ДЕМЧИНА Марта Євгеніївна

Посада:  асистент

Науковий ступінь:  кандидат хімічних наук

Телефон (робочий):  +38 (032) 2394547

Електронна пошта:  lnu.mdem (at) gmail.com

Біографічні відомості:  Закінчила хімічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка у 2007 році за спеціальністю “Хімія”, здобула кваліфікацію “Хімік. Викладач”.

У 2007-2010 роках навчалась в аспірантурі, у 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія на тему “Фазові рівноваги, кристалічні структури та деякі фізичні властивості сполук у системах {Tb, Dy}-{Mn, Fe, Ag}-In та споріднених”.

З 2010 по 2012 рік працювала лаборантом кафедри аналітичної хімії,  а з 2013 року –  асистент кафедри безпеки життєдіяльності Львівського національного університету імені Івана Франка.

Курси: Проводить практичні заняття із дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Охорона праці».

Наукові інтереси: теоретичні засади забезпечення безпечної життєдіяльності людини та кристалохімії інтерметалічних сполук. Серед наукових та науково-методичних праць можна виділити:

  1. Sojka New compounds with Nd11Pd4In9 structure type in the systems RE–Pd–In (RE = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy) / L. Sojka, M. Demchyna, B. Belan, M. Manyako, Ya.Kalychak // Intermetallics – 2014. – V. 49. – P. 14–17.
  2. Demchyna M. Structure of TbAg46In1.54 from single crystal data / M. Demchyna, B. Belan, M. Manyako, V. Hlukhyy, Ya. Kalychak // Chem. Met. Alloys – 2013. – V. 6. – P. 7–11.
  3. Demchyna M. Phase equilibria in the Dy–Fe–In system and crystal structure of Dy6Fe72In / M. Demchyna, B. Belan, M. Manyako, L. Akselrud, A. Gagor, M. Dzevenko, Ya.Kalychak // Intermetallics – 2013. – V. 37. – P. 22–26.
  4. Demchyna M. Phase diagrams of the Tb–Ag–In and Dy–Ag–In systems at 870 K / M.Demchyna, B. Belan, M. Manyako, Pietraszko, Ya. Kalychak // J. Solid State Chem – 2012. – V.192. – P. 360–365.
  5. Бігун І. Взаємодія компонентів у системах{Gd, Tb}–Fe–In / І. Бігун, М. Демчина, М. Дзевенко, Б. Белан, М. Маняко, Ю. Тиванчук, Я. Каличак // Вісник Львів. Ун-ту – 2013. – Вип. – С. 3–10.