1. Проект Положення про навчальну лабораторію фізики і технології наноструктур Львівського національного університету імені Івана Франка.
2. Різне.
 
 
  
Голова ректорату                                                              В.П. Мельник