Тимошук Світлана Василівна

Посада:  доцент

Науковий ступінь:  кандидат хімічних наук

Вчене звання:  доцент кафедри безпеки життєдіяльності

Телефон (робочий):  +38 (032) 2394547

Електронна пошта:  svitlana.tymoshuk (at) lnu.edu.ua

Біографічні відомості:  Народилася  1979 року с. Головецько Сколівського району Львівської області. Закінчила хімічний факультет  Львівського національного університету імені Івана Франка у 2001 році за спеціальністю «Хімія». З 2001 року по 2004 рік навчалася в аспірантурі на кафедрі аналітичної хімії хімічного факультету. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вольтамперометричне визначення Co(II), Ni(II), Pd(II) у присутності о,о’-дигідроксозаміщених азобарвників». Вчене звання доцента  кафедри безпеки життєдіяльності присвоєно у 2010 році.

Курси:  Читає лекції та проводить практичні заняття із дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Охорона праці».

Наукові інтереси: формування елементів культури безпеки життєдіяльності засобами освіти та електрохімічні методи аналізу.  Серед наукових та науково-методичних праць можна виділити:

  1. Деякі мотиваційні чинники щодо вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» (Проблеми освіти: наук.-метод. зб. – К.: Фахова освіта, – 2014. – Вип.76. – С. 54 – 58, із співавт.)
  2. Відповідальність за особисту та колективну безпеку недооцінена (Охорона праці – 2013. – № 9. – С. 24–25, із співавт.)
  3. Потенціометрична детекція сигналу в системі пероксимоносульфатна кислота–фероїн–Fe (III) (Вісник Львів. ун-ту. Сер. хімічна. – 2013. – Вип. 54, Ч. 2 – С. 180–186, із співавт.)
  4. Виробничий травматизм: реальний стан не покращується (Охорона праці. – 2010. – № 6. – С. 24–25, із співавт.)
  5. Вольтамперометричне визначення Co(II), Ni(II), Pd(II) у сумісній присутності (Методы и обьекты химического анализа. – 2010. – Т.5. –№4.– С.212-217, із співавт.)
  6. Вікові особливості у профілактиці шкідливих звичок (Безпека життєдіяльності. – 2009. – № 7. – С. 21–22, із співавт.)
  7. Деякі особливості використання сплавів на основі неблагородних металів у стоматології (Довкілля та здоров’я. – 2008. – №1. – С.24-26)
  8. Прогностична функція кількісних оцінок виробничого травматизму (Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-методичної конференції, 20 – 22 травня 2010 р. м. Львів. – Львів: ЛНУ, 2010 – С.303 – 304, із співавт.)