Наукові дослідження кафедри охоплюють питання психофізіологічної надійності людини в умовах сучасного урбанізованого середовища та формування елементів культури безпеки життєдіяльності засобами освіти.

У 2017 році кафедра розпочала виконувати в межах робочого часу викладачів науково-дослідну роботу на тему “Ризик-орієнтований підхід до формування відповідальності за особисту та колективну безпеку” (2017-2019 рр.), а у попередній період наукові дослідження велися за такими темами:

 • Формування елементів культури безпеки життєдіяльності засобами освіти (2014–2016 рр.)
 • Формування мотивації щодо здорового способу життя засобами освіти (2011–2013 рр.)
 • Формування мотивації щодо посилення відповідальності особи за власну безпеку (2008–2010 рр.)
 • Психофізіологічна стійкість людини в умовах сучасного середовища (2005–2007 рр.)
 • Психофізіологічні особливості людини, професійна спрямованість та безпека життєдіяльності (2002–2004 рр.)
 • Методологічні проблеми викладання безпеки життєдіяльності (1999–2001 рр.)

 

Публікації:

2019 рік

 1. Яремко З.М. Концептуальні засади безпечної життєдіяльності людини / З.М. Яремко, В.В. Ващук, Я.В. Галаджун // Ефективна економіка. – 2019. – № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6877. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.6 Повний текст

2018 рік

 1. Наливайко Н.В. Формування здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх вчителів різного фаху / Н.В. Наливайко, Л.Я. Кіт // Проблеми освіти : збірник наукових праць : статті. – К.: ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”, 2018. – Вип. 89. – С. 244-251. Повний текст
 2. Фірман І.В. Помилка людини серед причин виробничого травматизму / І.В. Фірман, С.В. Тимошук, В.М. Фірман // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2018. – Вип. 84, № 2. – С. 103-108. Повний текст
 3. Тимошук С. Формування ризик-орієнтованого мислення з питань професійної безпеки засобами освіти / С. Тимошук, З. Яремко, В. Ващук // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали ХУІ Міжнародної науково-методичної конференції БЖДЛ-2018. 25-27 квітня 2018 р., Львів, Україна. – Львів, 2018. – С. 53-54.
 4. Яремко З. Статистичний підхід до оцінювання соціального рівня небезпек сучасного середовища / З. Яремко, Я. Галаджун, І. Муць, Р. Петришин // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали XVI Міжнародної науково-методичної конференції БЖДЛ-2018. 25-27 квітня 2018 р., Львів, Україна. – Львів, 2018. – С. 96-97.
 5. Писаревська С. Ризик-орієнтований підхід до формування відповідальності пішоходів за їхню безпеку / С. Писаревська, З. Яремко, В. Фірман // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали ХУІ Міжнародної науково-методичної конференції БЖДЛ-2018. 25-27 квітня 2018 р., Львів, Україна. – Львів, 2018. – С. 123-124.
 6. Пунько В.В. Правовий аспект охорони праці / В.В. Пунько, В.В. Дідковський, С.В. Тимошук // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання сучасної науки”. 29-30 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ: МЦНД, 2018. – Ч.1. – С. 52-53.
 7. Пришляк А. Проблеми та перспективи розвитку охорони праці в Україні / А. Пришляк, А. Сапагіна, В. М. Фірман // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Наука та освіта: ключові питання сучасності”. 18 травня 2018 р., м. Чернігів. – Обухів: Друкарня “Друкарик”, 2018. – Т. 4. – С. 21-23.
 8. Мазур. В.Р. Засади забезпечення охорони праці, як складової безпеки життєдіяльності / В.Р. Мазур, Я.Є. Котулай, В.М. Фірман // Міжнародна наукова інтернет-конференція “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення” (випуск 28). 15 травня 2018 р., м. Тернопіль. – Тернопіль, 2018. – С. 164-166.
 9. Пасічник І.О. Захист трудових прав працівників при банкрутстві підприємства / І.О. Пасічник, О.В. Нечипорук, В.М. Фірман // Міжнародна наукова інтернет-конференція “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення” (випуск 28). 15 травня 2018 р., м. Тернопіль. – Тернопіль, 2018. – С. 168-170.
 10. Горелов І. Засади забезпечення охорони праці як складової безпеки життєдіяльності / І.О. Горелов, А.С. Кравцова, В.М. Фірман // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття”. 25-26 травня 2018 р., м. Чернівці. – Чернівці, 2018. – С. 133-134.
 11. Гарапко Є. Проблематика засобів індивідуального і усунення небезпеки шляхом застосування штрафів і рекомендацій підвищення рівня ЗІЗ / Є.Ф. Гапко, В.М. Фірман // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Двадцять сьомі економіко-правові дискусії”. 31 травня 2018 р., Львів. – Львів, 2018. – С. 16-18.
 12. Овещенко Д. Актуальні проблеми нормативно-правового забезпечення охорони праці в Україні / Д.О. Овещенко, Р.Л. Зубик, В.М. Фірман // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання сучасної науки”. 29-30 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ: МЦНД, 2018. – Ч.1. – С. 45-46.
 13. Федякова А.В. Порівняльна характеристика деяких елементів українського та польського законодавства щодо забезпечення прав працівників / А.В. Федякова, А.В. Александрова, О.Т. Цибульська, З.М. Яремко // Проблеми та перспективи розвитку охорони праці: Матеріали УІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та ад’юнктів. 27 квітня 2018 р., Львів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2018. – С. 50-52.
 14. Ващук В. Формування елементів культури користування інтернет-мережею та запобігання виникненню інтернет-залежності / В. Ващук, З. Яремко // Матеріали I Всеукраїнської наукової конференції “Актуальні питання техногенної та цивільної безпеки України”. 21-22 вересня 2018 року, Миколаїв, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. – Миколаїв, 2018. – С. 203.
 15. Брездень М.Р. Безпека під час походів у гори / М.Р. Брездень, Ю.В. Калітинська, С.В. Тимошук // Проблеми та перспективи розвитку охорони праці: Матеріали УІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та ад’юнктів. 27 квітня 2018 р., Львів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2018. – С. 137-139.
 16. Наливайко Н.В. Аналіз сучасного стану здоров’я молоді України / Н.В. Наливайко, Л.Я. Кіт // Збірник наукових праць VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Педагогіка здоров’я”. 18-19 травня 2018 р., м. Харків. − 2018. − С. 244-248.
 17. Долгих Н. Безпека в спелеотуризмі / Н.Р. Долгих, М.В. Качко, В.М. Фірман // Проблеми та перспективи розвитку охорони праці: Матеріали УІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та ад’юнктів. 27 квітня 2018 р., Львів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2017. – С. 142-143.
 18. Гадач Ю.О. Стан виробничого травматизму в Україні та Чехії / Ю.О. Гадач, Д.Р. Коновал, В.М. Фірман // Проблеми та перспективи розвитку охорони праці: Матеріали УІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та ад’юнктів. 27 квітня 2018 р., Львів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2018. – С. 98-100.
 19. Корпан Д.В. Безпека школярів та студентів під час туристичних походів / Д.В. Корпан, О.І. Третяк // Проблеми та перспективи розвитку охорони праці: Матеріали УІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та ад’юнктів. 27 квітня 2018 р., Львів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2018. – С. 151.
 20. Онишкевич І.В. Моделювання впливу фінансових обмежень заходів з охорони праці на структуру інвестицій. / І.В. Онишкевич, В.М. Фірман // Матеріали 70-ої науково-технічної конференції студентів, аспірантів та слухачів Малої лісової академії НЛТУ України, Львів. Львів, 2018. – С. 141-142.
 21. Тимошук С.В. Соціальна відповідальність та корпоративна культура безпеки праці / С.В. Тимошук, В.В. Ващук, З.М. Яремко // Збірник тез наукових доповідей Х-ї міжнародної науково-методичної конференції та Міжнародної конференції EAS “Безпека людини у сучасних умовах”. 6-7 грудня 2018 р., Харків. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. – С. 33-35.

