30.05.2017

Власенко Лев Валерійович

"Стратегічні пріоритети та засоби розвитку зовнішньоторговельних відносин України з КНР в умовах глобалізації."

Детальніше
30.05.2017

Ворок Христина Богданівна

"Поетика сновидінь у прозі Івана Франка"

Детальніше
30.05.2017

Кметь Вікторія Сергіївна

"Архетип відьми в українській літературі ХІХ–ХХ століття"

Детальніше
30.05.2017

Науменко Клим Владиславович

"Інститути спільного інвестування в умовах глобальної фінансової нестабільності"

Детальніше
26.05.2017

Харчук Лілія Валеріївна

"Формування та системна організація української електроенергетичної терміносистеми"

Детальніше
24.05.2017

Гаврилів Ігор Омелянович

"Військово-політична діяльність УВО-ОУН в боротьбі за Українську Державу (1920-1941 рр.)"

Детальніше
23.05.2017

Хомич Марина Олександрівна

"Польська Автокефальна Православна Церква у 1945 р. – на початку ХХІ ст.: інституційний розвиток та культурна діяльність"

Детальніше
23.05.2017

Шевченко Ореста Вікторівна

"Церковна і громадсько-політична діяльність Тита Войнаровського"

Детальніше
12.05.2017

Аблязова Ельвіна Зуфарівна

"Податок на нерухоме майно у стимулюванні економічного розвитку регіону"

Детальніше
12.05.2017

Кунинець Андрiй Володимирович

"Триточковi рiзницевi схеми високого порядку точностi для стацiонарних рiвнянь в цилiндричнiй та сферичнiй системах координат"

Детальніше