19.04.2019

Ткаченко Вікторія Андріївна

"Окисна модифікація білків та шляхи її запобігання за умов експериментальної ішемії міокарда"

Детальніше
19.04.2019

Храбко Мар’яна Іванівна

"Імунофізіологічна, репродуктивна і дезінтоксикаційна функції організму щурів за дії германію цитрату"

Детальніше
08.04.2019

Кулина Ольга Василівна

"Заповіт як соціокомунікативний феномен (на матеріалі англійських заповітів середини ХІХ – початку ХХІ століть)"

Детальніше
12.03.2019

Рослицька Мар’яна Василівна

"Прецедентне ім’я в політичному дискурсі: формально-семантичні ознаки і соціопрагматичний потенціал (на матеріалі промов президентів України, Польщі та Франції кін. ХХ – поч. ХХІ ст.)."

Детальніше
05.03.2019

Червеняк Кристина Тарасівна

"Вплив етнонаціонального фактора на суспільно-політичні процеси в Україні"

Детальніше
05.03.2019

Шипунов Геннадій Володимирович

"Принципи концептуалізації ідейно-інституційної еволюції лівих політичних партій"

Детальніше
27.02.2019

Руднік Денис Геннадійович

"Боярство Південно-Західної Русі XI–XIV ст."

Детальніше
26.02.2019

Вацеба Ростислав Миролюбович

"Ранні держави дружинного типу у Слов’янському Полаб’ї (кінець VIII – перша третина Х ст.): система влади і її трансформації"

Детальніше
26.02.2019

Гуменний Віктор Леонідович

"Римська імперія і Парфія: політичні та військові контакти (кінець І ст. до н.е. – початок ІІІ ст. н.е.)"

Детальніше
31.01.2019

Бойчук Валентина Михайлівна

"Репрезентація феномену песимізму в сучасній англійській мові"

Детальніше