imagesРезультатом активної співпраці Університету з провідними міжнародними інституціями та університетами є спільні освітні програми. Впродовж 2015 року було укладено більш ніж 15 угод про співпрацю та мобільність з такими навчальними закладами, як Вюрцбурзький університет Юліуса Максиміліана (Німеччина), Берлінський університет ім. Гумбольта (Німеччина), університет Біледжик (Туреччина), університет Ямагучі (Японія), університет Західного Мічигану (США) та іншими. Кожну угоду супроводжує конкретна робоча програма, яка щороку доповнюється новими академічними ініціативами, проектами та програмами. Моделлю всебічної ефективної співпраці можна назвати угоду Університету з Вюрцбурзьким університетом, в рамках якої за перший рік реалізації було проведено два спільних семінари, запроваджено спільний сертифікаційний магістерський курс, подано 6 проектних заяв на різні програми та міжнародні фонди.

Університет бере участь у програмі міжнародних академічних обмінів ЄС «Еразмус Мундус» за напрямом «Партнерство». Цю програму повністю фінансує Європейський Союз, надаючи шанс студентам упродовж одного чи двох семестрів навчатися в європейському університеті-партнері. Аспіранти мають змогу працювати над своїми дисертаціями в університетах-партнерах упродовж 10-30 місяців. Викладачі та наукові працівники мають нагоду пройти стажування або виконати науковий чи методичний проект упродовж 1-10 місяців, в залежності від проекту.

Особливо активна співпраця проводиться між юридичним факультетом Університету та Мариборським університетом. До спільної магістерської програми залучені також інші університети Італії, де студенти факультету мають можливість навчатися та проходити практику.

Університет є ініціатором запровадження спільних англомовних програм та курсів із зарубіжними університетами-партнерами. Зокрема, це міжнародна сертифікаційна програма з обчислювальної математики вищого рівня, яку в 2014-2015 навчальному році Університет спільно з Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана запропонував студентам-магістрам механіко-математичного факультету, факультету електроніки і факультету прикладної математики та інформатики. Мовою викладання програми є англійська. Сертифікаційна програма складається з п’яти курсів (кожен з яких відповідає 5 ECTS кредитам):

  • Обчислювальна математика вищого рівня I – проф. Тарас Банах (ЛНУ імені Івана Франка);
  • Обчислювальна математика вищого рівня II – проф. Александр Вольф (Вюрцбурзький університет);Т
  • Теорія Графів I – доц. Юрій Іщук (ЛНУ імені Івана Франка);
  • Теорія Графів II – д-р Йоахім Шпоерхер (Вюрцбурзький університет);
  • Німецька мова – викладачі факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка (Любомир Бораковський, Оксана Мольдерф та Олена Ширяєва).

Надалі  спільно з  Вюрцбурзьким університетом планується впровадження аналогічних сертифікаційних програм на економічному, юридичному та фізичному факультетах.

На особливу увагу заслуговує проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя», в рамках якого на юридичному факультеті було успішно проведено перше в Україні зовнішнє незалежне оцінювання процесів забезпечення якості правничої освіти. За підсумками реалізації проекту група міжнародних експертів запропонувала юридичному факультету рекомендації щодо удосконалення освітнього процесу, а також на факультеті було створено Комітет стратегічного планування під керівництвом декана проф. Андрія Бойка. Результатом роботи цього комітету стала розробка Стратегії розвитку юридичного факультету на 2015-2020 роки, яку схвалила Вчена рада факультету у квітні 2015 року.