Макарчук С. А. Позитивна перспектива нації як домінантна теза української національної ідеї
Кравчук Я. С. Рельєф Українських Карпат: морфоструктура і морфоскульптура, природоохоронна оцінка
Сербенська О. А. Усне мовлення в системі гуманістичних цінностей
Довгий Я. О. ДВ-революція у світлотехніці
Лисий В. П. Логічне вчення Г.Гегеля та виклики часу: історія і сучасність.
Кондратюк А. А. A step to nonlinear analysis and back
Михасюк І. Р. Через конкурентоспроможну вищу освіту – до європейських стандартів
Матковський О. І. Деякі цікаві дані з життя і спадщини академіка Володимира Вернадського (до 150-річчя від дня народження)
Новосядлий Б. С. Прискорене розширення Всесвіту – темна енергія, чи гравітація з інших вимірів?
Обушак М. Д. Вступ до медичної хімії
Зорівчак Р. П. Патрон Львівського університету Іван Франко як засновник перекладознавства в Україні
Бацевич Ф. С. За що філософи критикують природну мову?
Позняк С. П. Чорноземи – національне багатство України