29.01.2016

Семащук Роман Богданович

"Ініціальне ґрунтотворення та рендзинні ґрунти Західного Поділля"

Детальніше
26.01.2016

Сологуб Лариса Вячеславівна

"Комунікативні стратегії фахової соціалізації адресата у науково-дидактичному дискурсі (на матеріалі сучасних англомовних підручників з екології)"

Детальніше
26.01.2016

Шаряк Оксана Миколаївна

"Текстові словотвірні конструкції в сучасній німецькій пресі"

Детальніше
15.01.2016

Кріль Ірина Йосифівна

"Біохімічні та імунологічні зміни у крові за умов імунозапального артриту"

Детальніше
29.12.2015

Гнідик Ірина Ігорівна

"Початки та розбудова Греко–Католицької Церкви у США (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)"

Детальніше
29.12.2015

Крамар Юрій Вікторович

"Національно-культурна та релігійна політика урядів Польщі на Волині (1921–1939 рр.)"

Детальніше
28.12.2015

Вісин Валентин Васильович

"Кооперативний рух на Волині у другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст.: історичний аспект"

Детальніше
28.12.2015

Гірна Наталія Мирославівна

"Наукова та громадсько-політична діяльність Івана Кревецького (1883 – 1940 рр.)"

Детальніше
28.12.2015

Кифак Андрій Олександрович

"Антикризове регулювання національних банківських в умовах глобальної фінансової нестабільності"

Детальніше
28.12.2015

Лесів Марта Михайлівна

"Організаційно-економічні механізми забезпечення розвитку сільських територій країн-членів Європейського Союзу"

Детальніше