Львівський університет започаткував співпрацю з міжнародною Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА)

16 травня 2017 року Львівський національний університет імені Івана Франка відвідали представниками міжнародної Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів Жанетта Онищук (директор Представництва АССА в Україні, Білорусі та державах Кавказу) і Дмитро Школьніков (менеджер АССА з питань акредитації вищих навчальних закладів).

АССА (англ. Association of Chartered Certified Accountants) – Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів (штаб-квартира – м. Лондон, Великобританія). АССА є найбільш авторитетною у світі професійною асоціацією бухгалтерів, яку визнано у 180 країнах світу і яка здійснює міжнародну сертифікацію фахівців з бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів, менеджменту. Наявність сертифікату АССА свідчить про міжнародне визнання кваліфікації фахівця і значно підвищує перспективи його працевлаштування у провідних компаніях світу.

Представники АССА вручили Ректорові Львівського університету, професору Володимиру Мельнику сертифікат про акредитацію спеціальності «Облік і оподаткування» за освітнім ступенем магістра. Акредитацію здійснено з ініціативи кафедри обліку і аудиту економічного факультету. Незалежні міжнародні експерти проаналізували навчальні програми, за якими здійснюється підготовка фахівців з обліку й оподаткування і визнали їхню відповідність міжнародним стандартам та програмам АССА.

Директор Представництва АССА в Україні Жанетта Онищук високо оцінила діяльність Львівського університету у сфері підготовки фахівців з економіки, бізнесу та управління і відзначила, що Асоціація зацікавлена у розвитку різноманітних спільних проектів – програм подвійних дипломів спільно з університетами Великобританії, стажуванні викладачів, наданні сучасної англомовної навчальної літератури, розробленні спільних освітніх програм тощо.

Ректор, професор Володимир Мельник зазначив, що співпраця з АССА є одним із напрямів покращення освітнього процесу, підвищення якості підготовки фахівців, визнання Університету у міжнародному бізнес-середовищі, зміцнення його конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. На його думку, така співпраця є ще одним підтвердженням відповідності підготовки фахівців з економіки та управління сучасним міжнародним стандартам.

Декан економічного факультету Ростислав Михайлишин розповів про перспективи акредитації нових спеціальностей та освітніх програм у АССА, інші напрями співпраці.

З 01 січня 2018 року випускники магістратури економічного факультету Львівського університету за спеціальністю «Облік і оподаткування» при сертифікації у АССА отримують право на перезарахування на підставі диплома 4 екзаменів з 14 (F1-Роль бухгалтера у бізнес-середовищі, F2-Управлінський облік, F3-Фінансовий облік, F4-Корпоративне і підприємницьке право).

Упродовж 2017-2019 років кафедра обліку і аудиту економічного факультету планує завершити процес акредитації магістерської програми з обліку і оподаткування у повному обсязі і домогтися перезарахування для випускників Львівського університету максимальної кількості екзаменів – 9 з 14 (інші п’ять екзаменів: F5-Управління продуктивністю, F6-Оподаткування, F7-Фінансова звітність, F8-Аудит та впевненість, F9-Фінансовий менеджмент).

Наприкінці зустрічі її учасники висловили переконання щодо необхідності поглиблення співпраці між Університетом та Асоціацією, розроблення спільних проектів, налагодження комунікації у сфері освітньої та наукової діяльності.

Світлини: Олега Вівчарика Більше фото