ЗВІТ

ПРО НАУКОВУ РОБОТУ КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ ПРИРОДНИЧИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ІВАНА ФРАНКА за 2005 рік

 

1. Напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

 

·        Дослідження структури, семантики та функціонування германських та романських мов (проф. Денисенко С.Н, доц. Ратич М.Т., ас. Копчак М.М..)

·        Лінгвостилістичне дослідження текстів різних функціональних стилів та проблем лінгвістики тексту (доц. Жовнірук З.Л.,  доц. Ісаєва Г.Т., доц. Яхонтова Т.В., О.А., ас. Винник О.Ю., ас. Козолуп М.С., ас. Веселівська С.М., ас. Брона О.А., ас. Семенова В.І., ас. Сологуб Л.В., ас. Комар Р.І., ас. Шумська, ас. Тинкалюк О.В.)

·        Дослідження проблем перекладознавства та контрастивної лінгвістики (ст. викл. Воробель Я.М. ас. Цурковський О.Я., )

·        Проблеми термінознавства (ас. Чапля З.Г.)

·        Методика викладання іноземних мов та проблеми лінгводидактики і країно-знавства (доц. Жовнірук З.Л., доц. Ісаєва Г.Т., доц. Ратич М.Т., ст. викл. Воробель Я.М., ст. викл. Тимчишин Л.С., ас. Довбенко Л.В., ас. Колінчак Н.Д., ас. Мочульська О.П., ас. Салівонова Г.І., ас. Тимошик О.М., ас. Микитенко Н.О., ас. Веселівська С.М., ас. Качмар В.Ю., ас. Годісь Ю.Я., ас. Оленюк О.В., ас. Цурковський О.Я.).

 

8. Друкована продукція:

 

8.1  Підручники, навчальні посібники:

 

1. Денисенко С.Н.

Навчальний посібник з німецької мови для тих, хто займається і цікавиться спортом. – Львів, 2005. –100с.(6,25 д.а.)

 

2. Ісаєва Г.Т., Комар Р.І., Веселівська В.М., Сологуб Л.В., Шумська О.А.

Basic English. Підручник з англійської мови для студентів неспеціальних факультетів університету. – 2- ге вид., перероб і допов. - Львів: ПАІС, 2005. – 350 с. (21,9 д. а.)

 

3. Ісаєва Г.Т., Комар Р.І., Веселівська В.М., Сологуб Л.В., Шумська О.А.

Додаток до підручника Basic English (відповіді до завдань). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. - 38 с. (2,4 д. а.)

 

4.Ісаєва Г.Т., Сологуб Л.В., Цурковський О.Я.

Посібник з англійської мови для студентів факультету електроніки. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 140 с. (8,75 д.а.)

 

5.Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С.

Німецька мова для студентів 2-го курсу факультетів механіко-математичного, прикладної математики та інформатики. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 69с. (4,1 д.а.)

 

6. Максимук В.М., Козолуп М.С.

Навчальний посібник з країнознавства „Пізнай Британію”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. - 112с. (6,9 д.а.).

 

7. Микитенко Н.О., Клос Л.

Вступ до практичної соціальної роботи ( на прикладі вивчення досвіду України та Канади). – Львів: “Львівська політехніка”, 2005. – 140с. ( 8,75 д.а.)

 

8. Тимчишин Л.С., Єрмакова Г.

Німецька мова для студентів зі спеціальності 050400 «Туризм». Частина І. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. - 47 с. (2,9 д.а.)

 

 

8.2  Переклади:

 

Цурковський О. Я. 

Англомовний журнал “Фізика конденсованих систем’’. Львів: видавництво: Національна академія наук України – Інститут фізики конденсованих систем, 2005 р.,

том 8 №1 (41) - С. 1-236  (14.5 д. а.)

том 8 №2 (42) - С. 237-450. (12.8 д. а.)

том 8 №3 (43) - С. 451-650 (12.5 д. а.)

том 8 №4 (44) - С.651-861 (14.5 д. а.)

 

 

8.3 Словники

 

Колінчак Н.Д., Мочульська О.П., Семенова В.І.

Англо-український біологічний словник-мінімум. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 236 с. (17 д.а.)

 

 

8.3  Методичні вказівки

 

1. Веселівська С.М., Тинкалюк О.В.

