Міжфакультетська лабораторія диференціального термічного аналізу створена відповідно до наказу ректора у 2013 році і є структурним підрозділом Львівського національного університету ім. Івана Франка. Лабораторію диференціального технічного аналізу оснащено синхронним термічним аналізатором STAPT 1600 (Німеччина), газовою та вакуумною системами та програмним забезпеченням для обробки експериментальних даних. Унікальне обладнання лабораторії дозволяє проводити такі дослідження: дирефенціальна скануюча калориметрія, диференціальний термічний аналіз, термогравіметричний аналіз та вимірювання теплоємності.

Працівники лабораторії:

Горинь Андрій Маркіянович – завідувач лабораторії

Контактна інформація:

Тел.: 239-45-03
Адреса: м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6, ауд. З-109