2017 рік

 1. Яремко З.М. Від ризик-орієнтованого підходу до забезпечення безпеки до ризик-орієнтованого мислення / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, В.М. Фірман // Пожежна та техногенна безпека. – 2017. – № 6. – С. 14-15.
 2. Pavlova I. Anthropometric and cardiorespiratory indicators for the evaluation of the Ukrainian youth health / I. Pavlova, N. Nalyvayko, B. Vynogradskyi, A. Okopnyi, L. Kit // The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. – 2017. – Vol. XXXVI. – Р. 424-431. – ISNN 2357-1330. Повний текст
 3. Nalyvayko N.V. Exposure to lead and psychophysiological development in students from Lviv region / N.V. Nalyvayko, H.M. Tkachenko. //Science and education a new dimension. Natural and technical sciences. – 2017. – Vol. 13(121). – P. 19-24. Повний текст
 4. Кіт Л.Я. Пасивне куріння: від індивідуального до соціального ризику / Л.Я. Кіт, Н.В. Наливайко // Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження: колективна монографія / За загальною редакцією проф. Ю.Д. Бойчука. – Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2017. – 480 с. – С. 82-90. Повний текст
 5. Яремко З.М. Пов’язані однією метою / З.М. Яремко, С.В. Тимошук // Охорона праці. – 2017. – № 12. – С.24-25.
 6. Яремко З.М. Ризик-орієнтований підхід до управління безпекою техногенного середовища / З.М. Яремко, С.В. Писаревська, В.М. Фірман // Управління розвитком складних систем. – 2017. – Вип. 31. – С. 179-184. Повний текст
 7. Писаревська С.В. Ризик-орієнтований підхід до забезпечення безпеки пішоходів / С.В. Писаревська, З.М. Яремко, Л.С. Роса // Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика (SLA-2017): збірка матеріалів ІУ Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2017. – С. 275-277.
 8. Pavlova I. Analysis of anthropometric and cardio-respiratory indicators for the evaluation of the Ukrainian youth health [Electronic resource] / I. Pavlova, N. Nalyvayko, B. Vynogradskyi [et al.] // ICPESK 2017 International Congress on Physical Education, Sport and Kinetotherapy. Повний текст
 9. Калинець Л. Управління охороною праці в Польщі: характеристика і перспективи / Л. Калинець, О.Филипів, В.М. Фірман // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів та студентів «Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій», Львів: ЛДУ БЖД, 2017. – С. 3-4.
 10. Васюник С.Р. Розумний будинок для забезпечення безпеки життєдіяльності / С.Р. Васюник, А.О. Колотницька, О.С. Кайда, В.М. Фірман // Матеріали всеукраїнської науково практичної-конференції курсантів та студентів «Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій», Львів: ЛДУ БЖД, 2017. – С. 5-6.
 11. Сень В.О. Еволюція законодавства України та системи державного регулювання в галузі охорони праці / В.О. Сень, І.М. Кащук, В.М. Фірман // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів та студентів «Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій», Львів: ЛДУ БЖД, 2017. – С. 90-91.
 12. Сподарик О.М. Організаційно правові засади та принципи боротьби з тероризмом / О.М. Сподарик, В.М. Фірман // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів та студентів «Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій», Львів: ЛДУ БЖД, 2017. – С. 95-97.
 13. Супрунець О.А. Проблема фрілансу в Україні. Питання легалізації фрілансу / О.А. Супрунець , Ю.В. Дівов, В.М. Фірман // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів та студентів «Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій», Львів: ЛДУ БЖД, 2017. – С. 181-183.
 14. Мужила І. Безпека туристичних подорожей / І. Мужила, О. Ліщук, С. Тимошук // Проблеми та перспективи розвитку охорони праці : Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів. Львів, 18 травня 2017 р. – Львів : ЛДУ БЖД, 2017. – С. 84-85.
 15. Попадюк О. Б. Вплив куріння на здоров’я людини / О. Б. Попадюк, М. А. Павлюк, Я. А. Брильова, Н. В. Наливайко // Проблеми та перспективи розвитку охорони праці : Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів. Львів, 18 травня 2017 р. – Львів : ЛДУ БЖД, 2017. – С. 80-81.
 16. Мужила І. “Фактори ризику” в туризмі та основні заходи щодо нівелювання їхніх наслідків / І. Мужила, О. Ліщук, С. Писаревська // Проблеми та перспективи розвитку охорони праці : Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів. Львів, 18 травня 2017 р. – Львів : ЛДУ БЖД, 2017. – С. 76-78.
 17. Марко Ю. Я. Ризик інфікування під час прийому у стоматолога / Ю. Я. Марко, О.О. Сіденко, Л.Я Кіт // Проблеми та перспективи розвитку охорони праці : Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів. Львів, 18 травня 2017 р. – Львів : ЛДУ БЖД, 2017. – С. 78-80.
 18. Филипів О.І. Управління охороною праці в Польщі: перспективи і розвиток / О.І. Филипів, З.М. Яремко // Проблеми та перспективи розвитку охорони праці : Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів. Львів, 18 травня 2017 р. – Львів : ЛДУ БЖД, 2017. – С. 22-23.