Вживання прийменників. Збірник вправ. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. - 50c. (3,13 д.а.)

 

2. Винник О.Ю.

Методичні вказівки до захисту маґістерської роботи англійською мовою для студентів V курсу факультету прикладної математики та інформатики університету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 27 с. (1,7 д.а.)

 

3. Годісь Ю.Я. Сологуб Л.В.

·        Тестові завдання з граматики англійської мови (для неспеціалізованих груп). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 62 с. (3,5 д.а.)

·        Відповіді до тестових завдань з граматики англійської мови (для неспеціалізованих груп). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 62 с. (3,5 д.а.)

 

4. Козолуп М.С., Комар Р.І.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з англійської мови для студентів біологічного факультету на фахову тематику (на матеріалі     англомовної оригінальної літератури). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. -  41с. (2,56 д.а.)

 

5. Комар Р.І.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з англійської мови для студентів біологічного факультету на тему: „Тварина” (на матеріалі     англомовних оригінальних текстів). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. -  30с. (1,7 д.а.)

 

6. Копчак М.М., Оленюк О.В., Сновида Н.Є., Шмігер Т.В., ШумськаО.А.

·        Методичні рекомендації до розвитку навичок з граматики англійської мови для студентів І курсу природничих факультетів”. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. - 82с. (4,8 д.а.)

·        Методичні рекомендації до розвитку навичок з граматики англійської мови для студентів ІІ курсу природничих факультетів”. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. - 70с. (4,2 д.а.)

 

7. Колінчак Н.Д., Мочульська О.П., Семенова В.І.

Методичні вказівки з розвитку мовлення для I-ІІ курсів біологічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 44 с. (2,6 д.а.)

 

8. Котловський А.М., Крехтяк О.Р., Крижанівська Г.Т, Скіба Н.Я. 

Тести для контролю фахової лексики до підручника В.К. Шпак ”Англійська для економістів та бізнесменів”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. - 40с. (2,5 д.а.)

 

 

8.4. Статті

 

 1. Брона О.А.

·        Прагматичні та лінгвотекстові особливості літературно-критичної статті (на матеріалі Інтернет-видань) // Філологічні студії. – Луцьк, 2004. - №2. –С.37-44 (0,44 д.а.)

·        Типологія літературно-критичної рецензії // науковий журнал „Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського”, серія „Філологія”, том 18 (57), №2. – Сімферополь: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2005. – 437с. – С.264-271. (0,44 д.а.)

 

 1. Довбенко Л.В.

Стилістичні особливості рекламних анотацій до фільмів.// Збірник наукових праць та доповідей Всеукраїнської наукової конференції. – Хмельницький, 2005. – С. 81-83. (0,19 д.а.)  

 

 1. Денисенко С.Н., Котловський А.М.

Відображення в англійській фразеології основних рис англійського етносу. // Науковий вісник “Мова і культура”. Випуск 7, том 5. – Київ, 2004, С 5-8 ( 0,25 д.а.)

 

 1. Денисенко С.Н.

·        Іноземні мови в сучасному світі. // Інформаційний випуск Академії наук вищої школи України. - №2 (44). – Київ, 2005. – С.12-15. (0,2 д.а.)

·        Фразеологічна деривація і категорія інтенсифікації у сучасній німецькій фразеології // У зб. Московського лінгвістичного університету. - Москва, 2005 С. 5-10 (0,31 д.а.)

·        Фактор рідної мови при вивченні іноземної мови. // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень та навчання іноземних мов у контексті Болонського процесу”. – Хмельницький, 2005. – С. 5-10. (0, 35 д.а.)

 

 1. Жовнірук З.Л., Арцішевська А.Л.

Форми репродукції чужої мови як засіб композиції та архітектоніки в німецькомовній, англомовній сучасній прозі. Вісник Львівського університету, серія «Міжнародні відносини» № 115. – Львів: ЛНУ, 2005. - С.262-267 (0,6 д.а.)

 

 1. Жовнірук З.Л., Ісаєва Г.Т.

·        Ступеневе вивчення іноземних мов та його методичне забезпечення. // Збірник наукових праць Львівського юридичного інституту МВС України. Комунікативно – когнітивний аспект навчання іноземних мов для спеціальних цілей. - Львів,  2004. – 120с. – С. 114-119. (0,6 д.а.)

