31.03.2017

Сичик Катерина Борисівна

"Політичний дискурс демократії в умовах соціокультурних трансформацій інформаційного суспільства"

Детальніше
24.03.2017

Мельник Віра Вячеславівна

"Розвиток політичного процесу в Україні (на прикладі Волинської області)"

Детальніше
24.03.2017

Михальчук Світлана Олександрівна

"Інтернет-комунікації як чинник демократизації електоральної участі громадян України"

Детальніше
17.03.2017

Добростан Оксана Василівна

"Адаптація організму студенток з різною масою тіла до процесу навчання"

Детальніше
17.03.2017

Симонік Анастасія Володимирівна

"Роль оксидативно-нітративного стресу в процесі адаптації до фізичних навантажень"

Детальніше
07.03.2017

Різник Віра Петрівна

"Назви їжі та кухонного начиння в говірках надсянсько-наддністрянського суміжжя"

Детальніше
07.03.2017

Слободзяник Олена Зіновіївна

"Формування географічної лексики в українській мові XVI–XVIII століть"

Детальніше
03.03.2017

Микитюк Юлія Володимирівна

"Комплімент  як  мовленнєвий  акт  (на  матеріалі німецькомовних драматичних творів XVIII–XX ст.)"

Детальніше
03.03.2017

Павлишенко Ольга Андріївна

"Квантитативні характеристики лексико-семантичних полів дієслова в авторських текстах англомовної художньої літератури."

Детальніше
02.03.2017

Захарчук Ірина Олександрівна

"Розвиток і становлення категорії заперечення в англійській мові VII-XVII ст.: синхронія та діахронія"

Детальніше