26.10.2018

Іленьків Галина Василівна

"Принципи раціоналізму в утопічних та антиутопічних теоріях: політологічний контекст"

Детальніше
26.10.2018

Манайло-Приходько Рената Юріївна

"Регіональний вимір розвитку та функціонування партійної системи України"

Детальніше
26.10.2018

Стельмащук Віталій Володимирович

"Аналіз узагальнених задач термоп’єзоелектрики та проекційно-сіткові схеми їх розв’язування"

Детальніше
22.10.2018

Добжиньскі Адам Анджей

"Атрибутика зла в історико-філософській та релігійно-філософській європейській традиції: онтологічний аспект"

Детальніше
19.10.2018

Лукiвська Дзвенислава Володимирiвна

"Властивості узагальнених локсодромних та еліптичних функцій"

Детальніше
18.10.2018

Баранник Андрій Вікторович

"Гірсько-лучно-буроземні ґрунти Свидовецького і Чорногірського масивів Українських Карпат"

Детальніше
18.10.2018

Войтович Марiя Андрiївна

"Асимптотичні властивості субгармонійних та аналітичних функцій в одиничній кулі"

Детальніше
18.10.2018

Городиський Юрій Ярославович

"Геопросторова організація паломництва у Львівській області"

Детальніше
05.10.2018

Литвин Віталій Сергійович

"Інституційно-процесуальні та політично-поведінкові атрибути і різновиди напівпрезидентської системи правління: порівняльний аналіз на прикладі країн Європи"

Детальніше
28.09.2018

Галайчук Оксана Володимирівна

"Лицарство княжої доби в українському обрядовому фольклорі: мотиви та образи"

Детальніше