30.06.2017

Попельницька Наталія Олександрівна

"Ґрунтово-географічні дослідження Північно-Західного Причорномор'я"

Детальніше
30.06.2017

Семочко Надiя Сергiївна

"Властивості логарифмічних похідних аналітичних функцій та розв’язків комплексних диференціальних рівнянь дробового порядку"

Детальніше
30.06.2017

Шаповаловська Людмила Олександрівна

"Асимптотичні властивості аналітичних функцій у полікрузі"

Детальніше
29.06.2017

Страп Наталiя Iгорiвна

"Задачi з нелокальною за видiленою змiнною умовами для рiвнянь з частинними похiдними у комплексних областях"

Детальніше
29.06.2017

Цебенко Андрій Миколайович

"Оптимальне керування в задачах без  початкових умов для еволюційних  рівнянь та варіаційних нерівностей"

Детальніше
23.06.2017

Єфіменко Наталія Валентинівна

"NO-залежна  регуляція  морфофункціонального  стану тромбоцитів та еритроцитів крові за умов алкогольної інтоксикації"

Детальніше
23.06.2017

Отчич Оксана Орестівна

"Прооксидантно-антиоксидантна рівновага за поєднаного застосування хіміо-лазеро-озонотерапії у крові хворих на туберкульоз легень"

Детальніше
15.06.2017

Сеньків Мар’яна Ігорівна

"Транспортна і розподільча геологістика в Західному регіоні України"

Детальніше
15.06.2017

Стецьків Андрій Остапович

"Структурна хімія силіцидів, германідів та станідів лужних та рідкісноземельних металів"

Детальніше
14.06.2017

Аніщенко Віктор Миколайович

"Інверсійний  трансфазний  каталіз  та  структура  реагентів  в реакції фосфорилхлоридів та фенолів"

Детальніше