» поєднує традиційні лекції з інтерактивними методами навчання. Окрім того, студентам буде надана можливість брати участь у воркшопах, де вони отримають практичні навички з управління проектною діяльністю. Передбачається залучення державних службовців і представників громадянського сектору, що можуть стати у майбутньому працедавцями.

Темпус

Створення багатопрофільнихінноваційних центрів для розвитку віртуальних лабораторій (MICVL) біології та медицини / 543802-2013-UK-JPHES-ESTABLISHMENT OF MULTIDISCIPLINARY INNOVATIVE CENTRES FOR THE DEVELOPMENT OF VIRTUAL LABORATORIES (MICVL) IN BIOLOGY AND MEDICINE.

Сoordinator – University of Westminster, Great Britain.

Навчання альтернативному вирішенню суперечок як підхід до забезпечення прав людини /543990-2013-DE-JPCR-TRAINING ON ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION AS AN APPROACH FOR ENSURING OF HUMAN RIGHTS 

Coordinator – University of Potsdam, Germany

перспективні проекти Університету:

Інтегрована інформаційна система управління університетом – оптимізація процесів управління освітньою діяльністю через удосконалення бізнес-моделі. Підвищення якості інформаційного обміну всіх учасників навчального процесу. Зменшення числа паперових документів. Підвищення швидкості прийняття управлінських рішень. Підвищення ефективності використання людських та технічних ресурсів. Збільшення прозорості навчального процесу(електронні журнали, відомості, розклад і т.п.). Забезпечення синхронізації з зовнішніми інформаційними системами у т.ч. Єдиною Державною Електронної Базою Освіти.

http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/our-projects/iumis/