·        Методичне забезпечення самостійної роботи студентів немовних спеціальностей вузів. Збірник наукових праць. Львівський юридичний інститут МВС України. Львів, 2005. – 135с.- С.101-106. (0,6 д.а.)

 

 1. Козолуп М.С.

Текстово-дискурсні параметри інформаційних випусків новин ВВС на телебаченні. // науковий журнал „Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського”, серія „Філологія”, том 18 (57), №1. – Сімферополь: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2005. – 364 с. – С. 266-270. (0,3 д.а.)

 

 1. Микитенко Н.О.

·        Мезо- та макрорівні соціальної роботи у Канаді ( робота з групами, громадянами та вплив на соціальну політику )//Наукові записки: Серія: педагогічна. – 2004. - №6. – С.179-185 ( 0,44 д.а.)

·        Організаційно-дидактичні аспекти професійної підготовки соціальних працівників у Канаді// Науковий вісник Чернівецького університету: Серія: педагогіка та психологія. – 2005. - №244. – С.108-113 ( 0,38 д.а.)

·        Специфіка діяльності працівників сфери соціальних послуг у США// Мовні і концептуальні картини світу. – 2004. - №13. – С. 67-71 ( 0,31 д.а.)

·        Особливості практичної підготовки соціальних працівників в університетах Канади // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2005. - №2. – С. 182-194 (0,81 д.а.)

 

 1. Оленюк О.В.

Вплив друкованої реклами на адресата за допомогою вербальної актуалізації каналів сприйняття. // науковий журнал „Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського”, серія „Філологія”, том 18 (57), №1. – Сімферополь: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2005. – 364 с. -С.283-286. (0,2 д.а.)

 

10.  Оршинська Т.З., Оленюк О.В.

Функціональні характеристики ілокутивних актів рекламної комунікації // Мова і культура.—К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004.—Вип.7.—Т.III. Мова і засоби масової комунікації. Мова сучасного мистецтва. Круглий стіл (до 200-річчя від дня народження М. О. Максимовича).—352с. -С. 26-31. (0,3 д.а.)

 

11.  Павлишенко О.А.

·        Частотна структура авторського лексикону дієслів у творах Джека Лондона // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – Випуск 13. – К.: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2004. – С. 99-104. (0,3 д.а.)

·        Маркери авторського ідіолекта в лексико-семантичних полях дієслів англомовної художньої прози // Мова і культура. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип.7. – Т. IV. Ч. 2. Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту. – С. 313-319 (0,38 д.а.)

·        Статистична структура лексико-семантичних полів дієслова в авторських текстах англомовної прози // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – 2004. – Вип.113. – С. 194-207 (0,8 д.а.)

·        Стилометрична значимість частотного розподілу семантичних полів дієслів (на прикладі англомовної прози) // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Випуск 231. – Чернівці.: Рута, 2005. – С. 57-65  (0,4 д.а.)

·        Дослідження статистичної структури семантичних полів англійської мови за допомогою пошукових веб-серверів // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Випуск 234. – Чернівці.: Рута, 2005. – с. 70-77 (0,4 д.а.)

 

12.  Ратич М.Т., Тимчишин Л.С.

Індивідуалізація самостійної роботи студентів за допомогою навчальних комп’ютерних програм. // Збірник наукових праць. Львівський юридичний інститут МВС України. – Львів, 2005. 135с.- С.112-118. (0,6 д.а.)

 

13.  Сологуб Л.В.

·        Соціально-культурний аспект як невід’ємна частина викладання американознавства.// Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – Випуск 13.— К.: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2004.—302 с.— С.287-290 (0,25 д.а.)

·        Поняття типології текстів у сучасній лінгвістиці. // науковий журнал „Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського”, серія „Філологія”, том 18 (57), №2. – Сімферополь: Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, 2005. – 437с. – С. 364-368. (0,3 д.а.)

 

 1. Яхонтова Т.В.

·        До концепції мовленнєвих жанрів: теоретичні аспекти, прикладне застосування // Нова філологія. – 2005. – Вип. 1(21). – С. 168-174. ( 0,44 д.а. )

·        Наукові жанри як комунікативно-когнітивні утворення // Учені записки Таврійського національного университета ім. В. І. Вернадського. – Серія “Філологія”. – 2005. – Т. 18 (57). – №1. – С. 177-180.( 0,25 д.а. )

·        Заголовок у науковому тексті: структурні, семантичні та стилістичні особливості // Вісник Львівського університету. – Серія іноземні мови. – Львів: ЛНУ, 2005. – С. 24-31. ( 0,5 д.а. )

8.5. Тези доповідей на конференціях:

 

Брона О.А.

