15.01.2016

Кріль Ірина Йосифівна

"Біохімічні та імунологічні зміни у крові за умов імунозапального артриту"

Детальніше
29.12.2015

Гнідик Ірина Ігорівна

"Початки та розбудова Греко–Католицької Церкви у США (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)"

Детальніше
29.12.2015

Крамар Юрій Вікторович

"Національно-культурна та релігійна політика урядів Польщі на Волині (1921–1939 рр.)"

Детальніше
28.12.2015

Вісин Валентин Васильович

"Кооперативний рух на Волині у другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст.: історичний аспект"

Детальніше
28.12.2015

Гірна Наталія Мирославівна

"Наукова та громадсько-політична діяльність Івана Кревецького (1883 – 1940 рр.)"

Детальніше
28.12.2015

Кифак Андрій Олександрович

"Антикризове регулювання національних банківських в умовах глобальної фінансової нестабільності"

Детальніше
28.12.2015

Лесів Марта Михайлівна

"Організаційно-економічні механізми забезпечення розвитку сільських територій країн-членів Європейського Союзу"

Детальніше
23.12.2015

Романина Ірина Романівна

"Структурно-семантичні особливості діалектних текстів про чуда в наддністрянському говорі"

Детальніше
23.12.2015

Харьківська Олеся Василівна

"Суфіксальний словотвір апелятивних іменників в українських говорах Закарпаття"

Детальніше
22.12.2015

Ємчура Наталія Романівна

"Неологізація чеської суспільно-політичної лексики кінця ХХ – початку ХХІ століть"

Детальніше