30.05.2017

Ворок Христина Богданівна

"Поетика сновидінь у прозі Івана Франка"

Детальніше
30.05.2017

Кметь Вікторія Сергіївна

"Архетип відьми в українській літературі ХІХ–ХХ століття"

Детальніше
26.05.2017

Харчук Лілія Валеріївна

"Формування та системна організація української електроенергетичної терміносистеми"

Детальніше
23.05.2017

Хомич Марина Олександрівна

"Польська Автокефальна Православна Церква у 1945 р. – на початку ХХІ ст.: інституційний розвиток та культурна діяльність"

Детальніше
23.05.2017

Шевченко Ореста Вікторівна

"Церковна і громадсько-політична діяльність Тита Войнаровського"

Детальніше
12.05.2017

Аблязова Ельвіна Зуфарівна

"Податок на нерухоме майно у стимулюванні економічного розвитку регіону"

Детальніше
12.05.2017

Кунинець Андрiй Володимирович

"Триточковi рiзницевi схеми високого порядку точностi для стацiонарних рiвнянь в цилiндричнiй та сферичнiй системах координат"

Детальніше
12.05.2017

Цар Оксана Зіновіївна

"Фінансова  санація  суб’єктів  господарювання  в  економіці України"

Детальніше
11.05.2017

Пелех Уляна Василівна

"Монетарне регулювання процентних ставок на грошовому ринку України"

Детальніше
11.05.2017

Романчук Зоряна Зіновіївна

"Фінансове регулювання інвестиційної діяльності в Україні"

Детальніше