Функціональні характеристики літературно-критичної статті в засобах масової інформації (електронна версія).// Матеріали доповідей 10-ї Всеукраїнської конвенції TESOL – Україна  “Комунікація у вік глобалізації: десять  років успішного розвитку та здобутків”. -  Львів: ПП “Марусич”, 2005. –290с. – С 68 – 69. (0,06 д.а.)

 

Вихрущ Н.Б.

Ефективне використання тлумачних словників у викладанні іноземних мов. // Матеріали доповідей 10-ї Всеукраїнської конвенції TESOL – Україна  “Комунікація у вік глобалізації: десять  років успішного розвитку та здобутків”. -  Львів: ПП “Марусич”, 2005. –290с. – С 59 – 60. (0,06 д.а.)

 

Вихрущ Н.Б., Оленюк О.В.

·        Розвиток міжкультурної компетенції // матеріали міжнародного форуму „Мовна освіта: шлях до євро інтеграції”. - К: Ленвіт, 2005. - 290с. – С. 179-180. (0,06 д.а.)

·        Міжкультурна комунікація як невід’ємний аспект ефективного спілкування // Науково-методичні матеріали VII Міжнародної конференції „Стратегії та методи навчання мовам для спеціальних цілей”.—К.: ІМВ, 2005.—170с. - С.18. (0,06 д.а)  

 

Козолуп М.С.

Телевізійні новини у процесі вивчення іноземної мови. // Розвиток міжкультурного взаєморозуміння за допомогою викладання англійської мови: тези доповідей. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ,  2004. – 268с. – С. 165-167. (0,125 д.а.)

 

Крехтяк О.Р.

·        Мовні засоби вираження образу автора в художньому дискурсі оповідання Д.К.Оутс ”Людина, перетворена на скульптуру”// Новітня філологія №2(22). – Миколаїв: МДГУ, 2005.- 208с. - С.188-189. (0,06 д.а)  

·        Використання комунікативного підходу при вивченні іноземної мови. // Тези міжнародної науково-практичної конференції: “Сучасні тенденції в навчанні та викладанні англійської мови в Україні”. – Хмельницький: ХНУ,2004. – 107с. – С.34 (0,06 д.а.)

 

Крижанівська Г.Т.

Структура і композиція текстів типу first-person narrative в англомовних жіночих журналах. // Матеріали доповідей 10-ї Всеукраїнської конвенції TESOL – Україна  “Комунікація у вік глобалізації: десять  років успішного розвитку та здобутків”. -  Львів: ПП “Марусич”, 2005. - 290с. - С.114-115. (0,06 д.а.)

 

Микитенко Н.О.

Структурний підхід як значуща частина програм професійної підготовки соціальних працівників в університетах Канади// Тези доповідей 2-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Управління в освіті”. – Львів: Видавництво ДЦ МОНУ 2005. – С.47 (0,06 д.а.)

 

Оленюк О.В.

·        Мова реклами: функціональний підхід.// Матеріали доповідей 10-ї Всеукраїнської конвенції TESOL – Україна  “Комунікація у вік глобалізації: десять  років успішного розвитку та здобутків”. -  Львів: ПП “Марусич”, 2005. - 290с. - С.97. (0,06 д.а.)

·        Реклама: лінгво-прагматиний аспект.// Сучасні тенденції у вивченні та навчанні англійської мови в Україні. 3-я  західноукраїнська регіональна конференція TESOL в Україні. — Хмельницький: ХНУ, 2004.—107с. - С. 59-60. (0,06 д.а.)

 

Павлишенко О.А.

Лексикометричні дослідження структури семантичних полів з допомогою пошукових веб-серверів. // Матеріали доповідей 10-ї Всеукраїнської конвенції TESOL – Україна  “Комунікація у вік глобалізації: десять  років успішного розвитку та здобутків”. -  Львів: ПП “Марусич”, 2005. - 290с. – С.105-106. (0,06 д.а.)

 

 

Скіба Н.Я.

