ВАЩУК Вікторія Вадимівна

Посада:  асистент

Науковий ступінь:  кандидат технічних наук

Телефон (робочий):  +38 (032) 2394547

Електронна пошта:  viktoriya.vashchuk (at) lnu.edu.ua

Біографічні відомості:  Народилася у 1983 році у м. Львові. Закінчила у 2005 році Інститут хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка»  за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», здобула кваліфікацію «Магістр з екології». У 2005-2012 роках навчалась в цільовій аспірантурі при кафедрі екології та охорони навколишнього середовища. Захистила дисертацію на тему: «Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення довкілля відходами полістиролу» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. У 2004 році проходила стажування у Королівському Технологічному Інституті (Стокгольм, Швеція) та Краківському Технологічному Університеті (Краків, Польща) У 2004-2008 роках навчалася у ЛНУ ім. Ів. Франка на юридичному факультеті (Інститут післядипломної освіти) та отримала диплом спеціаліста. З 2013 року працює асистентом кафедри безпеки життєдіяльності.

Курси:  Проводить практичні заняття із дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Охорона праці».

Наукові інтереси: дослідження процесу капсулювання мінеральних добрив з метою забезпечення екологічної безпеки навколишнього середовища. Є автором біля 30 наукових та науково-методичних праць, серед них:

  1. Ващук В.В. Моніторинг джерел накопичення використаної пластикової тари як вторинної сировини (на прикладі Львівської області) / В.В. Ващук, О.А. Нагурський // Вісник НУ Львівська політехніка. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2010. – № 667. – С. 261-264.
  2. Ващук В.В. Методика визначення об’ємів полімерних відходів як додаткового резерву ресурсо-зберігаючих технологій / В.В. Ващук, О.А. Нагурський // Вісник КНУ імені Михайла Остроградського. – 2010. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 152-156.
  3. Нагурський О.А. Експериментальні дослідження розчинності капсульованої нітроамофоски / О.А. Нагурський, В.В. Ващук // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харків. – 2011. Вип. 3. – Ч. 6(51). – С. 39-42.
  4. Нагурський О.А. Технологічні особливості капсулювання нітроамофоски в апараті киплячого шару / О.А. Нагурський, В.В. Ващук // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харків. – 2011. Вип. 5. – Ч. 6(53). – С. 12-14.
  5. Пат. 64645 UA МПК С05G 3/00 Полімерна дисперсія для капсулювання мінеральних добрив / Нагурський О.А., Ващук В.В.; заявник і патентовласник НУ «Львівська політехніка». – № 201105322; заяв. 26.04.2011, опубл. 10.11.2011, бюл. № 21. – 4 с.
  6. Нагурський О.А. Зменшення забруднення довкілля залишковими агрохімікатами під час вирощування цукрових буряків / Ващук В.В., Петрушка І.М. // Науково-практичний галузевий журнал Цукор України. – 2014. – №3(99). – с. 53-54.
  7. Нагурський О.А. Тепломасообмін капсулювання (інкрустування) насіння буряка цукрового у стані псевдозрідження / Гумницький Я.М., Ващук В.В. // Науково-практичний галузевий журнал Цукор України. –  –  №4(100).  – c . 34-36.
  8. Яремко З.М. Концептуальні засади безпечної життєдіяльності людини / З.М. Яремко, В.В. Ващук, Я.В. Галаджун // Ефективна економіка. – 2019. – № 2. Повний текст