Науково-методичний семінар з питань дошкільної освіти

У рамках кафедральної теми: «Науково-методичні засади наступності дошкільної та початкової освіти» 5 січня 2015 року відбулося засідання науково-методичного семінару кафедри початкової та корекційної освіти на тему: «Традиційні та інноваційні підходи до формування змістового наповнення сучасної дошкільної освіти».

Розпочала семінар завідувач кафедри початкової та корекційної освіти філологічного факультету, доцент Зоряна Ленів, яка наголосила, що модернізація змісту дошкільної освіти України вимагає визначення чітких методологічних засад, що враховують сучасні світові та європейські тенденції розвитку дошкільної освіти й водночас ґрунтуються на національних надбаннях і вітчизняній педагогічній культурі. Вихідним науковим положенням, на якому базується процес оновлення змісту дошкільної освіти України ХХІ століття є визнання пріоритету розвитку особистості, що зростає, цінності й смислу її буття. Саме ціннісні засади покладено в основу модернізаційних процесів, пов’язаних із гуманізацією мети та принципів дошкільної освіти.

Доцент Лозинська С.В. запропонувала учасникам семінару доповідь на тему: «Оновлення змісту дошкільної освіти шляхом упровадження комплексних і парціальних освітніх програм». Науковець ознайомила присутніх із чинними в 2014/2015 навчальному році комплексними та парціальними освітніми програмами, обґрунтувала доцільність їх вивчення не тільки для студентів спеціальності «дошкільна освіта», але й початкової освіти, корекційної освіти та соціальної педагогіки. Було зауважено, що ефективність освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах багато в чому залежить від забезпечення якісного навчально-методичного супроводу програм і готовності педагогів творчо, із використанням інноваційних технологій і методик, реалізовувати його завдання.

Доцент Стахів М.О. зазначила, що неперервність освіти – це досить важлива педагогічна проблема, яка щоразу зі зміною соціальної ситуації потребує відповідного коригування, та не завжди знаходяться відповідні ресурси й механізми врегулювання цієї проблеми, що відразу позначається на здоров’ї, рівні знань школярів і виявляється у зростанні претензій школи до дошкільних установ, а з боку педагогів дошкільних навчальних закладів – до вчителів початкової школи. Тому необхідність взаємодії перших двох ланок освіти не викликає сумніву.

Учасники науково-практичного семінару обговорили проблеми, шляхи та методи впровадження оновленого змісту освітив навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів.

Більше фото