23.12.2015

Харьківська Олеся Василівна

"Суфіксальний словотвір апелятивних іменників в українських говорах Закарпаття"

Детальніше
22.12.2015

Ємчура Наталія Романівна

"Неологізація чеської суспільно-політичної лексики кінця ХХ – початку ХХІ століть"

Детальніше
22.12.2015

Фецко Іванна Михайлівна

"Термінологія музейництва: формування, системно-структурна організація, термінотворення"

Детальніше
04.12.2015

Бегей Ігор Іванович

"Ідейно-теоретична спадщина та практична діяльність української лівиці Галичини (кінець ХІХ – перша третина ХХ століть)."

Детальніше
04.12.2015

Бондаренко Віталій Васильович

"Методологічний потенціал поняття природи в осмисленні сучасних цивілізаційних процесів та у вирішенні завдань соціального виховання"

Детальніше
04.12.2015

Ференц Оксана Іванівна

"Поняття Іншого в сучасній філософській рефлексії"

Детальніше
02.12.2015

Глюдзик Юлія Вікторівна

"Лінгвокультурологічні особливості поетонімії К. С. Льюїса “The Chronicles of Narnia”"

Детальніше
02.12.2015

Дунаєвська Ольга Валеріївна

"Лінгвокультурні та лінгвокогнітивні особливості номінативного простору хрещення дитини в англомовній картині світу"

Детальніше
02.12.2015

Костюк Ірина Віталіївна

"Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури України"

Детальніше
02.12.2015

Луцик Марія Василівна

"Управління формуванням та використанням інтелектуальних ресурсів в економіці України"

Детальніше