06.10.2015

Благун Іван Іванович

"Механізм формування стратегій управління банківською системою України"

Детальніше
06.10.2015

Горячева Катерина Олександрівна

"Механізм управління сталим розвитком промисловості України на основі кредитних ресурсів"

Детальніше
02.10.2015

Галета Олена Ігорівна

"Антологія як спосіб репрезентації української літератури кінця ХІХ – початку ХХІ століття"

Детальніше
02.10.2015

Починок Юлія Мирославівна

"Українська експериментальна поезія кінця ХХпочатку ХХІ століття: текст, контекст, інтертекст"

Детальніше
02.10.2015

Яремчук Марія Михайлівна

"Процеси ліпопероксидації та функціонування Na+, K+ – АТФ-ази зародків в’юна за dпливу електромагнітного випромінювання радіодіапазону"

Детальніше
28.09.2015

Курунова Юлія Олександрівна

"Міжнародна міграція робочої сили як чинник економічного розвитку країн (на прикладі міграційних потоків між ЄС і Україною)"

Детальніше
28.09.2015

Цапко-Піддубна Ольга Іванівна

"Механізми досягнення енергоефективності економіки країн Центральної та Східної Європи в умовах європейської інтеграції"

Детальніше
28.08.2015

Білоган Ольга Ігорівна

"Оптимізація структури зовнішньої торгівлі країн Центральної та Східної Європи"

Детальніше
28.08.2015

Вакуленко Євгенія Володимирівна

"Фінансові механізми інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій"

Детальніше
03.07.2015

Мойсей Валентина Іванівна

"Зовнішні економічні ефекти міжнародної міграції робочої сили"

Детальніше