PATRIAE DECORI CIVIBUS EDUCANDIS (Освічені громадяни - окраса Батьківщини)

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультети  Навчальні установи  Наукові установи  Адміністрація  Інформація  Контакти  In English

 

 

Запрошення на конференції

Дата проведення Місце проведення, організатор Тема конференції
15-18.04.2014
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» (NTUU «KPI»)
 V.Ye. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics of NAS of Ukraine (ISP)
 National Aviation University (NAU)
IEEE 34th international conference ELNANO-2014
детальніше...
20.03.2014
Міністерство освіти і науки України
Державне агентство України з туризму і курортів
Черкаська обласна державна адміністрація
Туристична асоціація Угорщини «Карпати-Тіса»
Кошицький технічний університет (Словаччина)
Белгородський державний університет (Росія)
Ужгородський національний університет
Болгарський міжнародний університетський коледж
Черкаський державний технологічний університет
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи ЧДТУ
V Міжнародна науково-практична конференція
«Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»
детальніше...
13-15.03.2014
Institute of English Studies,
Jagiellonian University in Krakow,
Poland
International conference
«Travelling Texts: Encounters of Literatures»
детальніше...
04-06.03.2014
Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України,
м. Харків
Міжнародна науково-технічна конференція
«Паралельні та розподілені обчислювальні системи» (PDCS 2014).
детальніше...
24-27.02.2014
Міністерство освіти і науки України
Донецький національний університет
Біологічний факультет
ІІІ міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
«Фундаментальні та прикладні дослідження в біології »
детальніше...
20.02.2014
Белорусский государственный университет 3-я Международная научно-практическая конференция
«Международная журналистика-2014: диалог культур и взаимодействие медиа разных стран»
детальніше...
31.01-07.02.2014
Європейський освітній центр (м. Донецьк)
Словаччина
V Міжнародна науково-практична конференція викладачів, аспіратнів та студентів
«Маркетинг на міжнародних ринках товарів та послуг: глобальні аспекти»
детальніше...
23-24.01.2014
Міністерство освіти і науки України
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
Інститут історичної освіти, кафедра етнології
Міжнародна наукова конференція
«Україна в етнокультурному вимірі століть, присвячену 175- річчю з дня народження видатного українського етнографа Павла Чубинського»
детальніше...


Дата проведення Місце проведення, організатор Тема конференції
24-25.12.2013
MSMEE 2013
Hong Kong
2013 international conference on Materials Science, Machinery and Energy Engineering (MSMEE 2013)
детальніше...
19.12.2013
Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»
Асоціація «Інформатіо-Консорціум»
м. Київ
Науково-практичний семінар
«Застосування нормативних і методичних документів під час підготовки навчальних та наукових видань до випуску»
детальніше...
19.12.2013
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Кафедра соціології та політології
XШ Всеукраїнська студентська наукова конференція
«Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього»
детальніше...
17-21.12.2013
The Institute for Cultural Diplomacy
Berlin, Germany
The Annual Conference on Cultural Diplomacy 2013
детальніше...
17-26.12.2013
Проект SWorld
Одеський національний морський університет
Українська державна академія залізничного транспорту
Інститут морського господарства та підприємництва
Науково-практична інтернет-конференція
«Перспективні інновації в науці, освіті, виробництві та транспорті»
детальніше...
12.12.2013
Міністерство освіти і науки України
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Воронезька державна лісотехнічна академія
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Міжнародний Слов’янський університет
Державний інститут підготовки кадрів Міністерства промислової політики України
V Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні тенденції розвитку світової економіки»
детальніше...
11-12.12.2013
Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Університет імені П’єра і Марії Кюрі (Франція)
Маріборский університет (Словения)
Ягелонський університет (Польща)
Талінський технологічний університет (Естонія)
Міжнародний університет цивільної авіації (Марокко)
Інститут фізики міцності і матеріалів Сибірського відділення РАН (Росія)
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Наукове товариство ім. Шевченка
Тернопільська обласна організація українського союзу науково-технічної інтелігенції
Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів
«Актуальні задачі сучасних технологій» детальніше...
10-15.12.2013
Наукова асоціація «Південноукраїнське агенство соціальних технологій»
Запорізьке обласне громадське об'єднання «Південноукраїнський гуманітарний альянс»
XXIII-тій Всеукраїнська наукова конференція
«Інноваційний потенціал української науки - ХХI сторіччя»
детальніше...
04-05.12.2013
Міністерство освіти і науки України
Державна наукова установа «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки України
Харківська обласна рада
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Кафедра педагогіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Усеукраїнська науково-практична конференція
«Науково-методичні основи сучасного навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах: актуальні проблеми, досвід, перспективи вдосконалення»
детальніше...
29-30.11.2013
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів
«Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю й аудиту в умовах глобальних економічних змін»
детальніше...
28.11.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Київський університет імені Бориса Грінченка
Інститут суспільства
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
2-а науково-практична конференція
«Школа Конфуція: джерела – історія – сучасність»
детальніше...
26-29.11.2013
Асоціація «Інформатіо-Консорціум»
Російська асоціація електронних бібліотек
Український інститут науково-технічної і економічної інформації
Українська бібліотечна асоціація
Науково-технічна бiблiотека ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Національна наукова медична бібліотека України
Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»
Консорціум Eifl.net
ІММ «Фраксім»
ІV Міжнародний Форум «Проблеми розвитку інформаційного суспільства»
детальніше...
22.11.2013
Міністерство освіти і науки України
Національний авіаційний університет
Юридичний інститут
Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів
«Аеро - 2013. Повітряне і космічне право»
детальніше...
20.11.2013
Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет технологій та дизайну
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів
«Сучасні технології одержання композиційних матеріалів, хімічних волокон і нанокомпозитів»
детальніше...
14-15.11.2013
Міністерство освіти і науки України
Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир)
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (м. Вінниця)
Житомирський державний університет ім. Франка (м. Житомир)
Національний університет харчових технологій (м. Київ)
Уманський національний університет садівництва (м. Умань)
Житомирська обласна громадська організація людей з інвалідністю «Молодь. Жінка. Сім’я»
Житомирська обласна громадська організація «Житомирський обласний студентський
Інноваційний бізнес-інкубатор (ЖОСІБІ)» (м. Житомир)
Всеукраїнська науково-практичнай конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів
«Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу та логістики: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі»»
детальніше...
14-15.11.2013
Кафедра банківської справи Львівського інституту банківської справи
Університету банківської справи Національного банку України
Кафедра банківської справи Львівської комерційної академії
Кафедра фінансів інституту економіки та менеджменту національного університету «Львівська політехніка»
Кафедра банківської справи
Тернопільського національного економічного університету
VІІ Всеукраїнська науково-практична студентська конференція
«Теорія та практика розвитку банківської справи »
детальніше...
12.11.2013
Міністерство освіти і науки України
Донецька обласна адміністрація
Донецька обласна рада
Донецький міський виконком
Управляння у справах сім’ї та молоді Донецької обласної державної адміністрації
Управління у справах сім’ї, молоді та міжнародних зв’язків Донецької міської ради
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти
Донецький обласний центр зайнятості
Донецький міський центр зайнятості
VІІІ Міжнароднанауково-практична конференція
«Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів»
детальніше...
10-11.11.2013
ФБУ «Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного хозяйства» (ФБУ «ДальНИИЛХ)
Хабаровск, Россия
Всероссийская конференция с международным участием
«Состояние лесов и актуальные проблемы лесоуправления»
детальніше...
08-09.11.2013
Хмельницький університет управління та права Міжнародна наукова конференція
«Дванадцяті осінні юридичні читання»
детальніше...
07-09.11.2013
Національний заповідник «Софія Київська»
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Благодійний фонд Свята Софія
Міжнародна науково-практична конференція під патронатом національної комісії України у справах ЮНЕСКО
«Проблеми і досвід інженерного захисту урбанізованих територій і збереження спадщини в умовах геоекологічного ризику»
детальніше...
07-08.11.2013
Kaunas University of Technology
Panevezys, Lithuania
5th international scientific conference «Changes in Social and Business Environment» CISABE’13
детальніше...
06-08.11.2013
Department of Information and Communication Sciences,
Faculty of Humanities and Social Sciences,
University of Zagreb,
Croatia
4th international conference «The Future of Information Sciences – INFuture2013: Information Governance»
детальніше...
04-09.11.2013
Наукова асоціація «Південноукраїнське агенство соціальних технологій»
Запорізьке обласне громадське об'єднання «Південноукраїнський гуманітарний альянс»
XХII-га Всеукраїнська наукова конференція
«Інноваційний потенціал української науки – ХХI сторіччя»
детальніше...
04-08.11.2013
Міністерство освіти і науки України
Національна академія педагогічних наук України
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
П’ята Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з міжнародною участю
«Мовна освіта в Україні та за кордоном у ХХІ столітті»
детальніше...
01-02.11.2013
2013 International Conference on Information Engineering (ICIE 2013)
Hong Kong,
2013 International Conference on Information Engineering (ICIE 2013)
детальніше...
30.10.2013
Донбаський державний технічний університет
Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»
Гродненський державний університет імені Янки Купали (Республіка Білорусь)
ТОВ «Алмазодобувне підприємство «КАТОКА» (Республіка Ангола)
Міжнародна науково-практична конференція
«Ринкова економіка: тенденції і закономірності»
детальніше...
25-26.10.2013
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Кафедра історії України
ІХ Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 95-ій річниці Буковинського народного віча
детальніше...
25.10.2013
Міністерство освіти і науки
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Кафедра банківської справи
Кафедра страхування та ризик-менеджменту
Азербайджанський державний економічний університет
X Міжнародна науково-практична конференція
«Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України»
(для студентів, аспірантів та молодих вчених)
детальніше...
25.10.2013
Донецький університет економіки та права
Інститут права
Кафедра адміністративно-правових дисциплін
Міжнародна науково-практична конференція
«Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин в умовах адаптації позитивного досвіду Європейського Союзу»
детальніше...
24-25.10.2013
Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» IV Международная научно-практическаяй конференция
«Специальное образование: традиции и инновации»
детальніше...
24-25.10.2013
Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Кафедра банківської справи
Кафедра страхування та ризик-менеджменту
Азербайджанський Державний Економічний Університет
X Міжнародна науково-практична конференція
«Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України»
«WTPDFSU'2013»
детальніше...
24.10.2013
Державна пенітенціарна служба України
Інститут кримінально-виконавчої служби
Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасна наука - пенітенціарній практиці»
детальніше...
23-25.10.2013
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
Рада молодих науковців і спеціалістів ФМІ
Українське товариство з механіки руйнування матеріалів
Західний науковий центр НАН України і МОН України,
Західноукраїнський об’єднаний осередок IEEE,
Інженерний центр «Техно-Ресурс»
Українська асоціація корозіоністів
XXІІІ відкрита науково-технічна конференція молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України КМН - 2013
детальніше...
18-19.10.2013
ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”
Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України (Київ)
Інститут мовознавства та інститут психології Російської Академії Наук (Москва)
Російський державний педагогічний університет імені О.І.Герцена (Санкт-Петербург)
Міжнародна Академія наук педагогічної освіти (Москва)
Інститут психолого-педагогічних проблем дитинства РАО (Москва)
Ризька Академія педагогіки і управління освітою (Рига)
Українська асоціація психолінгвістів
VІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Психолінгвістика в сучасному світі»
детальніше...