2016 рік

 1. Яремко З.М. Статистичне оцінювання рівня усвідомлення небезпек сучасного урбанізованого середовища / З.М. Яремко, Я.В. Галаджун, І.Р. Муць, Р.С. Петришин, А.В. Зелінський // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2016. – Вип. 10. – С. 150-160.
 2. Тимошук С.В. Проблеми стресу в студентів педагогічних спеціальностей і педагогів вищої школи / С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Л.Ю. Фірман // Вісник ЛДУ БЖД. – 2016. – Вип. 14. – С. 264-270. Повний текст
 3. Писаревська С. Деякі особливості формування професійної мотивації молоді / С.В. Писаревська, З.М. Яремко, С.В. Тимошук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 4 (86). – С. 105-110. Повний текст
 4. Писаревська С. Особливості формування поведінки дітей-пішоходів в умовах родинного виховання / С. Писаревська, З. Яремко, Г. Соханьчак // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2016. – Вип. 30. – С. 71-79. Повний текст
 5. Писаревська С.В. Родинно-освітня складова у підвищенні безпеки руху пішоходів / С.В. Писаревська, Г.А. Соханьчак, З.М. Яремко // Безпека життєдіяльності. – 2016. – № 11. – С. 36-37.
 6. Тимошук С.В. Мотивація у навчально-пізнавальній діяльності студентів: результати діагностичного дослідження / С.В. Тимошук, З.М. Яремко, С.В. Писаревська // Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2016. – № 3. – С. 189-196. Повний текст
 7. Яремко З.М. Формування елементів культури споживання засобами освіти / З.М. Яремко, В.М. Фірман, В.В. Ващук // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід та перспективи”. Львів, 4-6 листопада 2015 р. – Львів: ЛДУБЖД, 2015. – С. 372.
 8. Петришин Р.С. Статистичні критерії оцінювання усвідомлення небезпек сучасного середовища / Р.С. Петришин, Я.В. Галаджун, І.Р. Муць, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: збірник наукових праць XV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19-20 травня 2016 р. – К.: “Темпо”, 2016. – С. 194-197.
 9. Тимошук С.В. Ризик-орієнтований підхід у вирішенні питань безпеки праці та охорони здоров’я на робочому місці засобами освіти / С.В. Тимошук, О.Б. Стельмахович, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: збірник наукових праць XV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19-20 травня 2016 р. – К.: “Темпо”, 2016. – С. 257-260.
 10. Яремко З.М. Формування відповідальності пішоходів за безпеку руху засобами освіти / З.М. Яремко, С.В. Писаревська, Г.А. Соханьчак // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: збірник наукових праць XV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19-20 травня 2016 р. – К.: “Темпо”, 2016. – С. 332-335.
 11. Кіт Л.Я. Чинники, що призводять до розповсюдження шкідливих звичок серед молоді / Л.Я. Кіт // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: збірник наукових праць XV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19-20 травня 2016 р. – К.: “Темпо”, 2016. – С. 122-125.
 12. Наливайко Н.В. Сучасні проблеми формування здоров’язбережувальних компетентностей у студентів / Н.В. Наливайко, Л.Я. Кіт // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: збірник наукових праць XV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19-20 травня 2016 р. – К.: “Темпо”, 2016. – С. 183-186.

