Президент України відзначив премією науковця Львівського університету

Інженер І категорії Лабораторії комп’ютерної механіки механіко-математичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Ігор Яцик отримав премію Президента України для молодих вчених.

Згідно із Указом Президента №458 почесної нагороди науковець удостоєний за цикл робіт «Моделювання напружено-деформованого стану кусково-однорідних пружно-пластичних структур з міжконтактними зазорами та тріщинами».

Окрім Ігоря Яцика, над циклом робіт працювали також молодші наукові співробітники Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України Олег Козачок та Леся Куротчин.

Автори наукових праць сформулювали задачі для кусково-однорідних пружно-пластичних структур з міжконтактними зазорами та тріщинами з урахуванням механічного впливу газорідинного заповнювача зазорів, міжфазних пластинчастих ділянок на продовженні тріщин і ширини ділянки контакту берегів тріщин,  а також розробили методики дослідження цих задач.

На основі отриманих розв’язків задач досліджено вплив навантаження, механічних та геометричних параметрів складників структур на контактні напруження, коефіцієнти інтенсивності зусиль, згинальних і крутних моментів та поперечних сил, ширину області контакту берегів тріщини, довжини зон пластичності, розкриття у вершинах тріщини, тиск заповнювача зазорів, контактне зближення та контактну податливість тіл.

За словами самих науковців, результати роботи формують теоретичне підґрунтя для вивчення контактної поведінки технічних і природних структур в різних газорідинних середовищах та дають можливість точніше оцінити критичне навантаження і залишковий ресурс пластинкових елементів конструкцій з тріщинами після виявлення макротріщин наприкінці проектного терміну експлуатації чи внаслідок інспекційного огляду.

Результати дослідження можуть бути застосовані в трибології, біомеханіці, машинобудуванні та геофізиці.

Щиро вітаємо Ігоря Яцика із визнанням його наукових напрацювань і бажаємо міцного здоров’я та наснаги на нові звершення.