Спеціалізовані вчені ради
Львівського національного університету імені Івана Франка

№№
п/п
Шифр Спеціалізованої вченої радиШифр спеціальності№ наказу, яким
затверджено
раду та термін дії
Прізвище, ім’я,
по батькові
Голови, заступника та вченого секретаря
1.Д 35.051.09
Фізико-математичні науки
01.04.02 – теоретична фізика;
01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків;
01.04.13 – фізика металів
№ 1380
від 29.11.2011р.
(строком на три роки)
Д-р фіз.-мат. наук, Проф. Вакарчук Іван
Олександрович;
Д-р фіз.- мат. наук,
Проф. Стахіра Йосип Михайлович;
Д-р фіз.-мат. наук,
Проф. Павлик Богдан Васильович
2.Д 35.051.10
Хімічні науки
02.00.01 –неорганічна хімія;
02.00.04 – фізична хімія
№ 455
від 15.04.2014р.
(строком на два роки)
Д-р хім. наук,
Проф. Каличак Ярослав Михайлович;
Д-р хім. наук,
Доц. Решетняк Олександр Володимирович;
Д-р хім. наук,
Проф. Яремко Зіновій Михайлович
3.Д 35.051.01
Економічні науки
08.01.01-економічна теорія та історія економічної думки;
08.00.03-економіка та управлін­ня національним господарством;
№ 506
від 03.06.2011р.
з 03.06.2011р.
до 03.06.2014р. (на перереєстрації)
Д-р екон. наук, Проф. Панчишин Степан Михайлович;
Д-р екон. наук, Проф. Майовець Євген Йосифович;
Канд. екон. наук, Доц. Стасишин Андрій Васильович
4.Д 35.051.02
Філософські науки
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії;
09.00.05 – історія філософії
№ 455
від 15.04.2014р.
(строком на три роки)
Д-р філос. наук, Проф. Мельник Володимир Петрович;
Д-р філос. наук, Проф. Пашук Андрій Іванович;
Канд. філос. наук, Доц. Сінькевич Ольга Борисівна
5.Д 35.051.03
Юридичні науки
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
№ 54
від 25.01.2013р.
(строком на три роки)
Д-р юрид. наук, Проф. Нор Василь Тимофійович;
Д-р юрид. наук, Проф. Гураль Павло Федорович;
Канд. юрид. наук, Доц. Семків Віталій Остапович
6.Д 35.051.04
Геологічні науки
04.00.01 – загальна та регіональна геологія;
04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин;
04.00.20 – мінералогія, кристалографія
№ 663
від 14.11.2008р.
з 17.11.2008 р.
до 17.11.2011 р. (на перереєстрації)
Д-р геол.-мін. наук, Проф. Павлунь Микола Миколайович;
Д-р геол.-мін. наук, Проф. Матковський Орест Іллярович;
Канд.геол.-мін. наук, Доц. Сливко Євгенія Мартинівна
7.Д 35.051.08
Географічні науки
11.00.02 – економічна та соціальна географія;
11.00.05 – біогеографія і географія грунтів;
11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів
№ 1380
від 29.11.2011 р.
(строком на три роки)
Д-р геогр. наук, Проф. Шаблій Олег Іванович;
Д-р геогр. наук, Проф. Петлін Валерій Миколайович;
Д-р геогр. наук, Доц. Телегуз Олексій Гнатович
8.
Д 35.051.12
Історичні науки
07.00.01 – історія України;
07.00.02 – всесвітня історія
№ 642
від 26.05.2014р.
(строком на три роки)
Д-р істор. наук, Проф. Сухий Олексій Миколайович;
Д-р істор. наук, Проф. Качараба Степан Петрович;
Канд. істор. наук, Проф. Шуст Роман Мар’янович
9.Д 35.051.13
Філологічні науки
10.01.01 – українська література;
10.01.06 – теорія літератури;
10.01.07 - фольклористика
№ 893
від 04.07.2013р.
(строком на три роки)
Д-р філол. наук, Проф. Ільницький Микола Миколайович;
Д-р філол. наук, Проф. Сеник Любомир Тадейович;
Д-р філол. наук, Доц. Пилипчук Святослав Михайлович
10.Д 35.051.17
Політичні науки
23.00.01 – теорія та історія політичної науки;
23.00.02 – політичні інститути та процеси
№ 455
від 15.04.2014р.