2015 рік

   1. Ващук В.В. Деякі питання інтернет-залежності та психофізіологічні особливості людини / В.В. Ващук, М.Є. Демчина, З.М. Яремко // Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура» – 2015. – Вип. 120 (1). – С. 99–101. Повний текст
   2. Муць І.Р. Усвідомлення небезпек сучасного урбанізованого середовища / І.Р, Муць, Я.В. Галаджун, А.В. Зелінський, З.М. Яремко // Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура» – 2015. – Вип. 120 (1). – С. 95–98. Повний текст
   3. Стельмахович О.Б. Особливості забезпечення безпеки дорожнього руху / О.Б. Стельмахович, С.В. Писаревська, З.М. Яремко // Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура» – 2015. – Вип. 120 (1). – С. 217–220. Повний текст
   4. Тимошук С.В. Особливості формування навчальної мотивації студентів / Тимошук С.В., Третяк О.І. // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2015. – Випуск 2(80). – С. 64–68. Повний текст
   5. Михайлович О.В. Соціальні хвороби, поширення та профілактика / Михайлович О.В., Тимошук С.В. // Комунальне господарства міст. Серія «Технічні науки та архітектура». – 2015. – Випуск 120(1). – С. 126–129. Повний текст
   6. Кіт Л.Я., Наливайко Н.В. Формування здоров’язбережувальних компетентностей у студентської молоді / Л.Я. Кіт, Н.В. Наливайко // Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура» – 120(1), 2015. – С. 191–195. Повний текст
   7. Яремко З.М. Розвиток нещасного випадку: усуваємо людський чинник / З. М. Яремко, С.В. Писаревська // Охорона праці. – 2015. – № 8. – С. 40–41. Повний текст
   8. Ващук В.В. Деякі питання інтернет-залежності та психофізіологічні особливості людини / В.В. Ващук, М.Є. Демчина, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали ХІУ Міжнародної науково-методичної конференції, Харків, 21-22 травня 2015 р. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – С. 67–68.
   9. Муць І.Р. Усвідомлення небезпек сучасного урбанізованого середовища / І.Р, Муць, Я.В. Галаджун, А.В. Зелінський, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали ХІУ Міжнародної науково-методичної конференції, Харків, 21-22 травня 2015 р. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – С. 91.
   10. Стельмахович О.Б. Особливості забезпечення безпеки дорожнього руху / О.Б. Стельмахович, С.В. Писаревська, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали ХІУ Міжнародної науково-методичної конференції, Харків, 21-22 травня 2015 р. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – С. 144–145.
   11. Засадний О.Р. Інформаційні технології як засіб підвищення рівня промислової безпеки і сповіщення місцевого населення при аваріях на виробництві / О.Р. Засадний, З.М. Яремко. // Проблеми та перспективи розвитку охорони праці: Збірник праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та ад’юнктів. Львів, 29 квітня 2015 р. – Львів: ЛДУБЖД, 2015. – С. 39–41.
   12. Галаджун Я.В. Деякі тенденції в усвідомленні потенційних небезпек / Я.В. Галаджун, І.Р. Муць, Р.С. Петришин, З.М. Яремко // Проблеми цивільного захисту населення: сучасні реалії України: Матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, присвяченої 180-річчю Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – C. 25–27.
   13. Михайлович О.В. “Соціальні хвороби поширення та профілактика” /О.В. Михайлович, С.В. Тимошук // Матеріали XIV міжнародної науково-методичної конференції “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика”, Харків, 21-22 травня 2015 р. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – С. 72–73.
   14. Мельник В.О. Інформаційні технології як засіб для підвищення рівня промислової безпеки і контролю рівня втоми працівників / О.В. Мельник, С.В. Тимошук // Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів «Проблеми та перспективи розвитку охорони праці», Львів, 29 квітня 2015 р. – Л.: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 101–102.
   15. Наливайко Н.В. Формування здоров’язбережувальних компетентностей у студентської молоді / Н.В. Наливайко, Л.Я. Кіт // Матеріали XIV міжнародної науково-методичної конференції “Безпека життєдіяльності людини − освіта, наука, практика” (21-22 травня 2015 р., м. Харків). − 2015. − С. 69–70.
   16. Яремко З.М. Формування елементів культури споживання засобами освіти / З.М. Яремко, В.М. Фірман, В.В. Ващук // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи», Львів, 4-6 листопада 2015 р. – Львів, 2015. – С. 372.
   17. Ощипок Л.М. Екологічна та техногенна безпека природних та промислових об’єктів / Л.М. Ощипок, А.В. Олексин, В.М. Фірман // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи», Львів, 4-6 листопада 2015 р. – Львів, 2015. – С. 161–163.
   18. Старко Р.В. Інноваційні природоохоронні технології як засіб забезпечення екологічної безпеки в аграрній промисловості / З.В. Старко, О.О. Терлецький, В.М. Фірман // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи», Львів, 4-6 листопада 2015 р. – Львів, 2015. – С. 234–235.
   19. Врублевський В.Ю. Моніторинг вмісту важких металів у водному басейні Добротвірської ТЕС / В.Ю. Врублевський, М.В. Дідух, О.Б. Стельмахович // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи», Львів, 4-6 листопада 2015 р. – Львів, 2015. – С. 128–129.
   20. Бура О.І. Функціонування природоохоронних територій / О.І. Бура, С.І. Бура, З.М. Яремко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи», Львів, 4-6 листопада 2015 р. – Львів, 2015. – С. 50–52.
   21. Карнаушенко В.О. Екологічна безпека електромобілів / В.О. Карнаушенко, Я.О. Бокій, О.І. Бардін // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи», Львів, 4-6 листопада 2015 р. – Львів, 2015. – С. 282–283.
   22. Іванишин І.І. Проблеми екологізації автомобільного транспорту / І.І. Іванишин, Т.О. Фурманюк, Р.С. Петришин, О.Ф. Сокова // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи», Львів, 4-6 листопада 2015 р. – Львів, 2015. – С. 280–281.
   23. Дудин Х.Я. Екологічна безпека транспорту / Х.Я. Дудин, П.О. Ковальчук, С.В. Писаревська, Л.Я. Кіт // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи», Львів, 4-6 листопада 2015 р. – Львів, 2015. – С. 276–277.
   24. Нагорняк О.В. Екологічна безпека як складова сталого розвитку / О.В. Нагорняк, О.І. Третяк, В.В. Ващук // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи», Львів, 4-6 листопада 2015 р. – Львів, 2015. – С. 27–28.
   25. Солтис В.В. Профілактика виробничого травматизму / В.В. Солтис, С.В. Писаревська // Проблеми та перспективи розвитку охорони праці: Збірник праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та ад’юнктів. Львів, 29 квітня 2015 р. – Львів: ЛДУБЖД, 2015. – С. 85.
   26. Венчак Б.Р. Інформаційні технології як засіб для підвищення рівня промислової безпеки і створення бази змодельованих ситуацій / Б.Р. Венчак, В.М. Фірман // Проблеми та перспективи розвитку охорони праці: Збірник праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та ад’юнктів. Львів, 29 квітня 2015 р. – Львів: ЛДУБЖД, 2015. – С. 101–102.
   27. Левицький І.С. Вплив різного роду інформації на психологічне здоров’я /
    І.С. Левицький, Л.Я. Кіт // Проблеми та перспективи розвитку охорони праці: Збірник праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та ад’юнктів. Львів, 29 квітня 2015 р. – Львів: ЛДУБЖД, 2015. – С. 75–77.
   28. Комарницький Т. Профілактика виробничого травматизму у сфері інформаційних технологій / Т. Комарницький, Я.В. Галаджун // Проблеми та перспективи розвитку охорони праці: Збірник праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та ад’юнктів. Львів, 29 квітня 2015 р. – Львів: ЛДУБЖД, 2015. – С. 73–74.
   29. Штаюра Н.С. Психологічні аспекти безпеки праці / Н.С. Штаюра, В.В. Ващук // Проблеми та перспективи розвитку охорони праці: Збірник праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та ад’юнктів. Львів, 29 квітня 2015 р. – Львів: ЛДУБЖД, 2015. – С. 70–72.
   30. Молчанова Т.О. Профілактика виробничого травматизму у сфері промислового альпінізму /О.Т. Молчанова, О.І. Бардін // Проблеми та перспективи розвитку охорони праці: Збірник праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та ад’юнктів. Львів, 29 квітня 2015 р. – Львів: ЛДУБЖД, 2015. – С. 68–70.

