Електронне навчання (e-learning) – це система навчання, побудована з використанням інформаційних та телекомунікаційних технологій, котрі в сучасних умовах широко використовуються як студентами, так і викладачами. Система електронного навчння дозволяє забезпечувати викладання навчальних курсів, отримувати інформацію та спілкуватися викладачам і студентам між собою незалежно від часу та місця знаходження.

Електронне навчання успішно використовується у найрозвинутіших країнах світу, оскільки воно надає безліч переваг:

  • доступне у будь-якому місці і в будь-який час;
  • дозволяє використовувати найрізноманітніші та найсучасніші засоби та методи навчання  (текст, відео, тести тощо);
  • забезпечує можливість спілкування студентів між собою та з
    викладачами у режимі онлайн за межами навчальної аудиторії;
  • одночасне звернення великої кількості студентів до багатьох джерел навчальної інформації;
  • застосування у навчальному процесі нових досягнень інформаційних технологій, які сприяють входженню людини у світовий інформаційний простір;
  • використання спеціалізованих форм контролю якості навчальних досягнень.

Використання e-learning дає змогу викладачам якісно та ефективно організувати навчальний процес.

Використання електронного навчання допускає збереження загальних принципів побудови традиційного навчального процесу і робить його більш цікавим та доступним.

Львівський національний університет імені Івана Франка також робить важливий крок до впровадження електронного навчання. Для цього в Університеті проводяться курси “Інформаційні технології в освіті”, на яких викладачів навчають використовувати у навчальному процесі сучасні інформаційні технології, а також систему електронного навчання на базі платформи Moodle, якою Університет успішно користується вже тривалий період часу.