(строком на три роки)
Д-р політ. наук, Проф. Денисенко Валерій Миколайович;
Д-р політ. наук, Доц. Вдовичин Ігор Ярославович;
Канд. політ. наук, Доц. Сорба Олександр Михайлович
11.Д 35.051.18
Фізико-математичні науки
01.01.01 - математичний аналіз
01.01.06 – алгебра і теорія чисел
№ 848
від 21.12.2009р.
з 21.12.2009р.
до 21.12.2012р. (на перереєстрації)
Д-р фіз.-мат. наук, Проф. Шеремета Мирослав Миколайович;
Канд.фіз.-мат. наук, Доц. Фединяк Степан Іванович
12.Д 35.051.21
Економічні науки
08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини№ 210
від 02.03.2011р.
з 02.03.2011р.
до 02.03.2013р. (на перереєстрації)
Д-р екон. наук, Проф. Грабинський Ігор Михайлович,
Д-р екон. наук, Проф. Туниця Тарас Юрійович;
Д-р економ. наук, Доц. Присяжнюк Юрій Іванович
13.К 35.051.05
Географічні науки
11.00.01 – фізична географія; геофізика і геохімія ландшафтів;
11.00.04 -геоморфологія і палеогеографія;
11.00.13 – історія географії
№ 415
від 03.07.2008р.
з 08.07.2008 р. до 08.07.2011 р. (на перереєстрації)
Д-р геогр. наук, Проф. Мельник Анатолій Васильович;
Д-р геогр. наук, Проф. Позняк Степан Павлович;
Канд. географ. наук, Доц. Горішний Павло Михайлович
14.К 35.051.06
Філологічні науки
10.02.01 – українська мова;
10.02.15 – загальне мовознавство
№ 1350
від 30.11.2012 р.
(строком на два роки)
Д-р філол. наук, Проф. Паславська Алла Йосипівна;
Д-р філол. наук, Проф. Мацюк Галина Петрівна;
Канд. філол. наук, Доц. Добосевич Уляна Богданівна
15.К 35.051.07
Фізико-математичні науки
01.01.02 – диференціальні рівняння;
01.01.07 – обчислювальна математика
№ 463
від 25.04.2013р.
(строком на три роки)
Д-р фіз.-мат. наук, Проф. Іванчов Микола Іванович;
Д-р фіз.-мат. наук, Проф. Хапко Роман Степанович;
Канд.фіз.-мат. наук, Доц. Остудін Борис Анатолійович
16.К 35.051.11
Політичні науки
23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку;
23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознав-ство
№ 687
від 27.11.2009р.
з 14.10.2009р.
до 14.10.2011р. (на перереєстрації)
Д-р екон. наук, Проф. Мальський Маркіян Зіновійович;
Д-р політ. наук, Проф. Романюк Анатолій Семенович;
Д-р істор. наук, Проф. Антонюк Наталія Володимирівна
17.К 35.051.14
Біологічні науки
03.00.02 – біофізика;
03.00.04 – біохімія;
03.00.13 –фізіологія людини і тварин
№ 455
від 15.04.2014р.
(строком на два роки)
Д-р біол.н., Проф. Манько Володимир Васильович;
Д-р біол. наук, с.н.с. Бабський Андрій Мирославович;
Д-р біол.н., Проф. Сибірна Наталія Олександрівна;
Канд. біол. н., Доц. Іккерт Оксана Володимирівна
18.К 35.051.15
Філологічні науки
10.02.04 – германські мови;
10.02.17 – порівняльно-історичне та типологічне мовознавство
№ 693
від 10 травня 2017 року
(до 31 грудня 2019 року)
Д-р філол. наук, Проф. Помірко Роман Семенович;
Д-р філол. наук, Проф. Зорівчак Роксолана Петрівна;
Канд. філол. наук, Доц. Татаровська Олеся Василівна
19.К 35.051.19
Історичні науки
20.02.22 – військова історія№ 20-06/3
від 8.07.2009 р.
з 8.07.2009 р.
до 8.07.2011 р. (на перереєстрації)
Д-р істор.наук, Проф. Голубко Віктор Євстафійович;
Д-р істор. наук, Проф. Войтович Леонтій Вікторович;
Канд. істор. наук, Доц. Павлишин Олег Йосифович
20.К 35.051.20
Економічні науки
08.00.08 – гроші, фінанси та кредит№ 873
від 23.12.2009р.
з 23.12.2009 р.
до 23.12.2011р. (на перереєстрації)
Д-р економ. наук, Проф. Крупка Михайло Іванович;
Д-р економ. наук, Проф. Приймак Василь Іванович;
Канд. економ. наук, Доц. Плиса Володимир Йосипович.