2014 рік

   1.  Яремко З. Де і як навчать запобігти: актуальні проблеми інформаційного змісту програм навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист» / З. Яремко, Р. Петришин, С. Мохняк, В. Гончарук // Надзвичайна ситуація. – 2014. – № 6. – С. 46–47.
   2. Яремко З.М. Соціально-економічне підґрунтя формування мотивації щодо посилення відповідальності за дотримання вимог охорони праці. // З.М. Яремко, С.В. Писаревська, В.М. Фірман // Технополіс – 2014, № 10. – С. 36–37.
   3. Галаджун Я.В. Формування мотивації у молоді щодо підтримання здорового способу життя / Я.В. Галаджун, Р.С. Петришин, І.Р. Муць, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Збірник наукових праць XIIІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 15–16 травня 2014 р. – К.: «Талком», 2014. – С. 56–59.
   4. Кіт Л.Я. Шкідливі звички молоді як соціально-педагогічна проблема / Л.Я. Кіт, З. М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Збірник наукових праць XIIІ міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 15–16 травня 2014 р. – К.: «Талком», 2014. – С. 130–133.
   5. Писаревська С.В. Про мотиваційні чинники щодо вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» / С.В. Писаревська, О.Б. Стельмахович, З.М.Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Збірник наукових праць XIIІ міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 15–16 травня 2014 р. – К.: «Талком», 2014. – С. 213–216.
   6. Тимошук С.В. Фізична активність як один із чинників здорового способу життя молоді / С.В. Тимошук, О.І. Третяк, О.І. Бардін, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Збірник наукових праць XIIІ міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 15–16 травня 2014 р. – К.: «Талком», 2014. – С. 279–281.
   7. Писаревська С.В. Про мотиваційні чинники щодо вивчення дисципліни «Основи охорони праці» / С.В. Писаревська, О.Б. Стельмахович, З.М. Яремко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 180-річчю Херсонської державної морської академії «Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика». – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – С. 185–187.
   8. Третяк О.І. Деякі особливості формування відповідальності за стан охорони праці засобами освіти / О.І. Третяк, С.В. Тимошук, З.М. Яремко // Матеріали УІ Міжнародної науково-методичної конференції «Безпека людини в сучасних умовах» / Упорядники: В.В. Березуцький, Є.О. Лаптеєва. – Харків: Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – С. 74–76.

2013 рік

   1. Тимошук С.В. Деякі мотиваційні чинники щодо вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності» / С.В. Тимошук, О.І.Третяк, З.М. Яремко // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. – К.: Фахова освіта, 2013. – Вип.76. – С. 54–58.
   2. Яремко З.М. Формування елементів культури безпеки життєдіяльності засобами освіти / З. М. Яремко, Я.В. Галаджун, Р.С. Петришин // Надзвичайна ситуація. – 2013. – № 6. – С. 44–45.
   3. Яремко З. Відповідальність за особисту та колективну безпеку недооцінена / З. Яремко, С. Тимошук, Р. Петришин // Охорона праці. – 2013. – № 9. – С. 24–25.
   4. Яремко З.М. У ХХІ столітті праця – оздоровлювальна / З. М. Яремко, Р.С. Петришин // Технополіс. – 2013. – № 6. – С. 66–67.

2012 рік

   1. Наливайко Н.В. Невідкладна допомога: короткий виклад і тестові завдання: навч. посібник / Н.В. Наливайко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. –268 с.
   2. Яремко З.М. Безпека на дорогах – наша спільна відповідальність / З.М. Яремко, І.Р. Муць // Безпека життєдіяльності. – 2012. – №1. – С. 25–27.
   3. Муць І. Р. Усвідомлення небезпечних та шкідливих чинників навколишнього середовища серед молоді / І.Р. Муць, Я.В. Галаджун, Р.С. Петришин, С.В. Писаревська, Л.Я. Кіт, С.В. Тимошук, О.І. Третяк, В.В. Дереженець, О.І. Бардін, З.М. Яремко // Збірник наукових праць ХІ Міжнародної науково-методичної конференції «Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика», 19–20 квітня 2012, Донецьк: ПП «Лавис», 2012. – С. 167–171.
   4. Яремко З.М. Формування мотивації щодо посилення відповідальності за особисту та суспільну безпеку засобами освіти / З.М. Яремко // Збірник матеріалів всеукраїнського науково-практичного семінару «Напрями удосконалення вищої освіти з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності», 6-7 червня 2012. – Херсон: ІДУ ЦЗ, НМЦ ЦЗ та БЖД, 2012. – С. 233–236.

