Набір студентів на Міжнародну Сертифікаційну Програму «Вибрані розділи обчислювальної математики».

International Joint Certificate Program on

Selected Topics in Computational Mathematics

Ivan Franko National University of Lviv

and

Julius Maximilian University of Würzburg, Germany

Львівський національний університет імені Івана Франка та Вюрцбюрзький університет імені Юліуса Максиміліана для найкращих студентів-магістрів та аспірантів факультетів електроніки та комп’ютерних технологій, прикладної математики та інформатики, механіко-математичного факультету пропонують нову Спільну Міжнародну Сертифікаційну Програму «Вибрані розділи обчислювальної математики».

Річна програма буде сфокусована на математичних основах комп’ютерних наук і у її рамках англійською мовою будуть викладатись такі блоки: обчислювальна геометрія, алгоритмічна теорія графів, комп’ютерна лінгвістика, топологічний аналіз даних, алгоритми і структури даних в Python, стійкість великих динамічних систем. Окрім перелічених дисциплін, у спільну сертифікаційну програму включено факультативний курс німецької мови.

Набір студентів-учасників Програми триватиме до 25 вересня 2017 року. Детальнішу інформацію про СМСП «Вибрані розділи обчислювальної математики» можна довідатись на сайті Програми:

www.electronics.lnu.edu.ua/programi/kursimatem/selected-topics-in-computational-mathematics-20172018.html

або у контактних осіб на відповідних факультетах:

Юрій Іщук (yu.ishchuk@gmail.com) – механіко-математичний факультет;

Віталій Горлач (horlatch@lnu.edu.ua) – факультет прикладної математики та інформатики;

Олег Кушнір (o_kushnir@lnu.edu.ua) – факультет електроніки та комп’ютерних технологій.