18-19.10.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Головне управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації
Барановичський державний університет (Республіка Білорусь)
Донецький національний університет (Україна)
Інженерно-педагогічний факультет Технічного університету Софії (Болгарія)
Краківська академія імені Анджея Моджевського (Польща)
Технічний університет Софії (Болгарія)
Педагогічний інститут Південного Федерального Університету (Росія)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)
Донбаський державний педагогічний університет (Україна)
Горлівський інститут іноземних мов
VІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном»
детальніше...
18.10.2013
Міністерство освіти і науки України
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Факультет політичних наук
Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики
VII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених
(до 10-ї річниці кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики)
«Південна Україна в міжнародних відносинах: історія та сучасність»
детальніше...
14-19.10.2013
Національний університет біоресурсів та природокористування України,
м. Київ
Міжнародна науково-технічна конференція
«Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування»
детальніше...
14-17.10.2013
University of Wroclaw,
Poland
2nd Symposium of Social Sciences and Humanities PhD Students
"Education Culture and Society - Nowadays Challenges"
детальніше...
09-10.10.2013
Міністерство освіти і науки України
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
Академія спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожекської
Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка
Белгородський державний національний дослідний університет
VІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку»
детальніше...
07-10.10.2013
Національна академія наук України
Українське хімічне товариство ім. Д.І. Менделєєва
Наукова рада НАН України з проблеми «Хімія і модифікація полімерів»
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
ХІІI Українська конференція з високомолекулярних сполук ВМС-2013
детальніше...
04-05.10.2013
Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес»
детальніше...
03.10.2013
Національна академія наук України
Клуб молодих учених та новаторів
Київський будинок учених
ГО «Всеукраїнська спілка молодих учених та новаторів»
Інститут історії України
Інститут української мови
Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні
Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса
Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського
І Міждисциплінарні гуманітарні читання
детальніше...
30.09-04.10.2013
Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет радіоелектроніки
VI-а Міжнародна наукова конференція
«Функціональна база наноелектроніки»
детальніше...
29.09-05.10.2013
Ministry of Education, Science, Youth and Sports of Ukraine
The Ukrainian State Agency for Science, Innovation and Informatization
Taurida National V.I. Vernadsky University
Institute of Magnetism of NASU & MESU
Donetsk Phys & Techn Institute of NASU
State Fund for Fundamental Researches of Ukraine
International Associated Laboratory «LICS»
UNESCO Chair “Renewable Energy and Sustainable Development”
Parthenit, Crimea, Ukraine
International Conference
«Functional Materials ICFM’2013»
детальніше...
27-28.09.2013
Міністерство освіти і науки України
Херсонський державний університет
Факультет психології, історії та соціології
Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні аспекти»
детальніше...
27-28.09.2013
Львівська фундація суспільних наук Міжнародна науково-практична конференція
«Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»
детальніше...
25-27.09.2013
Міністерство освіти і науки України
Міністерство екології та природних ресурсів України
Вінницький національний технічний університет
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
Національний технічний університет України “КПІ”
Національний університет “Львівська політехніка”
Національний університет біоресурсів та природокористування України
Одеський державний екологічний університет
Міжнародна академія наук екології та безпеки життєдіяльності
Вінницька обласна державна адміністрація
Вінницька обласна рада
Вінницька міська рада
Держуправління екології та природних ресурсів у Вінницькій області
Державна екологічна інспекція у Вінницькій області
Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг
Міжнародна громадська організація “Україна – Польща – Німеччина”
Міжнародний союз охорони природи (IUCN)
Forschungszentrum Julich GmbH in der Helmholtz-Gemeinschaft
Akaki Tsereteli State University
м. Вінниця
ІV Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю
детальніше...
24-26-09.2013
the university city of Kosice – European Capital of Culture 2013,
Slovakia
The International Scientific Congress of Society for Microbial Ecology and Disease – SOMED2013
детальніше...
24.09.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Кафедра іноземних мов № 2
Кафедра міжнародного права
Міжнародна студентська науково-практична конференція іноземними мовами
«Глобалізація: право і суспільство»
детальніше...
21-22.09.2013
Східноукраїнська наукова організація
м. Донецьк
Міжнародна науково-практична конференція
«Цінність права як найефективнішого регулятора суспільних відносин»
детальніше...
20-21.09.2013
Київська наукова суспільнознавча організація Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасне суспільство перед обличчям глобальних проблем цивілізації»
детальніше...
19-20.09.2013
Міністерство освіти і науки України
Бердянський державний педагогічний університет
Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти
Кафедра соціальної педагогіки
Відділ організаційної роботи та внутрішньої політики Виконавчого комітету Бердянської міської ради
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
Харківський національний педагогічний університет імені Г. Сковороди
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Полікультурна освіта в Україні: історія, сучасність, перспективи»
детальніше...
17-20.09.2013
Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція,
присвячена 95-річчю Національної академії наук України та 140-річчю Наукового товариства ім. Шевченка
«Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування»
детальніше...
13-17-09.2013
Prague, Czech Republic 3rd International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers, IC-MAST 2013
детальніше...
09-15.09.2013
Міністерство освіти та науки України
Харківський національний університет радіоелектроніки
Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування
Міжнародна науково-практична конференція
Математичне моделювання процесів в економіці та управління іноваційними проектами (ММП-2013)
детальніше...
08-11.09.2013
Warsaw, Poland 3 rd International Conference on Material Modelling
детальніше...
25.08-01.09.2013
National academy of science of Ukraine
Institute of Physics of NAS of Ukraine
European Profiles A.E. (Greece)
Institute of Physics of the University of Tartu (Tartu, Estonia)
University of Turin (Turin, Italy)
Pierre and Marie Curie University (Paris, France)
II international summer school for young scientists:
«Nanotechnology: from fundamental research to innovations»
детальніше...
12-13-08.2013
National Organization for Educational Testing (NOET)
Iran
Fourteenth International Scientific Olympiad on Mathematics and Sixth International Chemistry Olympiad
детальніше...
07.2013
Нижегородский институт управления – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС) Седьмая международная научно-практическая заочная конференция
«Профессиональное лингвообразование»
детальніше...
27-28.07.2013
Elite World Hotel
Istanbul, Turkey.
International Academic Conference on Social Sciences
детальніше...
19-20.07.2013
Наукове об’єднання
«Відкрите суспільство»
м. Дніпропетровськ
Міжнародна науково-практична конференція
«Суспільні науки ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями досліджень» детальніше...
06.07.2013
Міністерство культури України
Національний історико-меморіальний заповідник "Поле Берестецької битви"
Рівненська духовна семінарія
Свято-Георгіївський чоловічий монастир на Козацьких Могилах
Науково-практична конференція
«Берестецька битва – відгомін боротьби за віру Христову»
детальніше...
01-05.07.2013
Армянский государственный педагогический университет им. Х. Абовяна Международная научно-практическая конференция
«Модернизация непрерывной (продолжительной) практики и внедрение механизмов ее организации в систему высшего педагогического образования»
детальніше...
01.07.2013
Юридичний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
детальніше...
30.06.2013
Громадська організація
«Правовий світ»
м. Дніпропетровськ
Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасне правотворення: питання теорії та практики»
детальніше...
29.06.2013
Громадська організація «Центр наукових публікацій»
м. Київ
Міжнародна конференція
«Методологія науки сьогодення»
детальніше...
27.06.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Міжнародний інститут бізнес-освіти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Буковинський державний фінансово-економічний університет
Бізнес-школа Варвіка (Великобританія)
Підприємство «Архімед» (Румунія)
VІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання»
детальніше...
24-25.06.2013
Organization committee DisCo 2013
Prague
INTERNATIONAL CONFERENCE DisCo 2013
New technologies and media literacy education
детальніше...
23-29.06.2013
Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC), Польща
Краківська Академієя ім. Анджея Фрица Модживскего (КА), м. Краків, Польща
Академічний Інкубатор Підприємництва (AIP) м. Краків, Польща
Стажування
«Створення та управління власним бізнесом на території ЄС на прикладі Польщі»
детальніше...
22-23.06.2013
Східноукраїнська наукова організація
м. Донецьк
Міжнародна науково-практична конференція
«Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення:тенденції та перспективи розвитку»
детальніше...
21-22.06.2013
Міністерство освіти і науки України
Національна металургійна академія України
Гуманітарний факультет
Всеукраїнська наукова конференція
«Освіта і наука в Україні»
детальніше...
20-21.06.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Головне управління економіки Житомирської обласної державної адміністрації
Житомирський державний технологічний університет (Україна)
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (Україна)
Національний університет харчових технологій (Україна)
Інститут економіки і торгівлі Таджицького державного університету комерції (Таджикистан)
Таджицький державний університет права, бізнесу і політики (Таджикистан)
Гродненський державний університет імені Янки Купали (Республіка Білорусь)
Брестський державний технічний університет (Республіка Білорусь)
Російський державний торговельно-економічний університет (Росія)
Державний Аграрний університет Молдови (Молдова)
Стопанська академія імені Д.А. Ценов (Болгарія)
Вища школа менеджменту (Польща)
І Міжнародна науково-практична конференція
««Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку»
детальніше...
18-19.06.2013
Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет радіоелектроніки
Харківська торгово-промислова палата
Алпен-Адриа Університет, Клагенфурт, Австрія
Технічний університет Вільдау, Німеччина
Університет Обуди, Будапешт, Угорщина
Компанія Штольман, Гамбург, Німеччина
Інститут теорії інформації та застосувань, Софія, Болгарія
Міжнародне наукове товариство (ITHEA), Софія, Болгарія
І Міжнародна науково-практична конференція
«Співпраця між університетами та підприємствами в галузі ІТ-аутсорсингу (ICCUBITO 2013)»
детальніше...
14-15.06.2013
Міністерство освіти і науки України
Херсонський державний університет
Юридичний факультет
Міжнародна науково-практична конференція
«Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу»
детальніше...
14-15.06.2013
Київська наукова суспільнознавча організація Міжнародна науково-практична конференція
«Вплив суспільних наук на процес розвитку суспільства: можливе та реальне»
детальніше...
11-14.06.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний комітет України з теоретичної та прикладної механіки
Євразійська асоціація університетів
Донецький національний університет
Інститут механіки ім. С.П.Тимошенко НАН України
Інститут прикладної математики і механіки НАН України Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України
Південний федеральний університет (Росія)
VIІ міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні проблеми механіки деформованого твердого тіла»
детальніше...
09-13.06.2013
Jeju, South Korea 9th International Conference on Fracture and Strength of Solids (FEOFS)
детальніше...
07-08.06.2013
Причорноморська фундація права
м. Одеса
Міжнародна науково-практична конференція
«Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті»
детальніше...
05-09.06.2013
«Ольвійський форум-2013: стратегії України в геополітичному просторі»
Кафедра соціології Чорноморського державного університету ім. Петра Могили
Асоціація Університетів України
Таллуарська мережа універсітетів
Міжнародна науково-практична конференція
«Cоціальна відповідальність университетів: соціологічні виміри в контексті європейських цінностей»
детальніше...
03-04.06.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Луцький національний технічний університет
Національний технічний університет України «КПІ»
Національний університет «Львівська політехніка»
Хмельницький національний університет
Донецький національний технічний університет
Національний лісотехнічний університет України
Брестський державний технічний університет (Білорусь)
Гліндорський університет (Великобританія)
Люблінський технологічний університет (Польща)
Бидгощський технологічно-природничий університет (Польща)
Волгоградський державний технічний університет (Росія)
Компанія «InternetDevels»
Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів
«Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами»
детальніше...
