04.10.2019

Зельманович Іван Іванович

"Політичні механізми врегулювання заморожених конфліктів сучасності"

Детальніше
03.10.2019

Міщенко Артем Михайлович

"Модельне дослідження ролі просторової структури саркомеру в молекулярному механізмі м’язового скорочення"

Детальніше
03.10.2019

Шалай Ярина Романівна

"Роль вільнорадикальних процесів у антинеопластичній активності похідних тіазолу"

Детальніше
26.09.2019

Гоголіна Вікторія Володимирівна

"Поетика біблійного інтертексту в «Києво-Печерському патерику»."

Детальніше
26.09.2019

Жук Оксана Ігорівна

"Внутрішня комунікативна система ліричних текстів (різновиди адресанта, адресата і ліричної експресії)"

Детальніше
25.09.2019

Парамбуль Ірина Віталіївна

"Екзистенціалізм у творчості Валер’яна Підмогильного: історико-філософський підхід"

Детальніше
04.07.2019

Пилип’юк Ярина Василівна

"Фінансове забезпечення інноваційного розвитку економіки України"

Детальніше
02.07.2019

Ващинська Ірина Іванівна

"Соціальні ідентичності та групові лояльності в сучасному українському суспільстві"

Детальніше
27.06.2019

Александров Павло Миколайович

"Медійні інтерпретації сучасних загроз"

Детальніше
27.06.2019

Глушак Iнна Дмитрiвна

"Апроксимації неадитивних мір"

Детальніше