Писаревська Соломія Василівна

Посада:  доцент

Науковий ступінь:  кандидат хімічних наук

Телефон (робочий):  +38 (032) 2394547

Електронна пошта:  solomiya.pysarevska (at) lnu.edu.ua

Біографічні відомості:  Народилася 1985 року у м. Львові. У 2002 році закінчила Львівський фізико-математичний ліцей. З відзнакою закінчила хімічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка у 2007 році за спеціальністю «Аналітична хімія». У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вольтамперометрія іонів Sc(III), Ga(III) та In(III) у присутності азобарвників». З 2011 року – асистент кафедри безпеки життєдіяльності.

Курси:  Читає лекції та проводить практичні заняття із дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Охорона праці».

Наукові інтереси: теоретичні засади забезпечення безпечної життєдіяльності людини та електрохімічні методи аналізу. Є автором близько 40 наукових праць, серед них:

  1. Вольтамперометрія In(III) за наявності деяких o,o’-дигідрокси-заміщених азобарвників (Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2011. Вип. 52., із співавтор.)
  2. Пат. 65331 Україна, МПК G01N27/48 Спосіб вольтамперометричного визначення ґалію(IІІ) у сплавах систем Sm–Ga, Zn–Ga та кристалофорі Gd3Sc2Ga3O або у грунтах (№ u 201100119; заявл. 4.01.2011, опубл. 12.12.2011, Бюл. № 23., із спіавтор.)
  3. Вольтамперометричне визначення Sc(III) в об’єктах за допомогою деяких азобарвників (Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2012. Вип. 53., із співавтор.)
  4. Complexation of Sc(III), Ga(III), In(III) and Ln(III) with eriochrome red B (J. Solution Chem. 2008. Vol. 37, with co-auth.)
  5. Polarographic investigation of reduction processes of gallium(III) complexes with some o,o′-dihydroxysubstituted azo dyes (Chem. Met. Alloys. 2009. Vol. 2, with co-auth.)
  6. Reactions of o,o′-dihydroxy azo dyes with the third group M(III) ions: spectroscopic and electrochemical study (J. Chem. 2013. Vol. 2013, with co-auth.)
  7. Comprehensive two-dimensional gas chromatographic analysis of volatile organic compounds in distillate of fermented Sorbus domestica fruit ( Open Chem. 2015. Vol. 13, with co-auth.)
  8. Соціально-економічне підґрунтя мотивації щодо посилення відповідальності за дотримання вимог охорони праці (Технополіс. 2014. № 10, із спіавтор.)
  9. Особливості забезпечення безпеки дорожнього руху у містах (Комунальне господарство міст. 2015. № 120(1) із спіавтор.)
  10. Схема розвитку нещасного випадку: усуваємо людський чинник (Охорона праці. 2015. №8 із спіавтор.)