Значення уяви, асоціацій та пам’яті при вивченні  лексики.// Матеріали доповідей 10-ї Всеукраїнської конвенції TESOL – Україна  “Комунікація у вік глобалізації: десять  років успішного розвитку та здобутків”. -  Львів: ПП “Марусич”, 2005. –290с. – С 51 – 52. (0,06 д.а.)

 

Сологуб Л.В.

·        Лінгвістичні вчення 20-21 століть. // Сучасні тенденції у вивченні та навчанні англійської мови в Україні.3-тя Західноукраїнська регіональна науково-методична конференція TESOL. – Хмельницький: ХНУ, 2004. – 107С. - С.82-83 (0,06 д.а.)

·        Ідейні концепції та способи інтерпретації сучасного екологічного дискурсу// Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали наукової конференції. – Чернівці: Рута, 2004. – 320 с. – С. 263-264 (0,125 д.а.)

·        Лінгвістичні вчення 20-21 століть. // Розвиток міжкультурного взаєморозуміння за допомогою викладання англійської мови: тези доповідей. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ,  2004. – 268с. – С. 239-240. (0,06 д.а.)

·        Дискурсивні маркери екологічних текстів. 10-та міжнародна конференція TESOL, Київ, 3-5 березня 2005р.// Матеріали доповідей 10-ї Всеукраїнської конвенції TESOL – Україна  “Комунікація у вік глобалізації: десять  років успішного розвитку та здобутків”. -  Львів: ПП “Марусич”, 2005. – 290 с. – С. 114-115 (0,06 д.а.)

 

Яхонтова Т.В.

·        Поняття “плагіат” у різних культурних контекстах // Програма і тези доповідей Тридцять дев'ятої конференції Асоціації викладачів англійської мови TESOL. – Сан Антоніо, Техас, США, 2005. – С. 155-156. – Англ.

·        Центри з навчання письма у Східній Європі // Програма і тези доповідей Тридцять дев'ятої конференції Асоціації викладачів англійської мови TESOL. – Сан Антоніо, Техас, США, 2005. – С. 139. – Англ.

·        Культурні і дисциплінарні відмінності у науковому дискурсі // Програма і тези доповідей Тридцять дев'ятої конференції Асоціації викладачів англійської мови TESOL. – Сан Антоніо, Техас, США, 2005. – С. 164-165. – Англ.

·        Курс з англомовного наукового письма для українських науковців: особливості та труднощі // Тези доповідей Третьої конференції Європейської асоціації викладачів академічного письма. Афіни, 2005. С. 29.

·        Комунікативні та текстові особливості жанру “conference handout” // Тези доповідей П'ятнадцятого європейського симпозіуму з мов для спеціальних цілей. – Бергамо, 2005. – С. 32.

 

8.6  Участь у конференціях:

 

Тридцять дев'ята конференція Асоціації викладачів англійської мови TESOL– Сан Антоніо, Техас, США. - березень-квітень 2005р.

 

Яхонтова Т.В.

·                   Поняття “плагіат” у різних культурних контекстах.

·                   Центри з навчання письма у Східній Європі.

·                   Культурні і дисциплінарні відмінності у науковому дискурсі.

 

Третя конференція Європейської асоціації викладачів академічного письма. Афіни, Греція, червень 2005р.

 

Яхонтова Т.В.

Курс з англомовного наукового письма для українських науковців: особливості та труднощі.

 

П'ятнадцятий європейський симпозіум з мов для спеціальних цілей. – Бергамо, Італія, серпень-вересень 2005р.

 

Яхонтова Т.В.

Комунікативні та текстові особливості жанру “conference handout”.

 

4-та міжнародна наукова конференція з питань мовознавства, комунікативних технологій, журналістики  „Міжкультурні комунікації: традиції та нові парадигми”. – Алушта, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, травень 2005р.

 

Козолуп М.С.

Текстово-дискурсні параметри інформаційних випусків новин ВВС на телебаченні.

 

Оленюк О.В.

Вплив друкованої реклами на адресата за допомогою вербальної актуалізації каналів сприйняття.

 

XIV Міжнародна наукова конференція „Мова і культура”. – Київ, червень 2005р.

 

Котловський А.М.

Статус національно-культурного компонента у складі фразеологізму. 

