Презентація видань науковців Львівського університету

11 вересня 2015 року в Дзеркальній залі Університету відбулась презентація 11 книг, що вийшли друком у Видавничому центрі Львівського національного університету імені Івана Франка.

Цьогоріч Видавничий центр представив на книжковому ярмарку близько 400 найменувань університетських видань, 22 з яких було подано до участі в конкурсі на здобуття Премії «Найкраща книга Форуму-2015». Персональну відзнаку співголів журі Ірини Ключковської та Тамари Смовженко здобула «Encyclopedia» Львівського національного університету імені Івана Франка. Книгу Василя Лисого «Діалектика» отримала нагороду від Малого журі журналістів.

«Маю почесну і несподівану місію – розпочати презентацію університетських видань. – Одним із перших презентував навчальний посібник «Основи перекладу для студентів міжнародних відносин» в.о. декана факультету міжнародних відносин Ігор Бик. – Ідея написання книги зумовлена потребою створення посібника, який би відповідав рівню лінгвістичних філологічних знань студентів факультету міжнародних відносин. Окрім того, варто відзначити, що видання містить і зразки ораторського мистецтва – промови відомих людей, зокрема політиків і дипломатів».

Модератор заходу, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, професор Олег Шаблій повідомив, що на презентації представлені підручники¸ навчальні посібники та монографії, над якими працювали науковці Львівського університету.

Про навчальний посібник «Історію народної культури українців» розповів професор кафедри етнології Михайло Глушко. Михайло Степанович відзначив, що книга орієнтована на широке коло читатів, які цікавляться культурою свого народу. У посібнику йдеться про походження та історичні етапи розвитку різних ділянок традиційно-побутової культури українців. Варто зауважити, що автор книги значну увагу приділив архаїзмам у народній культурі автохтонів України ХІХ-початку ХХ ст., спадковості й незнищенності давніх культурних надбань, їхньому місцю в загальноєвропейському та загальноосвітньому цивілізаційних вимірах.

Доцент кафедри алгебри і логіки Володимир Зеліско представив учасникам презентації навчальний посібник, практикум «Лінійна алгебра і аналітична геометрія». За словами одного зі співавторів книги, у посібнику подано основні відомості з теорії матриць, систем лінійних рівнянь, лінійних просторів і лінійних операторів та їх застосування в аналітичній геометрії. Окрім теоретичної частини, книга містить багато типових прикладів і значну кількість задач для самостійного опрацювання.

Наступною модератор заходу представив книгу своїх колег із географічного факультету про політико-географічну глобалістику. «Презентований навчальний посібник є одним із елементів, який забезпечує цілісний навчальний процес із курсу «Політико-географічна глобалістика», – зазначила доцент кафедри економічної та соціальної географії, автор книги Мирослава Книш. – Актуальність вивчення політико-географічної глобалістики зумовлена світовими інтеграційними й децентралізаційними процесами сьогодення, формуванням державних інституційних утворень, розвитком ідей про багато полюсність, двополюсність та однополюсність світу, тенденціями демократизації, мілітаризації, розвитку терористичної та альтерглобалістичної діяльності, наростанням протестних викликів на фоні закликів до сталого розвитку». «Це перший навчальний посібник із політичної глобалістики, виданий із дисциплін спеціалізації для студентів географічного факультету», – додала співавторка видання Любов Котик.

Презентуючи навчальний посібник «Діалектика», професор кафедри філософії Василь Лисий зауважив, що видання має на меті представити поняття діалектики як цілісного феномена, а також на основі спадщини німецьких мислителів долучити студентів до свідомого й глибокого осмислення філософської діалектики як вищої форми теоретичного мислення. За словами автора, книга буде корисною усім, хто цікавиться питанням теорії пізнання, логіки та діалектики загалом.

Від основних понять філософської науки учасники презентації перейшли до обговорення підручника «Латинська мова та основи біологічної термінології». Декан факультету іноземних мов Володимир Сулим, зробивши короткий екскурс у минуле, зазначив, що «кілька років тому у Львівському національному університеті імені Івана Франка – провідному класичному університеті нашої країни – було запроваджено обов’язкове вивчення латини на всіх факультетах. Це було надзвичайно важливим і далекоглядним кроком, хоч і викликало низку труднощів». Володимир Трохимович наголосив, що неможливо працювати в науковій сфері без знання класичних мов, які є основою міжнародної наукової комунікації. «Підручник «Латинська мова та основи біологічної термінології» є перший в Україні в ділянці біологічної термінології зокрема та в системі української терміносистеми загалом. Ми вже підготували і частково видали маємо цілу серію підручників з латинської мови як термінологічної бази для різних наук», – додав співавтор видання, декан факультету іноземних мов.

«Латинська мова – це мова міжнародних термінів. Наш підручник побудований за програмою, спеціально розробленою для студентів біологічного факультету. Книга містить не лише теоретичний матеріал із фонетики, морфології, синтаксису і словотвору латинської мови, а й написана в культурологічному аспекті. У виданні щедро представлений ілюстративний матеріал, до прикладу історія квітів, а також подано латинсько-український та українсько-латинський словники, латинські прислів’я і крилаті вислови, які мають відповідники в сучасних європейських мовах», – розповіла про особливості презентованого підручника старший викладач кафедри класичної філології Надія Ревак.