01-02.06.2013
Запорізька міська громадська організація «Істина» Міжнародна науково-практична конференція
«Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина»
детальніше...
31.05-07.06.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національне агентство акредитації України
Національна металургічна академія України
Технічний університет (Варна, Болгарія)
Державний університет підготовки та перепідготовки кадрів промисловості
IX Міжнародна конференція
«Стратегія якості в промисловості та освіті»
детальніше...
28-31.05.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Київський національний торговельно-економічний університет
Вінницький національний торговельно-економічний університет
Гуманітарно-природознавчний університет Яна Кохановського
Академічне товариство ім. М.Балудянського
Університет «Petre Andrei»
Уральський державний економічний університет
Курський державний унівреситет
Міжнародна науково-практична конференція
«Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України»
детальніше...
27-31.05.2013
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Київський національний університет імені Тараса Ше-вченка (факультет кібернетики)
Національний технічний університет України «КПІ»
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (факультет комп’ютерних наук)
Друга Всеукраїнська науково-практична конференція
«Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» ПІКТ-2013
детальніше...
25.05.2013
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної АН України Міжнародна наукова інтернет-конференція:
«Семен Гулак-Артемовський: феномен українського універсалізму»
детальніше...
25-26.05.2013
Громадська організація «Центр наукових публікацій»
м. Київ
Міжнародна конференція
«Наука та сучасність: виклики глобалізації»
детальніше...
25-26.05.2013
Східноукраїнська наукова організація
м. Донецьк
Міжнародна науково-практична конференція
«Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності»
детальніше...
24-28.05.2013
Міністерство освіти і науки України
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Національна академія природоохоронного та курортного будівництва
Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова
Белорусский государственный экономический университет
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління»
детальніше...
24-25.05.2013
Західноукраїнська організація
«Центр правничих ініціатив»
м. Львів
Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасний вимір держави і права»
детальніше...
24.05.2013
Національна академія наук України
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Міжнародна асоціація україністів
Міжнародна науково-практична конференція
«Народні засади та образно-стильові системи спадщини Тараса Шевченка в контексті сучасних національно-культурних пріоритетів»
детальніше...
24.05.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Міжнародний гуманітарний університет
факультет лінгвістики та перекладу
Кафедра перекладу та мовознавства
Громадська організація «Асоціація перекладачів та філологів»
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Перекладацька Одещина»
детальніше...
24.05.2013
Запорізька обласна державна адміністрація
Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р.Г.Хеноха «Класичного приватного університету»
Класичний приватний університет
IV Всеукраїнська науково-практична конференція
«Наука. майбутнє: досягнення та перспективи»
детальніше...
23-25.05.2013
Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України
Інститут української мови НАН України
Український мовно-інформаційний фонд НАН України
Інститут російської філології Університету імені Адама Міцкевича в Познані (Польща)
Інформаційний центр DAAD (Німеччина) у Києві
Кемеровський державний університет (Росія)
Вітебський державний університет ім. П. Машерова (Білорусь)
Донецький національний університет
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
Міжнародна науково-практична конференція
«Методологія та історіографія мовознавства»
детальніше...
23-24.05.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Бердянський державний педагогічний університет
Інститут філології та соціальних комунікацій
Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти
Гомельський державний університет імені Франциска Скорини
Відділ освіти Бердянської міської ради
ІІ Міжнародна наукова конференція
«Мова – література – культура в контексті національних взаємозв’язків»
детальніше...
23-24.05.2013
Феодосійська фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин ХV Всеукраїнська науково-практична конференція:
«Підвищення конкурентоспроможності національної економіки: управлінські, соціально-економічні і науково-технологічні аспекти».
детальніше...
23.05.2013
Cуспільно-науковий проект
«Духовні цінності українського народу у світлі співпраці суспільствознавства і богослов`я»
ВНЗ «Національна академія управління»
Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН України
ХІІІ Науково-практична конференція:
«Громадська взаємодія як екзистенція демократичного суспільства»
детальніше...
22-24.05.2013
Національний університет «Львівська політехніка» Міжнародна науково-практична конференція
«Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи»
детальніше...
22.05.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київради (КМДА)
Київський університет імені Бориса Грінченка
Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція
«Київ і кияни: доба Бориса Грінченка»
детальніше...
20-25.05.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Академія наук вищої школи України
Національна академія наук України
Державний фонд фундаментальних досліджень
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Фізико-хімічний інститут
Науково-освітній центр «Наноматеріали в пристроях генерування та накопичення енергії»
Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка
Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова
Інститут загальної і неорганічної хімії імені В.І. Вернадського
Інститут загальної фізики РАН (Російська Федерація)
Інститут фізики імені Б.І.Степанова НАН Білорусі (Республіка Білорусь)
Університет Газі (Туреччина)
Українське фізичне товариство
Асоціація "Вчені Прикарпаття"
XIV Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок і наноструктур
детальніше...
18-19.05.2013
Державний вищий навчальний заклад
«Ужгородський національний університет»
(юридичний факультет)
Інститут держави і права країн Європи
Міжнародна науково-практична конференція
«Верховенство права та правова держава»
детальніше...
18-19.05.2013
Центр правових наукових досліджень
м. Київ
Міжнародна науково-практична конференція
«Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства»
детальніше...
18-19.05.2013
МВС України
Харківський національний університет внутрішніх справ
Сумська філія
VІ Міжнародна науково-практична конференція
«Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку»
детальніше...
17-18.05.2013
Південноукраїнська організація
«Центр філологічних досліджень»
м. Одеса
Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні питання розвитку філологічних наук у ххі ст.»
детальніше...
17-18.05.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національна академія педагогічних наук України
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології
Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України
Лабораторія психології соціально дезадаптованих неповнолітніх
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Кафедра практичної психології
Міжнародна науково-практична конференція
«Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика»
детальніше...
17.05.2013
Громадська організація «Центр демократичного лідерства»
Інститут глобальних стратегій управління національного університету «Острозька академія»
Рівненська обласна рада
Перша науково-практична конференціґ
«Актуальні проблеми громадянської освіти та виховання: український та зарубіжний досвід»
детальніше...
16-18.05.2013
Національний університет «Львівська політехніка»
За сприяння Європейського союзу в рамках «Програми транскордонного співробітництва Польща - Білорусь – Україна 2007-2013 років»
ІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури»
детальніше...
16-17.05.2013
Цикл міжнародних міждисциплінних конференцій
м. Люблін, Польща
Міжнародна міждисциплінарна наукова конференція
«Опір - протест - провина»
детальніше...
16-17.05.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету
Міністерство освіти, молоді та науки Болгарії
Шуменський університет ім. Єпископа Костянтина Преславського
Американський коледж «Аркус»
ІІ Міжнародний науково-методичний семінар з болгарської мови, літератури, культури та історії
детальніше...
16.05.2013
Науково-інформаційний центр «Знання»
м. Донецьк
Міжнародна конференція
«Перспективи розвитку науки в ХХІ столітті»
детальніше...
16.05.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний авіаційний університет
Юридичний інститут
Всеукраїнська науково-практична конференція до Дня науки
«Становлення та розвиток юридичної освіти в Національному Авіаційному Університеті»
детальніше...
15-17.05.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національна академія педагогічних наук України
Донецька обласна державна адміністрація
Донецька обласна рада
Маріупольський державний університет
Полонійна академія в Ченстохові (Польща)
Мессінський університет (Італія)
Кіпрський університет (Кіпр)
Центр слов`янської культури
Міжнародна науково-практична конференція
«Зв’язки з громадськістю в економіці та бізнесі»
детальніше...
15-17.05.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
Міжнародна науково-практична конференція з елементами школи для молодих учених
“Природне середовище і здоров’я людини. фізкультурно-оздоровчі технології формування особистості фахівця”
детальніше...
15-16.05.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Науково-дослідницький центр імені В.М. Бейліса «Схід-Захід: теорія та історія міжцивілізаційних взаємовідносин»
Інститут сходознавства імені А.Ю. Кримського НАН України
Інститут сходознавства РАН
Міжнародна наукова конференція
«Проблеми джерелознавства, історіографії та історії Сходу»
детальніше...
14-18.05.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Черкаський державний технологічний університет
Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
Друга міжнародна науково-технічна конференція
«Обчислювальний інтелект – 2013» (результати, проблеми, перспективи)
детальніше...
14-16.05.2013
Кримський факультет
Східноукраїнського національного університету імм. Володимира Даля
м. Євпаторія
4-та міжнародна науково-практична конференція
«Проблеми розвитку транспортних систем та логістики»
детальніше...
14-15.05.2013
Національна академія педагогічних наук України
Університет менеджменту освіти
Шнститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників
(м. Донецьк)
Регіональна науково-практична конференція
«ОКомп’ютаційна педагогіка: психолого-педагогічні проблеми, пошуки, рішення»
детальніше...
13-15.05.2013
Люблинский католический университет Иоанна Павла ІІ
Кафедра социальных микроструктур и современных социологических теорий
Варшавская главная школа торговли
Колледж бизнеса
Государственная высшая школа им. папы Иоанна Павла ІІ в Белой Подляске
Институт социологии
XIV международная научнаяю конференция
«Экономические и социальные стратегии действий в условиях финансового кризиса.Опыт стран центральной и восточной Европы»
детальніше...
10-11.05.2013
Причорноморський центр досліджень проблем суспільства
м.Одеса
Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні проблеми світового співтовариства та роль суспільних наук у забезпеченні його розвитку»
детальніше...
10-11.05.2013
Причорноморська фундація права
м. Одеса
Міжнародна науково-практична конференція
«Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин»
детальніше...
10-25.05.2013
Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України
Харківський національний автомобільно-дорожній університет (Україна)
Принстонський університет (США)
Національний університет Флоріди (США)
Національний авіаційний університет (Киів, Україна)
Технічний університет м. Варна (Болгарія)
Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова (Росія)
Університет м.Спліт (Хорватія)
Міжнародна науково-практична конференція
«Математичне моделювання прикладних задач математики, фізики, механіки»
детальніше...
30.04.2013
Громадська організація
«Правовий світ»
м. Дніпропетровськ, Україна
Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин» детальніше...
27.04.2013
Міністерство охорони здоров’я України
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Студентське наукове товариство
VІІI Міжнародна науково-практична конференція для молодих вчених
«Сучасні проблеми математики та її застосування у природ-ничих науках та інформаційних технологіях» детальніше...
26-27.04.2013
Запорізька міська громадська організація «Істина» Міжнародна науково-практична конференція
«Права людини та проблеми організації і функціонування публічної адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в Україні»
детальніше...
26-27.04.2013
Львівська фундація суспільних наук Міжнародна науково-практична конференція
«Історія, проблеми та необхідні умови становлення громадянського суспільства в Україні»
детальніше...
26-27.04.2013
Міністерство освіти і науки України
Херсонський державний університет
Юридичний факультет
Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства» детальніше...
26-27.04.2013
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника
Юридичний інститут
м. Івано-Франківськ
Щорічна Всеукраїнська наукова студентська конференція
«Законодавство України: погляд молодих правників» детальніше...
26-27.04.2013
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника
Юридичний інститут
м. Івано-Франківськ
Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і аспірантів
«Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина» детальніше...