 

X  Всеукраїнська конвенція TESOL – Україна “ Комунікація у вік глобалізації: десять років успішного розвитку та здобутків”. – Київ,  березень 2005р.  

 

Крижанівська Г.Т.

Структура і композиція текстів типу first-person narrative в англомовних жіночих журналах.

 

Оленюк О.В.

Мова реклами: функціональний підхід.

 

Скіба Н.Я.

Значення уяви, асоціацій та пам’яті при вивченні лексики.

 

Міжнародна наукова конференція „Сучасні мовленнєві технології”. – Одеса, ЮГПУ імені К.Д. Ушинського, вересень 2005р.

 

Крехтяк  О.Р.

Мовні засоби вираження образу автора в художньому дискурсі оповідання Д.К.Оутс ”Людина, перетворена на скульптуру”.

 

Міжнародна наукова конференція “Реалізація принципів і завдань Болонського процесу в Україні ”. – Львів, Львівський національний університет ім. Івана Франка, 31березня-1 квітня 2005 р.

 

Івасів Н.С.

Кредитно-модульна система викладання англійської мови на спеціальності “Туризм”.

 

2-га Міжнародна науково-практична конференція “Управління в освіті”, Львів:  2005р.

 

Микитенко Н.О.

Структурний підхід як значуща частина програм професійної підготовки соціальних працівників в університетах Канади

 

 

8.7  Керівництво здобувачами:

 

1.      проф. Денисенко С.Н.

·        Горецька Х. Тема кандидатської дисертації: „Функціональні та когнітивні аспекти фразеологічної деривації”. (по темі дисертації опубліковано 3 статті, 3 тез.)

·        Котловський  А.М. Кандидатська дисертація з лексикографії. “Етномовні особливості англійської фразеології”. (по темі дисертації опубліковано 4 статті, 1 тези.)

 

1.      доц. Яхонтова Т.В.  

·        ас. Юрчак О.Ю. Тема кандидатської дисертації: „Прагмалінгвістична характеристика сучасного англомовного комп’ютерного дискурсу”. (по темі дисертації опубліковано 4 статті, 3 тез.)

·        ас. Сологуб Л.В. Тема кандидатської дисертації: „Лінгвостилістичні та прагматичні особливості англомовного екологічного дискурсу”. (по темі дисертації опубліковано 3 статті, 9 тез.)

·        ас. Веселівська С.М. Тема кандидатської дисертації: „Мовні засоби вираження жанрових особливостей сучасного науково-фантастичного оповідання в діахронічному аспекті”.

·        ас. Тинкалюк О.В. Тема кандидатської дисертації: „Лінгвостилістичні особливості позатекстових елементів в наукових текстах”.

·        ас. Годісь Ю.Я.  Тема кандидатської дисертації: „Лінгвотекстові особливості англійських прислів’їв та приказок.”

·        ас. Крижанівська Г.Т. Тема кандидатської дисертації: Особливості дискурсу сучасних англомовних жіночих журналів.” (по темі дисертації опубліковано 1 стаття, 1 тези.)

 

 

9        Рецензії

 

1. Денисенко С.Н.

 • Рецензія на монографію Петришин М.Й. „Семантичне поле прикметників розміру у старогрецькій мові (на матеріалі Гомерівського епосу). – Львів, 2005.
 • Рецензія на навчальний посібник  Зубаль Н.Г. „Німецька мова: навчальний посібник  для студентів та магістрантів економічних спеціальностей”. – Львів, 2005.
 • Рецензія на навчальний посібник  Тимчишин Л.С. та Єрмакової Г.І. „Навчальний посібник  для студентів спеціальностей 050400 „Туризм””. – Львів, 2005.

 

 

9.1 Опонування та відгуки на дисертації

 

1.      Денисенко С.Н.

