02.10.2015

Починок Юлія Мирославівна

"Українська експериментальна поезія кінця ХХпочатку ХХІ століття: текст, контекст, інтертекст"

Детальніше
02.10.2015

Яремчук Марія Михайлівна

"Процеси ліпопероксидації та функціонування Na+, K+ – АТФ-ази зародків в’юна за dпливу електромагнітного випромінювання радіодіапазону"

Детальніше
28.09.2015

Курунова Юлія Олександрівна

"Міжнародна міграція робочої сили як чинник економічного розвитку країн (на прикладі міграційних потоків між ЄС і Україною)"

Детальніше
28.09.2015

Цапко-Піддубна Ольга Іванівна

"Механізми досягнення енергоефективності економіки країн Центральної та Східної Європи в умовах європейської інтеграції"

Детальніше
28.08.2015

Білоган Ольга Ігорівна

"Оптимізація структури зовнішньої торгівлі країн Центральної та Східної Європи"

Детальніше
28.08.2015

Вакуленко Євгенія Володимирівна

"Фінансові механізми інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій"

Детальніше
03.07.2015

Мойсей Валентина Іванівна

"Зовнішні економічні ефекти міжнародної міграції робочої сили"

Детальніше
02.07.2015

Кудляк Юліана Василівна

"Фінансові стратегії банків України в умовах конкурентного середовища"

Детальніше
02.07.2015

Федик Мар’яна Володимирівна

"Державне регулювання розвитку банківської інфраструктури в Україні"

Детальніше
01.07.2015

Качур Роман Павлович

"Державне регулювання інвестиційної діяльності в трансформаційній економіці України"

Детальніше