26-27.04.2013
Донецький університет економіки та права (м. Донецьк)
Макіївський економіко-гуманітарний інститут (м. Макіївка)
Університет сучасних знань (м. Київ)
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі (м. Київ)
XVII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених
«Соціально-економічні та правові аспекти трансформації українського суспільства» детальніше...
24-25.04.2013
Міністерство освіти і науки України
Київський національний торговельно-економічний університет
Факультет фінансів та банківської справи
Кафедра банківської справи
Кафедра фінансів
Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
«Фінансово-кредитне регулювання економічного зростання»
детальніше...
25-26.04.2013
Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Кафедра економічного аналізу та обліку
Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція
«Актуальні проблеми управління економічним розвитком» детальніше...
25-26.04.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
ДВНЗ Київський університет управління та підприємництва
Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму

Київський технікум готельного господарства
Науково-дослідницький інститут туризму та курортів
Львівський національний університет імені Івана Франка
Російська академія туризму (РФ)
Польський університет туризму і готельної справи (Польща)
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Управління туризму виконавчого органу Київради (КМДА)
Всеукраїнська асоціація туристичних операторів
Рада з питань туризму та курортів України
Всеукраїнська громадська організація «асоціація екскурсоводів України»
Markedsklinikken (Норвегія)
Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія і практика» детальніше...
25-26.04.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
XIV Міжнародна науково-практична конференція
«Людина, культура, техніка у новому тисячолітті» детальніше...
25-26.04.2013
Міністерство охорони здоров’я України
Національний фармацевтичний університет
м. Харків
ХХ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів
«Актуальні питання створення нових лікарських засобів»,
присвячена 90-річчю від дня народження доктора фармацевтичних наук, професора Дмитра Павловича Сало детальніше...
25-26.04.2013
Cross Industry Technology Transfer and Innovation Conference and Networking 2012 (TTI 2012)
Czech Republic, Prague
Міжнародна конференція та нетфоркінг
«Internationalisation in Higher Education: Evaluating concepts, challenges and strategies (IHE 2013)» детальніше...
25-26.04.2013
China Senior College Exhibition Organization Committee
Shanghai, China
2013 the 9th Forum on International Education Cooperation Program
детальніше...
25-26.04.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Львівський державний інститут економіки і туризму, Україна
Вища школа туризму і екології в Сухій Бескидській, Республіка Польща
Вища державна технічно-економічна школа ім. Бронєслава Маркєвіча у Ярославі, Республіка Польща
Університет імені Матея Белла у Баньській Бистриці, Словацька республіка
Бєлгородський національний університет, Російська Федерація
Гродноцький державний університет імені Янкі Купали, Білорусь
Університет імені Миколая Ромера у Вільнюсі, Литва
І Міжнародна науково-практична конференція
«Збалансований розвиток туристичних регіонів: національний і світовий досвід».
детальніше...
25.04.2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Історичний факультет
Факультет навчання іноземних громадян
Наукове товариство студентів та аспірантів історичного факультету
VІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
«Дні науки історичного факультету-2013»
детальніше...
25.04.2013
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Кафедра соціології та політології
XІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція
«Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього»
детальніше...
24-25.04.2013
Міністерство науки і освіти, молоді та спорту України
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених
«Україні ХХІ сторіччя – інтелект і творчість молоді»
детальніше...
24.04.2013
Міністерство доходів і зборів України
Національний університет державної податкової служби України
Науково-дослідний інститут фінансового права
Науково-практичний круглий стіл
«Актуальні проблеми екологічного оподаткування: світовий досвід та українські реалії»
детальніше...
23-26.04.2013
Міністерство науки і освіти, молоді та спорту України
Житомирський державний університет імені Івана Франка
II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з біології
детальніше...
23-25.04.2013
Міністерство науки і освіти, молоді та спорту України
Національна академія наук України
Таврійський національний університет імені. В. І. Вернадського
Міжнародна асоціація академій наук
Державний фонд фундаментальних досліджень України
Неурядовий екологічний фонд ім. В.І.Вернадського
Кримський науковий центр НАНУ&МОНМСУ
Кафедра UNESCO «Відновлювальна енергія та сталий розвиток»
Міжнародна конференція
«В. І. Вернадський і глобальні проблеми сучасної цивілізації»
детальніше...
23-24.04.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим
Академія економічних наук України
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Кримський економічний інститут
ІІІ Всеукраїнський семінар молодих учених та студентів
«Участь України у глобалізаційних процесах»
детальніше...
22-24.04.2013
Національний університет «Львівська політехніка»
(м. Львів, Україна)
Міжнародна науково-практична конференція
«Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи»
детальніше...
22-24.04.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Харківський національний університет радіоелектроніки
17-й міжнародний молодіжний форум
«Радіоелектроніка і молодь в ХХІ столітті»
детальніше...
22-23.04.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Академія економічних наук України
Regional Studies Association
Міжнародна науково-практична конференція викладачів та студентів
«Стратегія розвитку економіки регіонів в умовах протидії викликам глобалізації»
детальніше...
20-28.04.2013
Наукова асоціація «Південноукраїнський гуманітарний альянс»
Громадське об'єднанням «Громадянська дія»
м. Запоріжжя
XX Всеукраїнська наукова конференція
«Інноваційний потенціал української науки - ХХI сторіччя»,
детальніше...
20-21.04.2013
Східноукраїнська наукова організація
м. Донецьк
Міжнародна науково-практична конференція
«Правове забезпечення політики держави на сучасному етапі її розвитку» детальніше...
20-21.04.2013
Ліга студентів Асоціації правників України
Асоціація правників України
м. Хмельницький
І Всеукраїнські змагання зі слідчих дій імені Георгія Михайловича Рудого
детальніше...
19-20.04.2013
Національна академія природоохоронного та курортного будівництва
м. Сімферополь
Міжнародна науково-практична конференція
«20-річчя аудиту. Досягнення, проблеми та перспективи розвитку»
детальніше...
19-20.04.2013
Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив»
м. Львів
Міжнародна науково-практична конференція
«Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності»
детальніше...
19.04.2013
Наукове об’єднання «Відкрите суспільство»
м. Дніпропетровськ
Міжнародна науково-практична конференція
«Науково-теоретичні проблеми вирішення глобальних проблем сучасності державами та міжнародними міждержавними організаціями»
детальніше...
19.04.2013
Міністерство освіти і науки України
Академія адвокатури України
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Рішення європейського суду з прав людини, Конституційного суду України та Верховного суду України у системі права України»
детальніше...
19.04.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Донбаський державний технічний університет
м. Алчевськ
Міжнародна молодіжна конференція
«Планета – наш дім»
детальніше...
18-19.04.2013
Міністерство освіти і науки України
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
Факультет іноземної філології
Кафедра східних мов
Історичний факультет
Кафедра всесвітньої історії
Міжнародна науково-практична конференція
«Cучасні тенденції сходознавства»
детальніше...
18-19.04.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Запорізький національний університет
Запорізька обласна державна адміністрація
Національний університет харчових технологій
Хмельницький національний університет
Всеукраїнська спілка вчених-економістів
Бєлгородський державний університет
Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації
Вармінсько-Мазурський університет
Економічний університет у Катовіцах
VІІ Міжнародна студентська конференція
«Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття»
детальніше...
18-19.04.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Харківська державна академія культури
Інститут культурології Національної академії мистецтв України
Всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих учених
«Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави»
детальніше...
18-19.04.2013
Черкаськоий національимй університет ім. Б.Хмельницького XV Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених
«Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених»
детальніше...
18.04.2013
Кафедра господарського права НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого»
Uосподарсько-правовиq факультет НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого»
Cтудентське самоврядування господарсько-правового факультету НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого»
І Всеукраїнська студентська конференція
«Актуальні напрямки розвитку національної економіки та господарського законодавства України»
детальніше...
18.04.2013
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Міжнародна конференція
«Сучасні тенденції юридичної науки очима молодих учених»,
детальніше...
17-19.04.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Німецька мова»
детальніше...
17-18.04.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир)
Академія економічних наук України
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (м. Вінниця)
Житомирський державний університет ім. Франка (м. Житомир)
Національний університет харчових технологій (м. Київ)
Уманський національний університет садівництва (м. Умань)
Головне управління економіки Житомирської обласної державної адміністрації
Житомирська обласна громадська організація «Житомирський обласний студентський інноваційний бізнес-інкубатор (ЖОСІБІ)» (м. Житомир)
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,здобувачів і студентів
«Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту підприємств виробничої сфери: світовий та вітчизняний досвід»
детальніше...
17-18.04.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство фінансів України
Київський національний торговельно-економічний університет
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Фінансова політика у системі соціально–економічного розвитку України»
детальніше...
17-18.04.2013
Сумський державний університет
ХIІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Екологічний менеджмент у загальній системі управління»
детальніше...
16-18.04.2013
Національний авіаційний університет
м. Київ
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів
«Екологічна безпека держави»
детальніше...
16-18.04.2013
Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Кримський економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Міжнародна науково-практична конференція
«Соціально-економічна конвергенція в Європі: фокусування на Україні»
детальніше...
13-14.04.2013
Інститут економіки і міжнародних відносин
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Міжнародна науково-практична конференція
«Пріоритети, напрями та сучасні чинники розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти »
детальніше...
13.04.2013
Громадська організація «Центр наукових публікацій»
м. Київ
Міжнародна конференція
«Мультинаукові дослідження як тренд розвитку сучасної науки»
детальніше...
12-13.04.2013
Київська наукова суспільнознавча організація Міжнародна науково-практична конференція
«Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст.»
детальніше...
12-13.04.2013
Південноукраїнська організація
«Центр філологічних досліджень»
м. Одеса
Міжнародна науково-практична конференція
«Мова у світлі класичної спадщини та сучаних парадигм»
детальніше...
11-12.04.2013
Міністерство культури України
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Інститут менеджменту
Кафедра документознавства та управління соціальними комунікаціями
Міжнародна науково-практична конференція
«Документ, мова, соціум: теорія та практика»
детальніше...
11-12.04.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Донецький національний технічний університет
Донецький національний університет
VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці»
детальніше...
11-26.04.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України
Університет менеджменту освіти НАПН України
Інститут педагогіки НАПН України
Запорізький національний університет
Бердянський державний педагогічний університет
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького
Науково-методичний комплекс «Консорціум закладів післядипломної освіти»
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації
Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради
Міжвузівський дослідницький центр «Політика і освіта»
IV Міжнародний освітній Форум:
«Особистість в єдиному освітньому просторі» детальніше...
10-19.04.2013
Министерство образования и науки РФ
Правительство Вологодской области
Администрация города Вологды
Вологодский государственный
технический университет
Филиал Московской государственной юридической
академии имени О.Е. Кутафина в г. Вологде
Вологодский институт права и экономики ФСИН России
Вологодский государственный педагогический университет
Молодежный научный форум
«Молодые исследователи - регионам»
детальніше...
06.04.2013
НАуково-інформаційний центр «Знання»
м. Донецьк
Міжнародна конференція, присвячена розвиту міждисциплінних досліджень
детальніше...
05-06.04.2013
Причорноморський центр досліджень проблем суспільства
м. Одеса
Міжнародна науково-практична конференція
«Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності»
детальніше...
05-06.04.2013
Причорноморський центр досліджень проблем суспільства
м. Одеса
Міжнародна науково-практична конференція
«Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності»
детальніше...