2011 рік

   1. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: короткий виклад та засоби оцінювання знань / З.М. Яремко, І.Р. Муць, Я.В. Галаджун // За ред. проф. З.М. Яремка: Навч. посібник. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 268 с.
   2. Яремко З. Охорона праці – головна і планова / Зіновій Яремко, Оксана Третяк // Охорона праці. – 2011. – № 11. – С. 17.
   3. Яремко З.М. Науково-технічний прогрес, розвиток цивілізації та здоров’я людини / Зіновій Яремко, Роман Петришин // Проблеми формування здорового способу життя молоді: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів; / Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 185–189.
   4. Яремко З.М. Класифікація небезпечних та шкідливих виробничих чинників / З.М. Яремко, І.Р. Муць // Охорона праці. – 2011. – № 5. – С. 40–41.
   5. Галаджун Я.В. Особливості підготовки вчителів хімії до викладання основ здоров’я та безпеки життєдіяльності / Я.В. Галаджун, І.Р. Муць, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали десятої Міжнародної науково-методичної конференції. – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – С. 131–134.
   6. Муць І.Р. Навчання населення з питань цивільного захисту упродовж усього життя / І.Р. Муць, Я.В. Галаджун, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали десятої Міжнародної науково-методичної конференції. – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – С. 465–468.
   7. Тимошук С.В. Формування мотивації у студентів щодо вивчення навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» / С.В. Тимошук, О.І. Третяк, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали десятої Міжнародної науково-методичної конференції. – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – С. 607–611.

2010 рік

   1. Наливайко Н.В. Поширення тютюнопаління та вживання алкоголю у студентському середовищі / Н.В. Наливайко, Л.Я. Кіт, З.М. Яремко // Актуальні проблеми формування здоров’я учнівської та студентської молоді в сучасних навчальних закладах: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–17 грудня 2010 р. м. Черкаси. – Черкаси: ЧНУ, 2010. –  С. 130–134.
   2. Яремко З.М. Ціна компромісу – здоров’я та життя / З.М. Яремко // Охорона праці. –2010. –№ 1. –С. 42–43.
   3. Яремко З.М. Виробничий травматизм: реальний стан не покращується / З.М. Яремко, С.В. Тимошук // Охорона праці. –2010. –№ 6. –С. 24–25.
   4. Яремко З.М. Тривають наукові дискусії / З.М. Яремко // Технополіс. –2010. –№ 6 (162). – С. 35–36.
   5. Галаджун Я.В. Корпоративна соціальна відповідальність та питання безпеки життєдіяльності / Я.В. Галаджун, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-методичної конференції, 20-22 травня 2010 р. м. Львів. –Львів: ЛНУ, 2010. – С. 74–75.
   6. Кіт Л.Я. Проблема водних ресурсів України / Л.Я. Кіт, З.М Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-методичної конференції, 20–22 травня 2010 р. м. Львів. –Львів: ЛНУ, 2010. – С. 127–128.
   7. Третяк О.І. Психологічні особливості формування культури безпеки працівників / О.І. Третяк, О.І. Бардін, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-методичної конференції, 20–22 травня 2010 р. м. Львів. –Львів: ЛНУ, 2010. – С. 175–176.
   8. Муць І.Р. Статистичний аналіз усвідомлення небезпеки та шкідливих чинників / І.Р. Муць, Ж.М. Гущак, З.М Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-методичної конференції, 20–22 травня 2010 р. м. Львів. –Львів: ЛНУ, 2010. – С. 177–179.
   9. Стеців І.Р. Вплив шуму на рівень уваги учнів / І.Р. Стеців, І.Р. Муць, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-методичної конференції, 20–22 травня 2010 р. м. Львів. –Львів: ЛНУ, 2010. – С.181–182.
   10. Тимошук С.В. Прогностична функція кількісних оцінок виробничого травматизму / С.В. Тимошук, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-методичної конференції, 20–22 травня 2010 р. м. Львів. –Львів: ЛНУ, 2010. – С. 303–304.
   11. Oshchapovsky V.V. Activity of the student during evaluation of his Knowledge / V.V. Oshchapovsky, M.S. Koval, Z.M. Yaremko, O.B. Zachko, V.V. Shylo // 10-th European conference of research in chemistry education: Krakow, 2010 July 04–07. –Krakow: Pedagogical University, 2010. – P. 204.
   12. Наливайко Н. Особливості харчування студентської молоді /Н.Наливайко, Л. Кіт, З. Яремко // Всеукраїнська конференція з питань безпеки харчування. Тези доповідей. 27–29 березня 2010 р., м. Київ. –Київ, 2010. – С. 26–28.
   13. Тимошук С.В., Третяк О.І., Наливайко Н.В., Яремко З.М. Формування мотивації щодо дотримання здорового та раціонального харчування / С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Н.В. Наливайко, З.М. Яремко // Всеукраїнська конференція з питань безпеки харчування. Тези доповідей. 27–29 березня 2010 р., м. Київ. –Київ, 2010. – С.101–102.
   14. Яремко З.М. Навчання з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту в умовах трансформації вищої освіти / З.М. Яремко // Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару “Безпека життя і діяльності людини. Проблемні питання навчання з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у навчальних закладах освіти”, 27–28 травня 2010 р. –Хмельницький: ІДУУСЦЗ, НМЦЦЗ та БЖД, 2010. – С. 243–246.
   15. Наливайко Н.В. Вплив користування мобільним зв’язком на самопочуття молоді / Н.В. Наливайко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-методичної конференції, 20–22 травня 2010 р. м. Львів. –Львів: ЛНУ, 2010. – С. 179-181.
   16. Дереженець В.В. Оцінка техногенної та природної безпеки // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-методичної конференції, 20–22 травня 2010 р. м. Львів. –Львів: ЛНУ, 2010. – С.75–76.

