В нинішніх умовах реформування вищої освіти, коли зростає роль самостійної роботи студентів, кафедра значну увагу приділяє розробленню та виданню навчально-методичних матеріалів для самостійного вивчення дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Охорона праці».

Навчальні посібники кафедри безпеки життєдіяльності з грифом Міністерства освіти і науки України

Невідкладна допомогаНаливайко Н.В. Невідкладна допомога: короткий виклад і тестові завдання : навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 268 с.

У посібнику описано найтиповіші гострі патологічні та екстремальні стани. Теоретичний матеріал подано за схемою: загальна характеристика захворювання, його причини та ознаки, заходи невідкладної допомоги. Для кращого засвоєння матеріалу посібника подано рисунки і таблиці. Тестові завдання призначено для самостійного вивчення студентами дисципліни "Основи медичних знань", підготовки до поточного та підсумкового контролю знань. Користуючись посібником, студенти можуть перевірити свої знання перед контрольними заходами. Він містить тестові завдання різних рівнів складності, розрахункові та ситуаційні задачі, складені відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Безпека життєдіяльностіЯремко З.М., Муць І.Р., Галаджун Я.В. Безпека життєдіяльності: короткий виклад та засоби контролю знань : навч. посібник за ред. проф. З.М. Яремка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 268 с.

У першій частині посібника у короткому викладі розглянуто головні проблеми безпечної життєдіяльності на сучасному етапі розвитку суспільства. Запропоновано модель життєдіяльності людини, на основі якої проаналізовано ефективність соціально-економічної і технічної систем безпеки та управління ризиком. Описано психофізіологічні та соціальні особливості життєдіяльності людини та з’ясовано їхню роль у забезпеченні особистої та суспільної безпеки. Розглянуто природне середовище як головний критерій безпечної життєдіяльності. Проаналізовано небезпечні та шкідливі чинники техногенного середовища та обговорено головні заходи та засоби гарантування безпечної життєдіяльності. У другій частині посібника подано тестові завдання для контролю знань студента.

Охорона праціЯремко З.М., Тимошук С.В., Третяк О.І., Ковтун Р.М. Охорона праці : навч. посібник за ред. проф. З.М. Яремка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 374 с.

У навчальному посібнику розглянуті головні питання з організації та управління охороною праці відповідно до програми навчальної дисципліни ”Основи охорони праці“, а також окремі питання галузевої безпеки праці, а саме: безпека праці під час роботи з біологічними, фізичними та хімічними чинниками виробничого середовища.

Безпека життєдіяльностіЯремко З.М. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 301 с.

У посібнику розглянуто головні проблеми безпечної життєдіяльності на сучасному етапі розвитку суспільства. Запропоновано модель життєдіяльності людини, на основі якої проаналізовано ефективність соціально-економічної і технічної систем безпеки та управління ризиком. Описано психофізіологічні та соціальні особливості життєдіяльності людини та з’ясовано їхню роль у забезпеченні особистої та суспільної безпеки. Розглянуто природне середовище як головний критерій безпечної життєдіяльності. Проаналізовано небезпечні та шкідливі чинники техногенного середовища та обговорено головні заходи та засоби гарантування безпечної життєдіяльності. Наведено завдання для практичних занять та запитання для самоконтролю.