04-05.04.2013
Министерство Иностранных Дел Германии
Гете-Институт
Восточный комитет германской экономики при поддержке Российско-Германской Внешнеторговой палаты
Фонд им. Роберта Боша
Верховный Суд Республики Татарстан
Прокуратура Республики Татарстан
Институт экономики, управления и права (г. Казань)
Международный научно-практический форум
«Процессуальные, криминалистические, уголовно-правовые и криминологические проблемы ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления в России и Германии»
детальніше...
04-05.04.2013
Міністерство культури України
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Кафедра культурології та інноваційних культурно-мистецьких проектів
Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
«Індустрія дозвілля: історія, теорія, практика»
детальніше...
03-04.04.2013
Оргкомитет международной заочной научно-практической конференции
«Наука в современном информационном обществе»
г. Москва
Международная заочная научно-практическая конференция
«Наука в современном информационном обществе»
детальніше...
03.04.2013
Міністерство освіти й науки України
Кримський економічний інститут
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Факультет економіки та управління
Науково-практична Інтернет-конференція викладачів та студентів
«Інноваційна і інвестиційна політика в Україні: сучасний стан та можливості її активізації»
детальніше...
02-05.04.2013
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Факультет менеджменту та маркетингу
Наукове товариство студентів та аспірантів
Факультету менеджменту та маркетингу
XІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених
«Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління»
детальніше...
03.2013
Харківський національний автомобільно-дорожній університет Збірник наукових праць
«Студентство. Наука. Іноземна мова»
детальніше...
31.03.2013
«Ужгородський національний університет» (юридичний факультет)
Інститут держави і права країн Європи
Інститут економіки і міжнародних відносин
Інститут державного управління та регіонального розвитку
Міжнародна науково-практична конференція
«Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії»
детальніше...
31.03.2013
Громадська організація «Правовий світ»
м. Дніпропетровськ, Україна
Міжнародна науково-практична конференція
«Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи»
детальніше...
30-31.03.2013
Shandong University
Hong Kong Industrial Technology Research Centre
China
3rd/2013 International Conference on Civil Engineering, Architecture and Building Materials (CEABM 2013)
детальніше...
30-31.03.2013
Northeastern University, China
Harbin Institute of Technology, China
Jilin University, China
4th International Conference on Manufacturing Science and Engineering (ICMSE 2013)
детальніше...
29-30.03.2013
Запорізька міська громадська організація «Істина» Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні»
детальніше...
29-30.03.2013
Наукова філологічна організація «Логос»
м. Львів
Міжнародна науково-практична конференція
«Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури»
детальніше...
29-30.03.2013
Львівська фундація суспільних наук Міжнародна науково-практична конференція
«Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації»
детальніше...
28-29.03.2013
Одеська національна академія харчових технологій
Українська водна асоціація
Асоціація виробників мінеральних та питних вод України
Міждународна академія наук екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ)
Асоціація виробників водоочисної техніки та доочищеної води (АВТ)
Виробнича компанія «Watermark»
ТДВ «Одеський завод мінеральних вод «Куяльник»
ТОВ «Корпорація «Українські мінеральні води»
м. Одеса
IV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів
«Вода в харчовій промисловості»
детальніше...
28.03.2013
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Всеукраїнська науково-практична конференція
«Проблеми та перспективи удосконалення управлінням інтелектуальною власністю»
детальніше...
25-26.03.2013
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»
Ассоциация научно-технических музеев Российского комитета международного совета музеев
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина)»
Heureka the Finnish Science Centre
University of Tartu
при поддержке Министерство культуры Российской федерации
Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга
Международная конференция
«Проблемы и перспективы развития научно-технических музеев»
детальніше...
23-24.03.2013
Східноукраїнська наукова організація
м. Донецьк
Міжнародна науково-практична конференція

«Рівень ефективності та необхідність впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та юридичну практику»
детальніше...
22-24.03.2013
Cultural Relations Policy
King Sigismund College, Balassi Institute and Ministry of Public Administration and Justice
Budapest, Hungary
International Conference
«National Question in Central Europe - Democratic Responses to Unresolved National and Ethnic Conflicts»
детальніше...
22-23.03.2013
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Юридичний факультет
Наукове товариство аспірантів і студентів
Міжнародна науково-практична конференція
«Правове життя : сучасний стан та перспективи розвитку»
детальніше...
22.03.2013
Херсонський державний університет Публікація в Науковому віснику.
Серія «Юридичні науки»
детальніше...
22.03.2013
Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України
Київський національний торговельно-економічний університет
Інститут економіки і прогнозування НАН України
Академія технологічних наук України
Українська асоціація бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів
Білоруський державний економічний університет
Молдавська Економічна Академія
VІ Міжнародний бізнес-форум
«Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні»
детальніше...
21-22.03.2013
Мністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Київський національний торговельно-економічний університет
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Бєлгородський державний технологічний університет ім. В.Г. Шухова
Бєлгородський університет кооперації, економіки і права
Всеукраїнська науково-практична студентська інтернет–конференція
«Актуальні проблеми розвитку соціально-економічних систем в трансформаційних умовах: наукові здобутки молоді»
детальніше...
21-22.03.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Державне агентство України з туризму і курортів
Черкаська обласна державна адміністрація
Туристична асоціація Угорщини «Карпати-Тіса»
Кошицький технічний університет (Словаччина)
Белгородський державний університет (Росія)
Ужгородський національний університет
Болгарський Міжнародний університетський коледж
Черкаський державний технологічний університет
Кафедра управління розвитком туризму ЧДТУ
ІV міжнародна науково-практична конференція
«Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»
детальніше...
21-22.03.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Факультет соціології і права
Ліга студентів Асоціації правників України
III Міжнародна науково-практична конференція
«Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави»
детальніше...
20.03.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Актуальні проблеми фізичного та валеологічного виховання учнівської молоді: теорія та практика»
детальніше...
18-22.03.2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Економічний факультет
Наукове товариство студентів та аспірантів
XI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
«Шевченківська весна 2013: Економіка»
детальніше...
18.03.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Студентське наукове товариство приватного вищого навчального закладу «Донецький інститут соціальної освіти»
Донецький відділ Українського Географічного товариства
VIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених
«Економіко-географічна освіта і національна самосвідомість: актуальні проблеми їх формування»
детальніше...
16.03.2013
Наукове об'єднання
«Юридическая мысль»
м. Сімферополь
Міжнародна науково-практична конференція
«Перспективні напрямки розвитку сучасної юридичної науки»
детальніше...
15-16.03.2013
Wuhan,
China
2013 International Conference on MEMS and Mechanics
детальніше...
15-16.03.2013
Київська наукова суспільнознавча організація Міжнародна науково-практична конференція
«Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук»
детальніше...
15.03.2013
Ужгородський національний університет
Юридичний факультет
Кафедра конституційного права та порівняльного правознавства
«Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право».
детальніше...
14-16.03.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний лісотехнічний університет України
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Національний університет «Острозька академія»
Український католицький університет
Львівська Духовна Семінарія Святого Духа
I Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція
«Розумний Задум як основа ноосферної стратегії сталого розвитку»
детальніше...
14.03.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Київський національний торговельно-економічний університет
Факультет фінансів та банківської справи
Кафедра банківської справи
Кафедра фінансів
Всеукраїнська студенська науково-практична конференція
«фінансово-кредитне регулювання економічного зростання»
детальніше...
14.03.2013
Державна архівна служба України
Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Наукова конференція з міжнародною участю
«Архівознавство та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі»
детальніше...
13-16.03.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Академія наук вищої школи України
Запорізька обласна державна адміністрація
Класичний приватний університет
IV Всеукраїнська науково-практична конференція
«Системний аналіз. Інформатика. Управління»
детальніше...
12-14.03.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Полтавська обласна державна адміністрація
Полтавська міська рада
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України
Інститут обдарованої дитини НАПН України
Державна пенітенціарна служба України
Міжнародна макаренківська асоціація
Українська асоціація А. С. Макаренка
Італійська макаренківська асоціація
Лабораторія “Макаренко-реферат” Марбурзького університету, ФРН
Волгоградська державна академія підвищення кваліфікації і перепідготовки працівників освіти, Росія
Сиктивкарський державний університет, Росія
Педагогічний університет імені Комісії національної освіти в Кракові, Польща
Міжнародна академія педагогічної освіти
Білоруський державний університет
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського
Кременчуцьке педагогічне училище імені А. С. Макаренка
Міжнародна конференція, присвячена 125-й річниці з дня народження А. С. Макаренка
«Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі»
детальніше...
11-14.03.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Донецький національний університет
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАНУ
Сьома Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю
“Хімічні проблеми сьогодення”
детальніше...
04-05.03.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Британська Рада в Україні
Установча конференція
«Шкільний вчитель нового покоління»
детальніше...
02-03.03.2013
Асоціація аспірантів-юристів
м. Харків
Міжнародна науково-практична конференція
«Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин»
детальніше...
02.02.2013
Громадська організація
«Центр наукових публікацій»
м. Київ
Міжнародна конференція
«Вітчизняна та зарубіжна наука на початку другої декади ХХІ століття»
детальніше...
01-02.03.2013
Причорноморський центр досліджень проблем суспільства
м. Одеса
Міжнародна науково-практична конференція
«актуальні наукові дослідження різноманітних соціальних процесів сучасного суспільства»
детальніше...
01-02.03.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Херсонський державний університет
Юридичний факультет
Міжнародна науково-практична конференція
«Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку»
детальніше...
02.2013
Санкт-Петербургский институт управления и права IV ежегодная межвузовскоая междисциплинарная научной конференция
«Этнические процессы в глобальном мире»
детальніше...
28.02.2013
Державна податкова служба України
Національний університет державної податкової служби України
Обліково-економічний факультет
Кафедра бухгалтерського обліку
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів
«Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні»
детальніше...
27.02.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Експертна рада зі страхування при Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Національний університет державної податкової служби України
Ліга страхових організацій України
Інтернет-журнал про страхування «Форіншурер»
Страховий рейтинг «Insurance TOP»
Опольський університет (м. Ополе, Республіка Польща)
Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща)
Університет Анже (м. Анже, Французька Республіка)
Російський університет дружби народів (м. Москва, Російська Федерація)
Білоруський державний економічний університет (м. Мінськ, Республіка Білорусь)
Всеукраїнська (відкрита) студентська олімпіада з навчальної дисципліни
«СТРАХУВАННЯ»
детальніше...
26.02-03.03.2013
Наукова асоціація «Південноукраїнське агенство соціальних технологій»
Громадське об'єднання «Південноукраїнський гуманітарний альянс»
м. Запоріжжя
XIX-та Всеукраїнська наукова конференція
«Інноваційний потенціал української науки – ХХI сторіччя»
детальніше...
25.02.2013
West Finland College
Міжнародний економіко-гуманітарний університетом ім. акад. С. Дем’янчука.
Інноваційний освітній проект
Навчальні курси англійської мови
детальніше...
24.02.2013
Громадська організація «Правовий світ»
м. Дніпропетровськ
Науково-практична конференція
«Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього»
детальніше...
22-23.02.2013
Львівська фундація суспільних наук Міжнародна науково-практична конференція
«Cучасні наукові дослідження представників суспільних наук – прогрес майбутнього»
детальніше...
22-23.02.2013
Запорізька міська громадська організація «Істина» Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні проблеми реформування системи законодавства України»
детальніше...
