Інформаційне повідомлення

про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Математика та статистика»

 

Згідно з наказом МОН України № 1010 від 18.09.2018 року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019  навчальному році» Львівський національний університет імені Івана Франка призначено базовим закладом вищої освіти з проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Математика та статистика» (спеціальності «Математика», «Статистика» та  «Прикладна математика» (спеціалізація «Механіка»)).

На конкурс подаються не більше трьох наукових робіт лише з цих спеціальностей (спеціалізацій) від кожного вишу.

Для участі у конкурсі необхідно до 10 лютого 2019 року (за поштовим штемпелем) надіслати наукові студентські роботи, які відповідають вимогам, визначеним Положенням  про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей  (наказ МОН України № 605 від 18.04.2017 року).

Студенти вищих навчальних закладів, роботи яких за результатами рецензування претендують на нагородження, будуть запрошені особисто до 2 квітня 2019 року для участі у підсумковій науково-практичній конференції, яка відбудеться 16-17 квітня 2019 року (16 квітня – день заїзду). Порядок проведення підсумкової конференції буде визначено журі також до 2 квітня. Усі витрати, пов’язані з участю у  Всеукраїнській  науково-практичній конференції, бере на себе заклад вищої освіти, представником якого є претендент у переможці.

Роботи (електронні копії на дисках або на e-mail)  надсилати за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університетська 1, ЛНУ ім. І. Франка, Оргкомітет  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань (спеціальностей) «Математика та статистика. Прикладна математика (механіка)».

Контактний телефон (032) 239-47-43.

e-mail: dekanatmmflnu@gmail.com

Оргкомітет