Тимошук Світлана Василівна

Посада:  доцент

Науковий ступінь:  кандидат хімічних наук

Вчене звання:  доцент кафедри безпеки життєдіяльності

Телефон (робочий):  +38 (032) 2394547

Електронна пошта:  svitlana.tymoshuk (at) lnu.edu.ua

Біографічні відомості:  Народилася  1979 року с. Головецько Сколівського району Львівської області. Закінчила хімічний факультет  Львівського національного університету імені Івана Франка у 2001 році за спеціальністю «Хімія». З 2001 року по 2004 рік навчалася в аспірантурі на кафедрі аналітичної хімії хімічного факультету. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вольтамперометричне визначення Co(II), Ni(II), Pd(II) у присутності о,о’-дигідроксозаміщених азобарвників». Вчене звання доцента  кафедри безпеки життєдіяльності присвоєно у 2010 році.

Курси:  Читає лекції та проводить практичні заняття із дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Охорона праці». У співавторстві видала такі навчальні посібники:

  1. Яремко З.М. Охорона праці: навч. посібник / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, С.В. Писаревська, О.Б. Стельмахович; за ред. проф. З.М. Яремка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 430.
  2. Тимошук О.С. Основи електроаналітичної хімії / О.С. Тимошук, С.В. Тимошук, Т.Я. Врублевска, І.О. Пацай // Навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 438 с.

Наукові інтереси: формування елементів культури безпеки життєдіяльності засобами освіти та електрохімічні методи аналізу.  Серед наукових та науково-методичних праць можна виділити:

  1. Фірман І.В. Помилка людини серед причин виробничого травматизму / І.В. Фірман, С.В. Тимошук, В.М. Фірман // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2018. – Вип. 84, № 2. – С.103-108.
  2. Тимошук О. Модифікована турбідиметрична методика визначення неіоногенних ПАР з реактивом Несслера / О. Тимошук, І. Пацай, С. Тимошук, П. Ридчук // Вісник Львівського університету. Серія хімічна. – 2018. – Випуск 59. Ч. 1. – С. 210–215.
  3. Яремко З.М. Пов’язані однією метою / З.М. Яремко, С.В. Тимошук // Охорона праці. – 2017. – № 12. – С. 24-25.
  4. Тимошук С.В. Мотивація у навчально-пізнавальній діяльності студентів: результати діагностичного дослідження / С.В. Тимошук, З.М. Яремко, С.В. Писаревська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2016. – Вип. 3. – С. 189-196.
  5. Писаревська С.В. Деякі особливості формування професійної мотивації молоді / С.В. Писаревська, З.М. Яремко, С.В. Тимошук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2016. – Вип. 4. – С. 105-110.
  6. Фірман Т.В. Статистичний аналіз пожежної ситуації у Львівській області / Т.В. Фірман, С.В. Тимошук, В.М. Фірман // Збірник наукових праць «Пожежна безпека» – 2017. – Вип. 30. – С. 168-173.
  7. Тимошук С.В. Проблеми стресу в студентів педагогічних спеціальностей і педагогів вищої школи / С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Л.Ю. Фірман // Вісник ЛДУ БЖД – 2016. – Вип. 14. – С. 264-270.