21-23.02.2013
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Факультет менеджменту, туризму та ресторанного господарства
Кафедра технології і організації ресторанного господарства
Кафедра менеджменту і туризму
Рада студентського самоврядування факультету менеджменту, туризму та ресторанного господарства
ІІ всеукраїнська міжвузівська науково-практична конференція студентів та аспірантів
«Роль творчої молоді в індустрії готельно-ресторанного та туристичного бізнесу в Україні»
детальніше...
21-22.02.2013
Луганська державна академія культури і мистецтв IV Всеукраїнська науково-практична конференція
«Театр та театральна педагогіка України у ХХІ столітті: теорія, методологія, практика»
детальніше...
20-21.02.2013
MNSDIAG/SMART FRAME
Варшава
Міжнародна конференція
«Мікро-та нано- технологічні системи для сучасного промислового застосування»
детальніше...
16-17.02.2013
Східноукраїнська наукова організація
м. Донецьк
Міжнародна науково-практична конференція
«Розвиток правової системи України в умовах сьогодення»
детальніше...
16-17.02.2013
«Ужгородський національний університет»
(юридичний факультет)
Інститут держави і права країн Європи
Центр нормотворчості при юридичному факультеті
Міжнародна науково-практична конференція
«Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні»
детальніше...
15-16.02.2013
Наукове об’єднання «Відкрите суспільство»
м. Дніпропетровськ
Міжнародна науково-практична конференція
«Людське співтовариство: актуальні питання наукових досліджень»
детальніше...
15-16.02.2013
Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив»
м. Львів
Міжнародна науково-практична конференція
«Право як ефективний суспільний регулятор»
детальніше...
15.02.2013
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Кафедра цивільного права
Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України»
Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права»
детальніше...
08-09.02.2013
Центр правових наукових досліджень
м. Київ
Міжнародна науково-практична конференція
«Роль права та закону в громадянському суспільстві»
детальніше...
05.02.2013
Південноукраїнська організація
«Центр філологічних досліджень»
м. Одеса
Міжнародна науково-практична конференція
«Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку»
детальніше...
02.02.2013
Громадська організація
«Центр наукових публікацій»
м. Київ
Міжнародна конференція
«Реформування та розвиток науки: сучасні виклики»
детальніше...
01-02.02.2013
Причорноморський центр досліджень проблем суспільства,
м. Одеса
Міжнародна науково-практична конференція
«Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку»
детальніше...
31.01.2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Державне агентство з питань науки, інновацій і інформатизації України
Департамент освіти і науки, молоді і спорту виконавчого органу КМДА
Всеукраїнський Чемпіонат для талановитої молоді - «Золотий Байт»
детальніше...
31.01.2013
SCIENCE SUPPORT CENTER
Latvia
«Development of scientific thought in the 21st century – problems and perspectives»
детальніше...
30-31.01.2013
U. S. Embassy in Ukraine
2013 Int’l Conf. on Solid State and Materials (ICSSM 2013)
Los Angeles, CA, USA
2013 First International Conference on Solid State and Materials (ICSSM 2013)
детальніше...
26.01.2013
Колеґія Патріярха Мстислава
Всеукраїнське об’єднання «Свобода»
Організація Українських Націоналістів
Свято-Дмитрівський катехитично-пастирський центр м. Харкова
Засідання круглого столу «Національна ідентичність перед викликом ґлобалізації»
«Чи потрібен національний міф постколоніяльній країні».
детальніше...
25-26.01.2013
Запорізька міська громадська організація «Істина» Міжнародна науково-практична конференція
«Правова система України: сучасні тенденції та фактори розвитку»
детальніше...
25-26.01.2013
Наукова філологічна організація «Логос»,
м. Львів
Міжнародна науково-практична конференція
«Мова та література у полікультурному просторі»
детальніше...
24-25.01.2013
U. S. Embassy in Ukraine
Academic Writing Center, Faculty of Foreign Languages in Ivan Franko National University of L'viv
In-Service Teacher Training Institute, Lviv
WESTERN UKRAINE TEACHER DEVELOPMENT WINTER INSTITUTE «EMPOWERING AND INSPIRING EFL TEACHERS:PRACTICAL ADVICE FOR THE CLASSROOM»
детальніше...
18-19.01.2013
Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив»
м. Львів
Міжнародна науково-практична конференція
«Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України»
детальніше...
28-29.12.2012
«Ужгородський національний університет» (юридичний факультет)
Інститут держави і права країн Європи
Інститут економіки і міжнародних відносин
Інститут державного управління та регіонального розвитку
Міжнародна науково-технічна конференція
«Вплив права та закону на сучасний розвиток суспільства»
детальніше...
28.12.2012
Центр гуманитарных исследований «Социум»
г. Москва
Международная научно-практическая конференция
«III международная конференция посвященная проблемам общественных наук»
детальніше...
27-28.12.2012
Xiamen,
China
2012 International Conference on Future Optical Materials and Circuit Design
детальніше...
26-27.12.2012
Korea Maritime University, Korea,
Hong Kong Industrial Technology Research Centre;
Queensland University of Technology, Australia;
University of Nottingham, UK
2012 International Conference on Sensors, Measurement and Intelligent Materials (ICSMIM 2012)
детальніше...
19-20.12.2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національна академія наук України
Університет імені П’єра і Марії Кюрі (Франція)
Маріборский університет (Словения)
Ягелонський університет (Польща)
Інститут фізики міцності і матеріалів Сибірського відділення РАН (Росія)
Санкт-Петербургський державний електротехнічний університет «ЛЭТИ» імені В.И.Ульянова (Росія);
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Наукове товариство ім. Шевченка
Тернопільська обласна організація українського союзу науково-технічної інтелігенції
Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів
«Актуальні задачі сучасних технологій»
детальніше...
19.12.2012
Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова"
Асоціація "Інформатіо-Консорціум"
м. Київ
Науково-практичний семінар
«Особливості випуску та використання електронних видань»
детальніше...
14-15.12.2012
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
Юридичний інститут
м. Івано-Франківськ
Всеукраїнський студентський конкурс наукових робіт
«Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин»
детальніше...
14-15.12.2012
Уповноважений Української Православної Церкви з питань вищої освіти і науки
Ужгородська українська богословська академія ім. свв. Кирила і Мефодія Української Православної Церкви
Міжнародна академія богословських наук
Київський національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка
Національний педагогічний університет імені Михайла Петровича Драгоманова
Карпатський університет імені Августина Волошина
Товариство пам’яті князя Оскольда (м. Київ)
Міжнародна науково-практична конференція
«Заснування Київської Митрополії та християнізаційні впливи на Русі-Україні за часів Великого князя київського Оскольда: 1150 років»
детальніше...
14-15.12.2012
Фонд развития юридической науки
г. Санкт-Петербург, Россия
III Международная конференция
«Становления государства и права на разных этапах истории»
детальніше...
12-14.12.2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених
«Нові перспективи: економіка, транспорт, інформаційні технології, екологія, редакторська та журналістська майстерність»
детальніше...
08-09.12.2012
Асоціація аспірантів-юристів
м. Харків
Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасна роль права та закону у процесі врегулювання суспільних відносин»
детальніше...
06-07.12.2012
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Наукове товариство студентів та аспірантів
ІІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
«Електронний уряд в Україні: засади та перспективи впровадження»
детальніше...
06.12.2012
Київський університет права НАН України
Рівненський інститут
Кафедра гуманітарних дисциплін
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії
детальніше...
05-06.12.2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики
Лабораторія використання ІТ в освіті
м. Суми
ІІІ міжвузівська науково-практична конференція
«Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця»
детальніше...
05-06.12.2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Донецький державний університет управління
Кафедра теорії та історії держави і права
Кафедра господарського права
Студентське наукове товариство факультету права та соціального управління
ІІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція
«Актуальні проблеми в праві та шляхи їх вирішення»
детальніше...
05-07.12.2012
Харківський національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
VIIІ Міжнародна науково-практична конференція
«Дослідження та оптимізація економічних процесів (Оптимум – 2012)»,
детальніше...
02.12.2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Механіко-математичний факультет
LXXIII Студентська математична олімпіада імені Вільяма Ловелла Патнема.
детальніше...
30.11-01.12.2012
Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив»
м. Львів
Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні досягнення юридичної науки в ХХІ столітті»
детальніше...
29.11.2012
Ніжинський державний університет їмені Миколи Гоголя (Україна)
Телавський державний університет імені Гогебашвілі Арчилу Джорджадзе (Грузія)
Брянський державний університет імені академіка І.Г. Петровського (Росія)
Барановичський державний університет (Білорусь)
ІV Міжнародна студентська наукова Інтернет-конференція
«Повсякденне життя радянського суспільства в добу війни та повоєнні роки 1939 – 1950-ті рр.»
детальніше...
24.11.2012
Запорізька міська громадська організація «Істина» Міжнародна науково-практична конференція
«Формування правової держави в Україні: проблеми та реалії»
детальніше...
24.11.2012
College of Civil Engineering and Architecture, Hainan University
Hong Kong Industrial Technology Research Centre
The 2012 International Conference on Applied Mechanics and Materials (ICAMM 2012)
детальніше...
22-23.11.2012
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Юридичний факультет
ІІ Всеукраїнська науково - практична конференція
«Право на життя: аспекти реалізації»
детальніше...
22.11.2012
м. Kиїв Сeмінaр
«Нове в cудoвій прaктиці BСУ, BССУ, ВAСУ, BГСУ»

детальніше...
22.11.2012
Львівська комерційна академія
Юридичний факультет
Ліга студентів-правників ЛКА
Студентське наукове товариство
II міжнародна науково-практична Інтернет конференція
«Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя»
детальніше...
22.11.2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Київський університет імені Бориса Грінченка
Інститут лідерства та соціальних наук
Національний університет «Києво-Могилянська Академія»
Науково-практична конференція
«Школа Конфуція: джерела – історія – сучасність»
детальніше...
20-23.11.2012
Асоціація «Інформатіо-Консорціум»
Український інститут науково-технічної і економічної інформації
Українська бібліотечна асоціація
Науково-технічна бiблiотека ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Національна наукова медична бібліотека України
Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»
Консорціум Eifl.net
ІММ “Фраксім”
ІІІ Міжнародний Форум
«Проблеми розвитку інформаційного суспільства»
детальніше...
18.11.2012
Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці
Міжнародний освітній семінар у Варшаві
детальніше...
17-18.11.2012
Changsha,
China
2nd/2012 International Conference on Applied Mechanics, Materials and Manufacturing (ICA3M 2012)
детальніше...
16-17.11.2012
Наукова філологічна організація «Логос»,
м. Львів
Міжнародна науково-практична конференція
«Чинники розвитку філологічних наук у ххі столітті»
детальніше...
16-17.11.2012
Причорноморська фундація права,
м. Одеса
Міжнародна науково-практична конференція
«Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті»
детальніше...
14-16.11.2012
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Учебно-научный производственный комплекс «Специалист»
Донбасская государственная машиностроительная академия
г. Краматорск, Украина
Международная научно методическая конференция
«Cовременное образование и интеграционные процессы»
детальніше...
13-14.11.2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національна академія педагогічних наук України
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Технічний коледж ТНТУ
Тернопільська обласна організація Українського союзу науково-технічної інтелігенції
Санкт-Петербурзький державний електротехнічний університет "ЛЭТИ" ім. В.І. Ульянова (Леніна) (Росія)
Технологічний університет Таджикистану
Таллінський технологічний університет (Естонія)
Ягеллонський університет (Польща)
Державна вища професійна школа в Новому Сончі (Польща)
Могильовський державний університет продовольства (Білорусь)
Університет Шобіт (Індія)
Тернопіль, Україна
Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні питання теорії та практики неперервної ступеневої підготовки фахівців в системі вищої освіти»
детальніше...