2009 рік

 

   1. Ощаповский В.В. Новый подход к оцениванию знаний при подготовке специалистов аварийно-спасательных служб / В.В. Ощаповский, З.М. Яремко, М.С. Коваль, Мыхаличко Б.М. // Пожаровзрывобезопасность. –2009. –Т.18, №6. – С.13–16.
   2. Яремко З.М. Мотивація – усьому голова / З.М Яремко // Охорона праці. –2009. –№8. – С.20–22.
   3. Яремко З.М. Навчання населення цивільному захисту / З.М. Яремко, Я.В. Галаджун., І.Р. Муць // Надзвичайна ситуація. –2009. –№3-4. –С.50–51.
   4.   Третяк О.І. Вікові особливості у профілактиці шкідливих звичок / О.І. Третяк, С.В. Тимошук, З.М. Яремко // Безпека життєдіяльності. –2009. –№7. – С.21–22.
   5.  Наливайко Н.В. Вплив свинцевої інтоксикації на психофізіологічний розвиток молоді / Н.В. Наливайко, З.М Яремко, Г.М. Ткаченко, А.К. Маненко // Матеріали восьмої міжнародної науково-методичної конференції “Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика”, 21–22 травня 2009 р., м. Одеса. –Одеса: Успіх, 2009. – С.153–154.
   6. Тимошук С.В. Пошук мотиваційних чинників щодо підвищення безпеки професійної діяльності / С.В. Тимошук, О.І. Третяк, З.М. Яремко // Матеріали восьмої міжнародної науково-методичної конференції “Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика”, 21–22 травня 2009 р., м. Одеса. –Одеса: Успіх, 2009. – С.155–156.
   7. Тимошук С.В. Пошук мотиваційних чинників щодо забезпечення раціонального та здорового харчування / С.В. Тимошук, О.І. Третяк, З.М. Яремко // Безпека життєдіяльності особистості – підґрунтя сталого розвитку суспільства: Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю 24–25 вересня 2009 р., м. Миколаїв: тези доповідей. –Миколаїв: НУК, 2009. – С.95–97.
   8. Nalyvayko N. Psychophysiological indexes among young people and iodine level in organism / N. Nalyvayko, Z.Yaremko, H. Tkachenko, A. Manenko // Materialy V mezinarodni vedecko-praktikca konference “Nastoleni moderni vedy – 2009”, 27 zari – 05 rijna 2009 roku, Praha. –Praha: Publishing House “Education and Science”, 2009. – P.25–29.

2008 рік

 

   1. Яремко З.М., Тимошук С.В., Третяк О.І. Психологічні аспекти забезпечення безпечної життєдіяльності // Безпека життєдіяльності. –2008. –№7-8. – С.28–29.
   2. Наливайко Н.В., Баклицька Л.О., Крижановська Н.Д., Яремко З.М. Оцінка чинників здорового способу життя молоді // Проблеми освіти. –2008. –№56. – С.58–65.
   3. Муць І.Р., Галаджун Я.В., Яремко З.М. Навчання населення з питань цивільного захисту // Матеріали сьомої міжнародної науково-методичної конференції “Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика” 20–21 березня 2008 р., м. Миколаїв: Національний університет кораблебудування. –Миколаїв, 2008. – С.73–74.
   4. Третяк О.І., Тимошук С.В., Яремко З.М. Деякі особливості вивчення надійності роботи людини в системі: середовище – людина – машина // Матеріали сьомої міжнародної науково-методичної конференції “Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика” 20–21 березня 2008 р., м. Миколаїв: Національний університет кораблебудування. –Миколаїв, 2008. – С.110–111.
   5. Наливайко Н.В., Баклицька Л.О., Крижанівська Н.Д., Яремко З.М. Оцінка чинників здорового способу життя молоді на прикладі студентів факультетів природничого та гуманітарного спрямування ЛНУ ім. І.Франка // Матеріали сьомої міжнародної науково-методичної конференції “Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика” 20–21 березня 2008 р., м. Миколаїв: Національний університет кораблебудування. –Миколаїв, 2008. – С.146–147.
   6. Яремко З.М., Галаджун Я.В., Муць І.Р., Тимошук С.В. Деякі проблеми підготовки викладачів основ екології та безпеки життєдіяльності // Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку: Збірник матеріалів Української науково-практичної конференції 25-26 вересня 2008 р. За заг. ред. О.В. Ковальчука, О.А. Блажка. –Вінниця: Видавництво “Едельвейс і К”, 2008. – С.122–125.
   7. Наливайко Н.В., Яремко З.М. Формування здорового способу життя молоді та його складові // Всеукраїнська науково-практична конференція “Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді” 23-25 жовтня 2008 р., м. Львів. Тези доповідей. –Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – С.238–239.
   8. Яремко З., Тимошук С., Третяк О. Формування мотивації в працівників щодо посилення особистої відповідальності за власну та колективну безпеки засобами освіти // Міжнародна наукова конференція “Охорона праці та соціальний захист працівників” 19-21 листопада 2008 р., м. Київ: Збірник матеріалів. –К.: НТУУ “КПІ”, 2008. – С.507–508.

2007 рік

 

   1. Яремко З.М., Галаджун Я.В., Тимошук С.В., Наливайко Н.В. Проблеми запровадження тестових технологій у семестровий контроль знань студентів // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали шостої міжнародної науково-методичної конференції. –К.: Самміт-Книга, 2007. – С.124.
   2. Третяк О.І., Мудровська Л.В., Яремко З.М., Бардін О.І. Особливості попередження втоми і перевтоми у студентів // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали шостої міжнародної науково-методичної конференції. –К.: Самміт-Книга, 2007. – С.177–178.
   3. Яремко З.М., Галаджун Я.В., Муць І.Р. Деякі уроки Ожидівської аварії // Матеріали 7-ої регіональної науково-методичної конференції “Безпека життєдіяльності” та студентської конференції “Харківщина, студентство та екологія”. –Харків, 2007. – С.64–65.
   4. Янчук М., Баклицька Л. Масаж як зісіб підтримання фізичної форми, профілактики та лікування різних травм та захворювань // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів “Проблеми формування здорового способу життя”. –Львів: Вид. центр ЛНУ, 2007. – С.233-234.
   5. Дзюба О., Баклицька Л. Психологічні аспекти здоров’я // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів “Проблеми формування здорового способу життя”. –Львів: Вид. центр ЛНУ, 2007. – С.235–236.

