Науково-методична конференція «Актуальні питання навчання хімії в загальноосвітніх навчальних закладах»

«Усюди цінність школи дорівнює

 цінності її вчителя…»

А. Дістервег

14 березня 2015 року на кафедрі неорганічної хімії хімічного факультету відбулась науково-методична конференція «Актуальні питання навчання хімії в загальноосвітніх навчальних закладах». У конференції взяли участь вчителі 15 навчальних закладів Львівської та Волинської областей, викладачі Львівського національного університету імені Івана Франка, працівники Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та Львівської обласної Малої академії наук учнівської молоді.

Урочисто конференцію відкрив проректор з наукової роботи, член-кореспондент НАН України, професор Роман Гладишевський. Слова професора були пронизані впевненістю та вірою в актуальність і перспективність вивчення природничих дисциплін: «За кордоном повертається інтерес до вивчення природничих дисциплін, до прикладу в Університеті Парижу (l’Université Paris-Sud) навчається понад 30 тисяч студентів, із них – 9 тисяч на природничих спеціальностях…». Цими цифрами Роман Євгенович продемонстрував актуальність професії науковця.

Тематика доповідей конференції була дуже різноманітною: від теоретико-методичних основ педагогіки до прикладних питань вивчення хімії в навчальних закладах. Декан хімічного факультету, професор Ярослав Каличак наголосив на пріоритетності вивчання хімії та розповів про особливості підготовки фахівців-хіміків. «Наші випускники є конкурентноздатними не лише на українському, але й на європейському ринку праці. Це є запорукою фундаментальної підготовки студентів…», – зазначив Ярослав Михайлович. Особливу увагу декан звернув на галузевий стандарт та стандарт Університету, кількість кредитів для кожної навчальної дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр». Випускники хімічного факультету ще з першого випуску 1947 року були знаковими постатями у своїй професійній галузі. Як зазначив у своїй доповіді «З історії підготовки фахівців-неорганіків у Львівському університеті» доцент кафедри неорганічної хімії Павло Стародуб, кожен шостий випускник захистив кандидатську дисертацію, а кожен шостий із кандидатів наук став доктором.

Під час наукового засідання порушували питання щодо компетентностей та навиків учителя. Педагоги обговорили питання раціонального використання мультимедійних засобів навчання, проаналізували доцільність і способи використання електронних посібників (доцент кафедри неорганічної хімії Львівського університету Г.С. Дмитрів, студент хімічного факультету Львівського університету К.М. Савчук, учителі хімії вищої категорії Львівського навчально-виховного комплексу імені Василя Симоненка з поглибленим вивченням німецької мови «Cпеціалізована школа І ступеня – гімназія» О.В. Глуховецька та О.В. Іваськевич), інформаційно-комунікативних технологій для візуалізації викладання органічної хімії (учитель-методист Дрогобицької гімназії імені Богдана Лепкого Ю.М. Лучшев і вчитель хімії Стебницької загальноосвітньої школи №18 І-ІІІ ступенів Н.В. Разумейко).

Актуальними, на думку учасників конференції, є також вибір форми навчання, активізація та мотивація до вивчення хімії. Заслужений вчитель України О.В. Березан зробила акцент на психологічних аспектах пізнання учнями навчального матеріалу та способах активізації діяльності школярів: «Найголовнішим тут є творчий підхід до навчання – розв’язування творчих (нестандартних) задач, створення проблемних ситуацій. Учням необхідно подавати кілька способів розв’язку, вони ж виберуть найбільш оптимальний».

Учитель хімії вищої категорії Савчинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів С.П. Деленко й асистент кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка О.Я. Зелінська детально проаналізували структуру освітніх програм і підручників з хімії. Основні проблеми навчання, за словами експертів, стосуються малої кількості годин у 10-11 класах для вивчення хімії та малої варіативності щодо навчального рівня підручників з хімії: «Сільські школи з невеликою наповненістю учнями не можуть обирати профільний рівень навчання, а тому учні не мають змоги поглиблено вивчати хімію».

Учасники конференції порушували прикладні питання навчання, зокрема щодо органічної хімії. Так, доцент кафедри органічної хімії Є.Є. Біла зробила акцент на передумови й теоретично-методичні основи підготовки студентів до розв’язування експериментальних і розрахункових задач. Викладач запропонувала способи урівнювання окисно-відновних рівнянь, використовуючи атомарний оксиген [O] та гідроген [H] аналогічно до методу напівреакцій.

Під час засідання йшлося про використання хімічних експериментів для формування стійкого інтересу до вивчення хімії, адже експерименти дозволяють учням відчути себе дослідниками, а тому продуктивність навчання є значно вищою. Не лише лабораторні експерименти розвивають дослідницькі здібності, важливу роль слід відіграють і домашні експерименти. Доцент кафедри природничо-математичної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти М.М. Савчин зауважила, що домашній експеримент повинен бути засобом для підвищення цікавості учнів до вивчення хімії, його ефективність підсилиться, якщо його вміло поєднувати з навчальним матеріалом уроку та додати прикладну спрямованість. Учитель-методист ССЗШ №28 м. Львова В.М. Чаплагіна закликала проводити просвітницьку діяльність серед батьків щодо домашнього експерименту, показати корисні сторони цього процесу та допомагати дітям.

Особливу увагу варто звернути  й на питання щодо позаурочних форм навчання. Основна ідея – перехід від пропагування хімії як цікавої науки до профорієнтаційного вибору майбутньої професії. Це можна здійснити, використовуючи курси за вибором і програми факультативів (учитель вищої категорії Сокальської санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка О.Л. Деленко).

Чільне місце в позакласній роботі учнів відіграє Мала академія наук. Одним із способів виявлення, розвитку й підтримки обдарованих дітей є Інтернет-турніри. «Ключова ідея заходу полягає у поглибленні знань, розвитку творчого мислення, формуванні пізнавальних і дослідницьких здібностей та навичок роботи в команді», – зазначили методист секції хімії КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді» Г.І. Бакун і доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського університету В.С. Дутка.

Доцент кафедри неорганічної хімії Х.Ю. Міліянчук та професор Р.Є. Гладишевський представили цікаву й актуальну доповідь про нові речовини, які заслуговують уваги на шкільних уроках. Зараз учні із засобів масової інформації дізнаються про нові технології, тому вони повинні знати, які речовини входять до складу акумуляторів, який склад матеріалу найпотужнішого магніту, які матеріали  використовуються в сонячних батареях,  і які матеріали проводять електричний струм без опору. Школярам ця  інформація є важливою, адже вони починають розуміти прикладну суть хімії, що не пов’язана із задачами та рівняннями реакцій.

Усі доповіді, виголошені під час науково-методичної конференції, були надзвичайно актуальними, насиченими прикладною інформацією. Під час засідання педагоги ділилися досвідом, теми їхніх виступів стосувалися найрізноманітніших питань педагогіки, методики навчання хімії в школі та підготовки молодих фахівців-хіміків в Університеті. Епіграф на початку тексту підтверджує істину про те, що не від типу школи та її рівня залежать знання учнів, а від учителів, які завжди прагнуть допомогти й навчити. Учасники конференції були справжніми однодумцями, адже навіть дискусії закінчувалися одноголосними відповідями, що стосувалися актуальності та перспективності вивчення хімії, важливої ролі педагога в процесі виховання, навчання та розвитку здібностей учнів.

Більше фото