11-15.11.2012
Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці
Інституційний візит до Відня та Будапешту
«Освітні перспективи»
детальніше...
09.11.2012
Державна податкова служба України
Національний університет ДПС України
Науково-дослідний інститут фінансового права
Науково-практичний круглий стіл
«Подолання мінімізації податкових зобов?язань як чинник детінізації економіки України»
детальніше...
09.11.2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Всеукраїнська екологічна ліга
м. Харків
Засідання «круглого столу»
«Актуальні питання кодифікації екологічного законодавства України»
детальніше...
07-09.11.2012
Українська православна церква
Ужгородська українська богословська академія імені святих Кирила і Мефодія
Лангадська митрополія Елладської православної церкви
Кошицько-Михаловська єпархія православної церкви Чеських земель і Словаччини
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Карпатський університет імені Августина Волошина
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Монмсу
Закарпатська обласна державна адміністрація
Спілка ректорів вищих навчальних закладів України
Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності
Закарпатський обласний центр гендерної освіти
Закарпатський осередок наукового товариства імені Тараса Шевченка
Міжнародна науково-практична конференція
«Україна на шляху до розбудови національної держави: історична спадщина, суспільно-політична реальність та соціокультурна перспектива»
детальніше...
06-08.11.2012
Інститут хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка» Міжнародна наукова конференція
«Актуальні проблеми хімії та технології органічних речовин» (APCTOS)
детальніше...
03.11.2012
Громадська організація
«Центр наукових публікацій»
м. Київ
Міжнародна заочна конференція
«Пошук концептуальних засад розвитку сучасної науки»
детальніше...
03-04.11.2012
The 2012 International Conference on Engineering Education and Management Innovation (ICEEMI 2012)
Changsha
The 2012 International Conference on Engineering Education and Management Innovation (ICEEMI 2012)
детальніше...
02-03.11.2012
Національний університет
«Одеська юридична академія»
Факультет міжнародно-правових відносин та юридичної журналістики
Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин
Кафедра права Європейського союзу та порівняльного правознавства
Міжнародні читання з міжнародного права імені професора Петра Євгенійовича Казанського
детальніше...
02.11.2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Маріупольский державний університет
Історичний факультет
Кафедра культурології та інформаційної діяльності
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів
«Проблеми формування інформаційної культури особистості»
детальніше...
27-28.10.2012
2nd International Conference on Civil Engineering and Transportation (ICCET 2012)
Guilin, China
2nd International Conference on Civil Engineering and Transportation (ICCET 2012)
детальніше...
26-27.10.2012
Запорізька міська громадська організація «Істина» Міжнародна науково-практична конференція
«Юридична наука: нові ідеї та концепції»
детальніше...
26-27.10.2012
Південноукраїнська організація
«Центр філологічних досліджень»
м. Одеса
Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусіїЇ»
детальніше...
26.10.2012
МВС України
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Навчально-науковий інститут права та безпеки
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні»
детальніше...
26.10.2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Економічний факультет
Кафедра фінансів
ІX Міжнародна науково-практична конференція
«Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України»
детальніше...
25.10-25.12.2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Кафедра іноземних мов фінансово-економічного факультету
Міжнародний конкурс студентських наукових робіт
«Нові ідеї. Нові можливості»

детальніше...
25-27.10.2012
Національний університет «Києво-Могилянська Академія»
м. Київ
Міжнародна науково-практична конференція
«Виборчий процес: теорія та українська практика»
детальніше...
24-25.10.2012
Дніпропетровський національнийо університет імені Олеся Гончара
Кафедра перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців
II Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
«Діалог культур – діалог про мир і в ім'я миру»
детальніше...
19-20.10.2012
Наукова філологічна організація «ЛОГОС»,
м. Львів
Міжнародна науково-практична конференція
«Нове у філології сучасного світу»
детальніше...
19-20.10.2012
Причорноморська фундація права
м. Одеса
Міжнародна науково-практична конференція
«Людина і закон: публічно-правовий вимір»
детальніше...
17-18.10.2012
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского
Кафедра культурологии философского факультета
XXXІІІ научные чтения
«Культура народов Причерноморья с древнейших времен до наших дней»
детальніше...
15-18.10.2012
Національна академія наук України
Українське хімічне товариство ім. Д.І. Менделєєва
Наукова рада НАН України з проблеми „Хімія і модифікація полімерів”
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
VIІ відкрита українська конференція молодих вчених з високомолекулярних сполук ВМС-2012
детальніше...
12-13.10.2012
Асоціація аспірантів-юристів
м. Харків
Міжнародна науково-практична конференція
«Основні напрями реформування законодавства України в умовах розбудови демократичної держави»
детальніше...
12-14.10.2012
Northeast Dianli University, China
Shanghai University of Electric Power, China
Hong Kong Industrial Technology Research Centre
2nd/2012 International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development (EESD 2012)
детальніше...
12.10.2012
Центр досліджень визвольного руху
м. Львів
Заходи, присвячені до 70 річниці створення Української повстанської армії.
детальніше...
10-12.10.2012
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
Національний університет “Києво-Могилянська академія”
Східно-Європейський журнал передових технологій
Харківська державна академія дизайну та мистецтв
Міжнародна наукова конференція
"Наукова періодика слов'янських країн в умовах глобалізації"
детальніше...
10-11.10.2012
Державне агентство водних ресурсів України
м. Київ
Науково-практична конференція
"Сучасний стан та перспективи розвитку управління водними ресурсами України"
детальніше...
07-08.10.2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія України
Гуманітарний факультет
Всеукраїнська наукова конференція
«Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук»
детальніше...
05-06.10.2012
Київська наукова суспільнознавча організація Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасне суспільство перед обличчям глобальних проблем цивілізації»
детальніше...
05-06.10.2012
Західноукраїнська організація
«Центр правничих ініціатив»
м. Львів
Міжнародна науково-практична конференція
«Юриспруденція: актуальні проблеми теорії і практики»
детальніше...
30.09.2012
Science Support Center
Латвия, Рига
1st International scientific-practical conference
«Development of scientific thought in the 21st century – problems and perspectives»
детальніше...
30.09-05.10.2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Харкaвський національний університет радіоелектроніки
V ювілейна міжнародна наукова конференція
«Функціональна база наноелектроніки»
детальніше...
28-29.09.2012
Запорізька міська громадська організація «Істина» Міжнародна науково-практична конференція
«Національне та міжнародне право в сучасному вимірі»
детальніше...
24-26.09.2012
Міністерства фінансів України
Національна академія управління
м. Київ
Науково-практичні семінари
24.09.2012 - «Податкові різниці: економічний зміст, методика визначення»
25.09.2012 - «Малий бізнес: нормативно-правове забезпечення господарської діяльності, особливості оподаткування, бухгалтерського обліку»
26.09.2012 - «Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі: метод нарахування та відповідності доходів та витрат»
детальніше...
14-15.09.2012
Наукове об’єднання
«Відкрите суспільство»
м. Дніпропетровськ
Міжнародна науково-практична конференція
«Світове співтовариство в епоху глобальних дисбалансів»
детальніше...
07-08.09.2012
Київська наукова суспільнознавча організація Міжнародна науково-практична конференція
«Особливі риси сучасних цивілізацій світу у соціально-політичній організації та культурі»
детальніше...
25.08-01.09.2012
Национальный Совет Украины по Машиноведению (Украинский Национальный комитет IFTоMM)
Хмельницкая областная организация Союза научных и инженерных объединений Украины
Хмельницкий национальный университет
Opatija, Croatia
VII Международная научная конференция
«Современные достижения в науке и образовании»
детальніше...
14-15.08.2012
Асоціація аспірантів-юристів
м. Харків
Міжнародна науково-практична конференція
«Право як ідея врегулювання:рівень ефективності та способи його підвищення»
детальніше...
10-11.08.2012
Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень»
м. Одеса
Міжнародна науково-практична конференція
«Шляхи розвитку сучасних філологічних наук»
детальніше...
27-28.07.2012
Причорноморський центр досліджень проблем суспільства,
м. Одеса
Міжнародна науково-практична конференція
«Досягнення, актуальні проблеми та перспективи соціально-гуманітарних наук»
детальніше...
15.07.2012
Job opportunity for initial level young scientists:
European Project NEMOH
Job opportunity for initial level young scientists: European Project NEMOH
детальніше...
07-09.07.2012
CIS Research Network
Global Development Network (GDN)
Конкурс экономических исследований «Весна 2012»
детальніше...
07-08.07.2012
San Francisco, CA
9th Anti-infectives Partnering and Deal-Making Conference
детальніше...
02.07.2012
Ilmenau University of Technology,
Germany
23rd Micromechanics and Microsystems Europe Workshop (MME 2012)
детальніше...
02.07.2012
Науково-дослідний інститут фінансового права
Науково-дослідний центр з проблем оподаткування
Кафедра податків та оподаткування Національного університету державної податкової служби України
Науково-практична інтернет-конференція
„Бюджетно-податкова реформа як каталізатор соціально-економічного розвитку в Україні”
детальніше...
30.06.2012
Запорізька міська громадська організація «Істина» Міжнародна науково-практична конференція
«Тенденції та пріоритети реформування законодавства України»
детальніше...
28-29.06.2012
Центр правових наукових досліджень
м. Київ
Міжнародна науково-практична конференція
«Верховенство право, законність та права людини»
детальніше...
22-23.06.2012
Асоціація аспірантів-юристів
м. Харків
Міжнародна науково-практична конференція
«Право та суспільні відносини: умови та способи гармонізації»
детальніше...
15-17.06.2012
Organizing Committee of the ICECCS
Nanning, China
The 2012 International Conference on Electronics, Communication and Computer Science (ICECCS 2012)
детальніше...
15-16.06.2012
Причорноморська фундація права,
м. Одеса
Міжнародна науково-практична конференція
«Право та інші соціальні норми: вимоги часу»
детальніше...
15.06.2012
Ilmenau University of Technology
Germany
23rd Micromechanics and Microsystems Europe Workshop (MME 2012)
детальніше...
08-15.06.2012
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Государственное агентство Украины по управлению корпоративными правами и имуществом /Минпромполитики Украины/
Госпотребстандарт Украины
Национальное агентство аккредитации Украины
Национальная металлургическая академия Украины
Технический университет – Варна
Государственный институт подготовки и переподготовки кадров промышленности
Варна, Болгария
VIII Международная конференция
«Cтратегия качества в промышленности и образовании»
детальніше...
08.06.2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Всеукраїнська спілка вчених економістів
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Навчально-науковий інститут економіки і права, кафедра менеджменту
Всеукраїнська науково – практична інтернет-конференція
«Наука: теорія та практика»
детальніше...
05.06.2012
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
Товариство мікробіологів України
Спілка біологів і біотехнологів Одеси
VII Літня школа з молекулярної мікробіології і біотехнології
детальніше...
05.06.2012
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Le Reseau (франко-українська асоціація професіоналів)
Посольство Франції в Україні
Зустріч Campus France "Підготовка до від’їзду"
детальніше...
31.05-02.06.2012
Бердянський державний педагогічний університет Всеукраїнська науково-практична конференція
«Форми і способи забезпечення сталого розвитку приморських територій»
детальніше...
