20.05.2015

Жук Ірина Зеновіївна

"Управління маркетинговою діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу в Україні"

Детальніше
20.05.2015

Семенишин Володимир Орестович

"Управління комунікаційними процесами на ринку праці в економіці України"

Детальніше
19.05.2015

Желізняк Роман Йосифович

"Податкове стимулювання інноваційної діяльності підприємств"

Детальніше
19.05.2015

Мельник Наталія Валеріївна

"Стратегічне планування маркетингової діяльності суб’єктів господарювання туристичної галузі України"

Детальніше
15.05.2015

Гороховський Єгор Юрійович

"Роль іонів Zn2+ у функціональних змінах слизової оболонки дистального відділу тонкої кишки за дії диклофенаку"

Детальніше
22.04.2015

Ванькович Данило Володимирович

"Теоретико-методологічні засади та механізм реалізації фінансової політики в Україні"

Детальніше
22.04.2015

Коваленко Олександра Вікторівна

"Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізаційних процесів"

Детальніше
21.04.2015

Ваврін Максим Ростиславович

"Фіскальне регулювання економічної безпеки України"

Детальніше
21.04.2015

Дубинецька Павлина Петрівна

"Податкове регулювання в системі управління національним господарством"

Детальніше
21.04.2015

Саламаха Ігор Павлович

"Охорона пам’яток історії та культури Східної Галичини у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: організаційні засади, законодавство, фінансування"

Детальніше