03.07.2017

Маркович Віталій Володимирович

"Соціально-економічна  ефективність  транскордонного співробітництва України в умовах європейської інтеграції"

Детальніше
01.07.2017

Костюченко Наталія Петрівна

"Вплив політики ЄЦБ на зайнятість в Європейському Союзі в умовах боргової кризи"

Детальніше
01.07.2017

Трофимчук Анна Павлівна

"Зовнішньоторговельне співробітництво України з країнами Східної Азії в умовах глобалізації"

Детальніше
30.06.2017

Башук Вікторія Вікторівна

"Формування світового ринку генетично модифікованих продуктів"

Детальніше
30.06.2017

Дерев’янко Тарас Олександрович

"Задачі оптимального керування гіперболічними системами"

Детальніше
30.06.2017

Літинський Святослав Володимирович

"Чисельне розв’язування мішаних задач для хвильового рівняння методом перетворення Лаґерра та граничних інтегральних рівнянь"

Детальніше
30.06.2017

Мусял Піотр Антоні

"Цивілізаційні і культурні фактори розвитку бізнесу у рамках глобалізації світової економіки"

Детальніше
30.06.2017

Попельницька Наталія Олександрівна

"Ґрунтово-географічні дослідження Північно-Західного Причорномор'я"

Детальніше
30.06.2017

Семочко Надiя Сергiївна

"Властивості логарифмічних похідних аналітичних функцій та розв’язків комплексних диференціальних рівнянь дробового порядку"

Детальніше
30.06.2017

Шаповаловська Людмила Олександрівна

"Асимптотичні властивості аналітичних функцій у полікрузі"

Детальніше