 • Офіційний опонент кандидатської дисертації Тимощук Н.М. „Функціонування фразеологізмів у романах Йозефа Рота”. - Львів, 2005.
 • Офіційний опонент кандидатської дисертації Гурко М.З. „Категорія інтенсивності в сучасній німецькій фразеології”. – Запоріжжя, 2005.
 • Рецензія на докторську дисертацію Бехти І.А. „Дискурс наратора в англомовній літературі ХХ ст.”
 • Рецензія на монографію Бехти І.А. „Дискурс наратора в англомовній прозі”
 • Рецензія на канд. дисертацію Леськів А.З. „Лінгвостилістичні особливості комічного відображення дійсності” (на матеріалі американських романів „Чорного гумору”).
 • Рецензія на канд. дисертацію Крапиви Ю.В. „Коротка журнальна стаття як тип тексту” (на матеріалі дослідження англійської та російської мови). – Львів, 2005.
 • Рецензія на канд. дисертацію Герасімової Г.Л. „Лінгвокогнітивні та дискурсні властивості епістемічної лексики сучасної німецької мови”. – Львів, 2005.
 • Рецензія на канд. дисертацію Гусак І.П. „Сруктура та прагматика фрагментованих лексичних одиниць у сучасній англійській мові” . – Львів, 2005.
 • Рецензія на канд. дисертацію Саноцької Л.Г. „Текстова варіативність англомовної лірико-епічної поеми” ( на матеріалі британських та американських поем кінця18 – середини 20 ст.) – Львів, 2005.
 • Рецензія на канд. дисертацію Врабель Т.Т. „Словотворча прагматика у сучасній англійській мові”. – Донецьк, 2005.
 • Рецензія на канд. дисертацію Василевської О.П. „Структурні зміни у пізньолатинському реченні”. – Львів, 2005.
 • Рецензія на канд. дисертацію Яценко А.М. „Голодомор в Україні 1932-1933 рр. як проблема світової журналістики”. – Львів, 2005. 

 

Яхонтова Т.В.

·        Офіційний опонент канд. дисертації М. О. Столярової “Етикет у віртуальній англомовній комунікації (на матеріалі чатлайнових сесій)”. Київ, червень 2005.

·        Відгук на канд. дисертацію Г. М. Коваленко, “Англійська лексика моди ХХ-ХХІ століть”

·        Відгук на канд. дисертацію Г. А. Огаркової “Вербалізація концепту кохання в сучасній англійській мові: когнітивний та дискурсивний аспекти”

·        Відгук на канд. дисертацію Ю. М.  Захарової “Просодична інтерференція в англомовному дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження мовлення арабо-англійських білінгвів)”.

 

10    Стажування викладачів:

 

1. Годісь Ю.Я.

Львівське відділення центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України. - 04.01.2005-04.02.2005

 

2. Ісаєва Г.Т.

Львівське відділення центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України. – 15.09.2004-15.11.2004

 

3. Качмар В.Ю.

Львівське відділення центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України. - 04.01.2005-04.02.2005

 

4. Комар Р.І.

Львівське відділення центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України. - 04.01.2005-04.02.2005

 

5. Микитенко Н.О.

Львівське відділення центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України. - 14.03.2005-14.04.2005

 

6. Салівонова Г.І.

Львівське відділення центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України. - 054.01.2005-05.02.2005

 

 

11. Членство у спеціалізованих вчених радах, редколегіях наукових журналів, тощо.

1. Денисенко С.Н.

·        Член Вченої Ради для захисту кандидатських дисертацій К.35.051.15 при Львівському національному університеті.

·        Член редакційної колегії журналу „Проблеми української термінології”. „Львівська політехніка”.

·        Член Вченої Ради Львівського державного інституту фізичної культури.

 

2. Жовнірук З.Л., Ісаєва Г.Т.

Член Ради факультету іноземних мов.

 

3. Цурковський О.Я.

 

Мовний редактор журналу НАН України Condensed Matter Systems”.

 

Склали кандидатський іспит з іноземної мови:

 

Котловський А.М.

 

Склали кандидатський іспит з філософії: 

 

Котловський А.М.

 

 

12. Інше.

 

 • Доцент кафедри Т.В.Яхонтова провела три семінари на тему “Удосконалення навичок написання і підготовки наукових статей до опублікування у міжнародних наукових журналах” (Львів, липень, вересень 2005; Київ, листопад 2005) для викладачів і науковців вузів України
 • На кафедрі проводяться наукові семінари 2 рази на місяць під керівництвом доц. Яхонтової Т.В.

 

 • На кафедрі проводяться методичні семінари 1 раз на місяць під керівництвом ст. викл.  Тимчишин Л.С.

 

Зав. кафедри іноземних мов для

природничих факультетів                                                   доц. Жовнірук З.Л.

 

 

01.11.2005р.