2006 рік

 

   1. Мудровська Л.В., Яремко З.М., Третяк О.І. Вікові особливості профілактики синдрому набутого імунодефіциту людини засобами освіти та виховання // Проблеми освіти. – 2006. – №48. – С.68–72.
   2. Яремко З.М., Тимошук С.В. Психологічні аспекти викладання дисциплін з безпеки життєдіяльності // Проблеми техногенного та кадрового забезпечення в техногенно-екологічній сфері. –2006. – С.84–88.
   3. Яремко З.М., Галаджун Я.В., Муць І.Р., Третяк О.І. Складові забезпечення безпеки людини // Матеріали V науково-методичної конференції з міжнародною участю “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика”. –Харків: ХНАДУ, 2006. – С.104.
   4. Яремко З.М., Мудровська Л.В. Тенденції у профілактиці шкідливих звичок // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції “Формування патріотизму, моральності, культури, здорового способу життя у студентської молоді”. – Одеса: Астропринт, 2006. – С.158–159.

2005 рік

 

   1. Баклицька Л., Крижановська Н., Мудровська Л. Стресові стани у дітей як психолого-педагогічні проблема // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. –2005. –Вип. 20. – С.154–162.
   2. Мудровська Л.В., Яремко З.М., Бардін О.І., Баклицька Л.О., Крижановська Н.Д. Валеологічні та психолого-педагогічні аспекти статевого виховання // Матеріали IV Всеукраїнської науково-методичної конференції “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика”. –Київ, 2005. – С.163–165.
   3. Яремко З.М., Галаджун Я.В., Муць І.Р., Третяк О.І. Психофізіологічні особливості людини, професійна спрямованість та безпека життєдіяльності // Матеріали IV Всеукраїнської науково-методичної конференції “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика”. –Київ, 2005. – С.67–69.

2004 рік

 

   1. Яремко З.М., Третяк О.І., Муць І.Р. Психофізіологічна надійність людини в умовах сучасного виробництва // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика”. –Рівне, 2004. – С.22–23.
   2. Баклицька Л.О., Мудровська Л.В, Крижановська Н.Д., Яремко З.М. Медичні та біологічні аспекти біоритмології в організації навчально-виховного процесу в середній школі // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика”. –Рівне, 2004. – С.24–25.
   3. Галаджун Я.В., Муць І.Р., Яремко З.М. Методика викладання навчального предмета “Основи безпеки життєдіяльності” у середній школі // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика”. –Рівне, 2004. – С.31–32.

2003 рік

 

   1. Мудровська Л.В., Баклицька Л.О., Крижановська Н.Д., Яремко З.М. Адаптивна здатність організму людини в умовах антропогенно зміненого середовища // Матеріали другої науково-методичної конференції “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика”. –Київ, 2003. – С.127–129.
   2. Яремко З.М., Галаджун Я.В., Дереженець В.В., Муць І.Р., Ковтун Р.М., Третяк О.І. Кореляційні співвідношення між деякими психофізіологічними особливостями людини, рівнем уваги та ступенем задоволення основних потреб // Матеріали другої науково-методичної конференції “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика”. –Київ, 2003. – С.142–144.
   3. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: нові підходи і нові проблеми // Безпека життєдіяльності. –2003. –№4. – С.5–6.
   4. Галаджун Я.В., Муць І.Р., Яремко З.М. Методика викладання навчального предмета “Основи безпеки життєдіяльності” у середній школі // Науково-методична конференція “Безпека життєдіяльності”: Тези доповідей. –Харків, 2003. – С.101–103.
   5. Мудровська Л.В., Баклицька Л.О., Крижановська Н.Д., Яремко З.М. СНІД – загроза світовій безпеці // Науково-методична конференція “Безпека життєдіяльності”: Тези доповідей. –Харків, 2003. –С.103–104.
   6. Третяк О.І., Яремко З.М. Мотивація системи професійного відбору // Науково-методична конференція “Безпека життєдіяльності”: Тези доповідей. –Харків, 2003. – С.105–106.

2002 рік

 

   1. Яремко З.М., Ковтун Р.М., Галаджун Я.В., Третяк О.І. Методологічні проблеми викладання безпеки життєдіяльності // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука і практика: Матеріали першої науково-методичної конференції. –Київ: НАУ, 2002. – С.16–18.
   2. Яремко З.М., Дереженець В.В., Дзяний Р.Б. Компонента цивільної оборони у безпеці життєдіяльності // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука і практика: Матеріали першої науково-методичної конференції. –Київ: НАУ, 2002. – С.32–34.
   3. Яремко З.М. Науково-технічний прогрес та безпека життєдіяльності // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука і практика: Матеріали першої науково-методичної конференції. – Київ: НАУ, 2002. – С.171–174.
   4. Яремко З.М., Галаджун Я.В. Міжпредметні зв’язки при вивченні хімії та основ безпеки життєдіяльності в середній школі // Всеукраїнська науково-практична конференція “Шляхи розвитку шкільної хімічної освіти в Україні”: Тези доповідей. –Львів, 2002. – С.41.
   5. Мудровська Л.В., Баклицька Л.О., Крижановська Н.Д. Роль медичних знань у підготовці педагогічних кадрів // Вісник Львів. ун-ту. Серія педагогічна. –2002. –Вип.16. –Ч.1. – С.124–130.

2000 рік

 

   1. Яремко З.М., Ковтун Р.М. Науково-технічний прогрес, розвиток та безпека життєдіяльності // Международная научно-практическая конференция “Экологическая и техногенная безопасность”: Сборник научных трудов. –Харьков, 2000. – С.173–177.
   2. Яремко З.М. Від безпеки держав – до безпеки особи // Охорона праці. –2000. –№8. – С.44–45.
   3. Яремко З.М. Модель підготовки студентів з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах // Збірник наукових праць: Педагогічні науки. Вип.18. –Херсон: Айлант, 2000. –  С.164–167.
   4. 1999 рік
   5. Яремко З.М. Людина завжди ризикує // Охорона праці. –1999. –№10. –С.13–15.
   6. Яремко З., Дзяний Р. Прогрес гарантує можливості, а не саму безпеку // Надзвичайна ситуація. –1999. –№12. – С.17–19.
   7. Яремко З.М., Ковтун Р.М., Футей О.В. Роль знань фізики у формуванні сучасного світогляду і безпека життєдіяльності // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції “Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах”. –Львів: Ліга-Прес, 1999. – С.171-173.