Навчально-методичні посібники кафедри безпеки життєдіяльності

 1. Кіт Л.Я. Основи рятування і збереження життя людини у невідкладному стані / Л.Я. Кіт, Н.В. Наливайко. – Львів: “Друк на потребу”, 2017. – 135 с.
 2. Яремко З.М. Методичні рекомендації до написання розділів «Охорона праці» у дипломних роботах бакалаврів і «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» у дипломних (кваліфікаційних) роботах спеціалістів і магістрів університету / З.М. Яремко, Я.В. Галаджун, І.Р. Муць, С.В. Тимошук, Р.С. Петришин, О.І. Третяк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 144 с.
 3. Наливайко Н.В. Невідкладна допомога: короткий виклад і тестові завдання: навч. посібник / Н.В. Наливайко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 268 с.
 4. Яремко З.М., Муць І.Р., Галаджун Я.В. Безпека життєдіяльності: короткий виклад та засоби контролю знань : навч. посібник за ред. проф. З.М. Яремка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 268 с.
 5. Яремко З.М., Тимошук С.В., Третяк О.І., Ковтун Р.М. Охорона праці : навч. посібник за ред. проф. З.М. Яремка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 374 с.
 6. Наливайко Н.В., Баклицька Л.О., Крижановська Н.Д., Яремко З.М. Невідкладна допомога у разі гострих патологічних та екстремальних станів. Навч.-метод. посібник. – Львів: ВЦЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 196 с.
 7. Третяк О.І., Тимошук С.В., Яремко З.М. Менеджмент охорони праці в загальноосвітніх навчальних закладах. Навч.-метод. посібник. – Львів: ВЦЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 75 с.
 8. Третяк О.І., Яремко З.М., Тимошук С.В. Безпека праці під час роботи з біологічними чинниками. Навч.-метод. посібник. – Львів: ВЦЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 56 с.
 9. Тимошук С.В., Яремко З.М., Третяк О.І. Безпека праці під час роботи з хімічними чинниками. Навч.-метод. посібник. – Львів: ВЦЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 80 с.
 10. Яремко З.М., Галаджун Я.В., Муць І.Р., Третяк О.І. Навчальна програма та практикум з безпеки життєдіяльності. – Львів: ВЦЛНУ імені Івана Франка, 2006. –102 с.
 11. Яремко З.М., Третяк О.І., Муць І.Р., Бардін О.І. Навчальна програма та практикум з основ охорони праці. – Львів: ВЦЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 72 с.
 12. Баклицька Л.О., Крижановська Н.Д., Мудровська Л.В., Яремко З.М. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Основи медичних знань та охорона здоров’я дітей” з розділу “Невідкладна допомога під час гострих патологічних та екстремальних станів”. – Львів: ВЦЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 68 с.
 13. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 301 с.
 14. Мудровська Л.В., Баклицька Л.О., Крижановська Н.Д., Яремко З.М. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Основи медичних знань та охорона здоров’я дітей” з розділу “Невідкладна допомога при порушенні органів і систем”. – Львів: ВЦЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 56 с.
 15. Третяк О.І., Галаджун Я.В., Муць І.Р., Яремко З.М. Методичні рекомендації до виконання розділу “Безпека життєдіяльності та охорона праці” у дипломних роботах студентів біологічного факультету університету. – Львів: ВЦЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 56 с.>
 16. Яремко З.М., Галаджун Я.В., Муць І.Р., Жак О.В. Методичні рекомендації до виконання розділу “Безпека життєдіяльності та охорона праці” у дипломних роботах студентів хімічного факультету університету. – Львів: ВЦЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 28 с.
 17. Вовченко Р.Г., Ковтун Р.М., Фурман В.В., Яремко З.М. Безпека робіт під час проведення польових навчальних та навчально-виробничих практик. – Львів: ВЦЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 64 с.
 18. Яремко З.М., Ковтун Р.М., Третяк О.І., Галаджун Я.В. Методичні рекомендації до виконання розділу “Безпека життєдіяльності та охорона праці” у дипломних роботах студентів університету. – Львів: ВЦЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 11 с.
 19. Ковтун Р.М. Методичні рекомендації з безпеки життєдіяльності в умовах експедиційних робіт для студентів університету. – Львів: ВЦЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 68 с.
 20. Яремко З.М., Ковтун Р.М., Галаджун Я.В. Практикум з безпеки життєдіяльності. – Львів: ВЦЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 59 с.
 21. Яремко З.М., Ковтун Р.М. Методичні рекомендації до виконання розділу “Безпека життєдіяльності та охорона праці” у дипломних роботах студентів університету. – Львів: ВЦЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 8 с.

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»

Методичні рекомендації до написання розділів «Охорона праці» і «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» у дипломних (кваліфікаційних) роботах