20.06.2018

Лучак-Фокшей Анна-Марія Миколаївна

"Дискурсивна прагматика соцмережевої комунікації інформаційного суспільства"

Детальніше
08.06.2018

Маланчук Оксана Михайлiвна

"Диференцiально-символьний метод розв’язування двоточкових задач для диференцiальних рiвнянь iз частинними похiдними"

Детальніше
01.06.2018

Леськів Марія Євгенівна

"Принципи концептуалізації поняття “людина політична” в сучасній політичній науці"

Детальніше
01.06.2018

Свідерська Ольга Іванівна

"Співвідношення психологічних та інституційних детермінант масової політичної поведінки в транзитних суспільствах"

Детальніше
31.05.2018

Бочан Віталій Ігорович

"Управління стійкістю грошового обігу в Україні"

Детальніше
31.05.2018

Денисова Аліна Юріївна

"Технології «чорного піару» у політичних процесах сучасності"

Детальніше
30.05.2018

Круглякова Віра Володимирівна

"Управління інноваційним потенціалом суб’єктів господарювання харчової промисловості України"

Детальніше
30.05.2018

Леськів Олег Анатолійович

"Державне регулювання ринку маркетингових комунікацій в Україні"

Детальніше
29.05.2018

Данчевська Ірина Романівна

"Державний фінансовий контроль використання коштів місцевих бюджетів України"

Детальніше
29.05.2018

Жовтанецька Ярина Всеволодівна

"Антикризове управління фінансовою діяльністю банків"

Детальніше