11.05.2018

Величко Зоряна Андріївна

"Публіцистика Осипа Назарука міжвоєнної доби: ідейно-концептуальні засади, проблематика"

Детальніше
11.05.2018

Мельник Андрій Петрович

"Публіцистика Сергія Аверинцева та Сергія Кримського (1990‒2010): ціннісні орієнтири"

Детальніше
08.05.2018

Ілик Христина Василівна

"Соціальне сирітство в контексті сучасних міграційних процесів в Україні"

Детальніше
08.05.2018

Мишковська Олена Петрівна

"Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, тенденції та проблеми розвитку в Україні"

Детальніше
27.04.2018

Бевзо Галина Андріївна

"Джерела походження екологічної термінології в англійській та українській мовах"

Детальніше
27.04.2018

Головчак Ганна Василівна

"Державне регулювання ринку житлово-комунальних послуг України"

Детальніше
27.04.2018

Замасло Ольга Теодорівна

"Податкова система України в умовах євроінтеграції"

Детальніше
27.04.2018

Розвод Еліна Вадимівна

"Вербалізація концепту SUN: лінгвокультурний аспект (на матеріалі американського варіанта англійської мови)"

Детальніше
19.04.2018

Лехнюк Роман Олегович

"Українські консервативні середовища в Галичині у першій чверті ХХ століття: національно-політичний аспект"

Детальніше
18.04.2018

Байдак Мар’яна Степанівна

"Жінка в умовах війни у світлі повсякденних практик (на матеріалах Галичини 1914–1921 рр.)"

Детальніше