31.05-02.06.2012
Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ)
Вища банківська школа (м. Вроцлав, Польща)
Інститут економіки промисловості НАН України (м. Донецьк)
Дніпропетровський обласний осередок громадської організації «Спілка економістів України»
Дніпропетровська торгово-промислова палата
Міжнародна науково-практична конференція
«Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України»
детальніше...
31.05-01.06.2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни
Інститут кібернетики імені в. М. Глушкова НАН України
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Донецький національний технічний університет
Донецький національний університет
VI Всеукраїнська науково-практична конференція
«Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці»
детальніше...
30-31.05.2012
Hyatt Harborside Hotel in historical Boston, Massachusetts 7th Annual Protein Kinases Conference
детальніше...
25-26.05.2012
Причорноморський центр досліджень проблем суспільства
м. Одеса
Міжнародна науково-практична конференція
«Рівень впливу соціально-гуманітарних наук на розвиток сучасного суспільства»
детальніше...
25-26.05.2012
Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень»
м. Одеса
Міжнародна науково-практична конференція
«Проблеми сучасної світової літератури та лінгвістики»
детальніше...
25-26.05.2012
Астраханский государственный университет
Байройтский университет (Германия)
Институт географии Российской Академии Наук
Московский государственный университет им. Ломоносова
Белгородский государственный университет
ФГБУ "Государственный природный заповедник "Богдинско-Баскунчакский"
Юбилейная Пятая Международная научно-практическая конференция
«Туризм и рекреация: инновации и ГИС-технологии»
детальніше...
25-27.05.2012
Yantai China 2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Building Materials
детальніше...
24-26.05.2012
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики Международная научно-практическая конферениця:
«Инновационные образовательные технологии в социо-гуманитарной сфере: история и современность»
детальніше...
24.05.2012
Український інститут науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ)
м. Київ
Науково-практичний семінар:
«Захист права інтелектуальної власності та особливості формування інтелектуального продукту»
детальніше...
24.05.2012
Західний науковий центр НАН України і МОНМС України,
Головне управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації
Головне управління культури Львівської міської ради
Генеральне Консульство Республіки Польща у Львові
Генеральне консульство Чеської Республіки в Україні у Львові
Громадська організація «Львівський аналітичний дім»
Громадська організація «Сходження»
Куглий стіл на тему:
«Феномен посттоталітарної ментальності: повертаючись до Чеслава Мілоша, Вацлава Гавела, Івана Дзюби»
детальніше...
23-24.05.2012
Управління охорони природного навколишнього середовища в Львівській області
Дочірнє підприємство “Західукргеологія” НАК “Надра України”
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
Асоціація “Укргідроенерго”
Національний університет “Львівська політехніка”
Львівський центр науково-технічної і економічної інформації
Український національний комітет міжнародної торгової палати
м. Львів
XI міжнародна науково-практична конференція
«Ресурси природних вод Карпатського регіону»
детальніше...
17.05.2012
ВНЗ «Національна академія управління»
Центр перспективних соціальних досліджень Мінсоцполітики та НАН України
м. Київ
ХІІ Науково-практична конференція
«Особистість, суспільство, держава:розуміння свободи і відповідальності»
детальніше...
15-16.05.2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний авіаційний університет
Інженерна академія України
м. Київ
П’ята міжнародна науково-практична конференція
«Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси»
детальніше...
15.05.2012
Міністерство закордонних справ України
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Дипломатична академія України при МЗС України
Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України
Інститут глобальних трансформацій
Міжнародна науково-практична конференція
«Реструктуризація глобального простору:історичні імперативи та виклики»
детальніше...
15.05.2012
Проект Європейського Союзу та Програми розвитку ООН
"Місцевий розвиток, орієнтований на громаду"
Конкурс студентських наукових робіт за тематичним напрямом
«Сталий розвиток суспільства»
детальніше...
14-18.05.2012
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України
Рада молодих вчених
Міжнародна наукова конференція молодих вчених
«Фізика низьких температур»
детальніше...
14-17.05.2012
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління Міжнародна наукова конференція
«Нові технології в матеріалознавстві, інформаційних системах, електроніці, енергетиці, економіці, екології»
детальніше...
11-12.05.2012
Асоціація аспірантів-юристів
м. Харків
Міжнародна науково-практична конференція
«Законність і правопорядок: механізми забезпечення»
детальніше...
28-29.04.2012
Запорізька міська громадська організація «Істина» Міжнародна науково-практична конференція
«Теорія і практика сучасного права: перспективи та сьогодення»
детальніше...
27-28.04.2012
Причорноморський центр досліджень проблем суспільства
м. Одеса
Міжнародна науково-практична конференція
«Світ та суспільство: історія, сучасність, майбутнє»
детальніше...
27-28.04.2012
Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень»
м. Одеса
Міжнародна науково-практична конференція
«Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм»
детальніше...
27.04.2012
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
юридичний факультет
VІI Міжнародна конференція молодих вчених та студентів
«Від громадянського суспільства – до правової держави»
детальніше...
26-27.04.2012
Центр правових наукових досліджень,
м. Київ
Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи»
детальніше...
25-26.04.2012
Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності
м. Київ
XV Всеукраїнська науково-практична конференція
«Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції»
детальніше...
23-30.04.2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Юридичний інститут
Інтернет-конференція
«Політика в сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення»
детальніше...
20-21.04.2012
Наукова філологічна організація «ЛОГОС»,
м. Одеса
Міжнародна науково-практична конференція
«Мова і засоби масової комунікації на сучасному історичному етапі»
детальніше...
20.04.2012
Громадська організація «Причорноморська фундація права»,
м. Одеса
Міжнародна науково-практична конференція
«Роль права та закону у громадянському суспільстві»
детальніше...
20.04.2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Всеукраїнська спілка вчених економістів
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Навчально-науковий інститут економіки і права, Кафедра менеджменту
Всеукраїнська науково – практична інтернет-конференція
«Актуальні проблеми сучасної науки і практики»
детальніше...
20.04.2012
Національна академія педагогічних наук України,
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»,
Національна академія внутрішніх справ
м. Київ
І Всеукраїнська науково-практична конференція
«Теорія та практика юридичної освіти»
детальніше...
18-19.04.2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство фінансів України
Київський національний торговельно-економічний університет
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Фінансова політика як складова економічного розвитку»
детальніше...
18-19.04.2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Рівненський державний гуманітарний університет
V Міжнародна науково–практична конференція студентів та молодих науковців
«Наука, освіта, суспільство очима молодих»
детальніше...
17-18.04.2012
Національний авіаційний університет,
м.Київ
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів
«Екологічна безпека держави»
детальніше...
13.04.2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Інститут економіки, менеджменту і права в будівництві
ХI Міжнародна конференція молодих вчених, аспірантів і студентів
«Будинки і конструкції з використанням нових матеріалів»
детальніше...
13.04.2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України
Донецька обласна державна адміністрація
Макіївська міська рада
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Технічний університет Брно
Ростовський державний будівельний університет
Азербайджанський університет архітектури і будівництва
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
ДП «Діпромісто»
КП «Макіївтепломережа»
КП «Керуюча компанія Ленінського району міста Донецька
ГО «Агенція розвитку бізнесу»
ГО «Співвласник»
м. Макіївка
ІІІ Міжнародна конференція
«Науково-технічне та організаційно-економічне сприяння реформам у будівництві і житлово-комунальному господарстві»
детальніше...
12-13.04.2012
Асоціація аспірантів-юристів
м. Харків
Міжнародна науково-практична конференція
«Впив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства»
детальніше...
12-13.04.2012
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Історичний факультет
Наукове товариство студентів та аспірантів
V Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
«Дні науки історичного факультету-2012»
детальніше...
12-13.04.2012
Київська державна академія водного транспорту
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Юридичний факультет
ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права»
детальніше...
10-11.04.2012
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"
XXXII Міжнародна науково-технічна конференція
«Електроніка і нанотехнології»
детальніше...
10.04.2012
Український інститут науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ),
м. Київ
Науково-практичний семінар
«Нове у видавничій справі в Україні. Діяльність юридичних і фізичних осіб при створенні, виготовленні та розповсюдженні видавничої продукції»
детальніше...
05-06.04.2012
Центр економічних досліджень та розвитку,
м. Одеса
Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні проблеми в економіці та шляхи їх вирішення»
детальніше...
05-06.04.2012
Подільський державний аграрно-технічний університет
Навчально-науковий інститут бізнесу і фінансів
Науково-теоретична конференція молодих науковців і студентів
«Конкурентоспроможність АПК України в умовах глобалізації національної економіки»
детальніше...
06.04.2012
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Факультет іноземних мов
ХІ Міжнародна студентська наукова конференція
“Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих”
детальніше...
04-05.04.2012
Національне агентство України з питань державної служби
Донецький державний інститут управління
Міжнародна науково-практична конференція
“Регіональний розвиток - основа розбудови української держави”
детальніше...
30-31.03.2012
Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень»,
Одеса
Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні філологічні науки: актуальні питання подальшого розвитку»
детальніше...
30-31.03.2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Факультет міжнародної економіки
Кафедра іноземних мов
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування»
детальніше...
30.03-03.04.2012
International Academy of Sciences and Higher Education
(Great Britain)
XXII International scientific-practical conference
"Space and time - humanity development coordinate system"
детальніше...
30.03.2012
Запорізька міська громадська організація «Істина» Міжнародна науково-практична конференція
«Право та сучасне суспільство: реалії співвідношення»
детальніше...
28-29.03.2012
Міжнародна наукова конференція аспірантів та студентів
Львівський інститут банківської справи
Міжнародна наукова конференція аспірантів та студентів
«Теоретичні та практичні аспекти аналізу фінансових систем»
детальніше...
23-31.03.2012

www.sworld.com.ua
Заочна науково-практична інтернет-конференція
«Сучасні напрями теоретичних і прикладних досліджень ‘2012»
детальніше...
22-23.03.2012
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара I Міжнародна науково-практична конференція
«Фінансовий механізм вирішення глобальних проблем: попередження економічних криз»
детальніше...
21-22.03.2012
Центр правових наукових досліджень,
м. Київ
Міжнародна науково-практичнf конференція
«Право, суспільство та держава: форми взаємодії»
детальніше...
19-29.03.2012
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Наукове товариство студентів та аспірантів
10-а міжнародна наукова міждисциплінарна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
«Шевченківська весна-2012»
детальніше...
16-18.03.2012
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді»
Студентське наукове товариство історичного факультету «Комітет дослідження історії та сучасності»
ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
«Вітчизняна наука: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку»
детальніше...
16-17.03.2012
Причорноморська фундація права,
Одеса
Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні питання реалізації чинних національних та міжнародних нормативно-правових актів»
детальніше...
15-20.03.2012
International Academy of Sciences and Higher Education
(Great Britain)
XXI International scientific-practical conference
"Military and political sciences in the context of social progress"
детальніше...
09-10.03.2012
Асоціація аспірантів-юристів,
м. Харків
ІI Міжнародна науково-практична конференція
«Публічне та приватне право: Шляхи вдосконалення законодавства і практики»
детальніше...
01-05.03.2012
International Academy of Sciences and Higher Education
(Great Britain)
XX International scientific-practical conference
"Dynamics of human intelligence evolution, moral and aesthetic world perception and artistic creation"
детальніше...

 

© Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Університетська 1, Львів, 79000
E-mail: webmaster@franko.lviv.ua