За словами співавторки видання «Латинська мова та основи біологічної термінології», доцента кафедри класичної філології Ольги Назаренко, справжньою родзинкою підручника є так званий «пароль освічених людей», тобто афоризми, які не зазнали змін у жодній із мов реципієнтів. «Це своєрідний кодова мова, за допомогою якого освічені люди різних країн пізнають один одного», – пояснила Ольга Юріївна.

Заступник декана факультету іноземних мов Ліна Глущенко відзначила ошатність видання та прикладне значення підручника для студентів і викладачів біологічних факультетів університетів і коледжів.

Варто відзначити актуальність, змістовну масштабність та унікальність презентованого в рамках Форуму видавців навчального посібника «Політичні інститути країн Центрально-Східної Європи: порівняльний аналіз», авторами якого є професор кафедри політології Анатолій Романюк, доцент цієї ж кафедри Віталій Литвин і викладач Вищої школи регіональної політики (м. Кутно, Польща) Надія Панчак-Бялоблоцка.

«Ця книга – зі сфери порівняльної політології. Ми проаналізували основні особливості й тенденції розвитку політичних інститутів у країнах Центрально-Східної Європи за період після падіння «Берлінського муру». У книзі представлено напрацьовані механізми адекватної оцінки національних політичних інститутів (глави держави, парламенту, уряду, виборів, партій) у форматі порівняльного аналізу, а також розглянуто особливості переходу країн Центрально-Східної Європи від авторитаризму до демократії», – зауважив директор Центру політичних досліджень, професор Анатолій Романюк. Анатолій Семенович зокрема зазначив, що у книзі «Політичні інститути країн Центрально-Східної Європи» проаналізовано еволюцію основних соціополітичних поділів у країнах Центрально-Східної Європи й з’ясовано головні особливості успішної інтеграції країн регіону до Європейського Союзу. «Висновки, до яких ми дійшли під час написання посібника, є справжнім відкриттям і новацією в українській політичній науці», – додав автор видання.

Як зауважив доцент кафедри політології Віталій Литвин, «у дослідженні чи не вперше авторам вдалося поєднати кількісні та якісні методи порівняльної політології. У книзі використано понад 20 наукових індексів і методик».

«Акумуляцією зусиль і здобутків науковців фізичного факультету» назвав монографію «Електронна поляризованість фероїків» професор фізичного факультету Василь Стадник. За словами співавтора книги, робота написана на основі понад 150 наукових публікацій і буде цікавою й корисною фахівцям у галузі фізики твердого тіла, кристалооптики, спектроскопії кристалів та прикладної фізики.

У рамках презентації університетських видань представив свою книгу «Психологія мас-медіа» завідувач кафедри радіомовлення та телебачення Василь Лизанчук. У книзі опубліковано студентські матеріали про функціонування засобів масової інформації, суспільно-політичну ситуацію в Україні, пов’язану з російською інформаційною і військовою агресією, а також досліджено психологію мас-медіа, особливості журналістської комунікації та впливу ЗМІ на поведінку людей у суспільстві.

Друге видання «Зоології хордових», що вийшло друком у класичному університеті, презентував від імені авторського колективу директор Народного зоологічного музею, заступник декана біологічного факультету Ігор Шидловський. Ігор Віталійович зазначив, що книга була високо оцінена фахівцями з Києва та Харкова й пройшла апробацію – в її основу покладено курси лекцій для студентів біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

У підручнику послідовно описано підтипи і класи типу «Хордові». Характеристика класу містить системи (поділ на ряди і родини), їхні морфологічні та екологічні особливості, роль у біоценозах, значення для людини, походження та еволюцію представників хордових тварин. До кожного класу для порівняння в таблиці вказано загальноприйняту систематику за М.П. Наумовим, М.М. Карташовим (1979) і сучасну систематику за різними авторами (з поправками на нові молекулярні класифікації) та з новими українськими назвами таксонів.

Символічним обрамленням цьогорічної презентації книг, що вийшли друком у Видавничому центрі Львівського університету, назвала представлення перекладознавчих праць авторка навчального посібника «Практикум із лінгвостилістичного аналізу», вчений секретар Університету, доцент кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики ім. Г. Кочура Ольга Грабовецька.

Ольга Сергіївна поділилася з присутніми ідеєю написання посібника, що є передусім практично орієнтованим і розкриває секрети специфіки перекладу драматичних творів. Відтак, фахівцям англо-українського перекладу буде цікаво дізнатися про особливості відтворення гри слів та контекстуальної семантики фразеологічних зворотів цільовою мовою. Авторка також зосередила увагу читачів на лінгвостилістиці п’єси Оскара Уайльда «The Importance of Being Earnest», зокрема на вмінні оперувати мовно-стилістичними засобами, аби прочитати код його твору. «Оскар Уайльд – це виклик! Це непересічна мовна особистість! А його твори – благодатний матеріал для перекладознавчого та лінгвостилістичного аналізу», – додала Ольга Грабовецька, натхненна творчою працею над п’єсою видатного ірландського англомовного поета, драматурга, письменника й есеїста.

Усі представлені в рамках презентації книги викликали жваві обговорення та дискусії. Учені Університету обмінялися своїми враженнями та міркуваннями, довідалися про книжкові новинки та напрацювання своїх колег у різних сферах науки.

Світлини: Олега Вівчарика Більше фото