16.02.2017

Поліщук Ростислав Миколайович

"Культурна ідентичність як субстанційний чинник формування світогляду українського народу в епоху глобалізації"

Детальніше
10.02.2017

Фiрман Тарас Іванович

"Задачi для злiченних гiперболiчних систем рiвнянь першого порядку"

Детальніше
31.01.2017

Крайник Ольга В’ячеславівна

"Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні параметри заперечення в сучасній німецькій мові"

Детальніше
31.01.2017

Петрина Оксана Степанівна

"Формування та функціонування англомовних та українських терміносистем банківської сфери"

Детальніше
30.01.2017

Горинь Ярина Орестівна

"Управління конкурентоспроможністю освітніх послуг у сфері вищої освіти України"

Детальніше
27.12.2016

Андріїв Ольга Богданівна

"Функціонування плюсквамперфекта у німецькій і давноминулого часу в українській мовах"

Детальніше
27.12.2016

Горда Оксана Михайлівна

"Становлення  та  розвиток  словотвірної  термінології  в галицьких  шкільних  граматиках  української  мови  (друга  пол.  ХІХ  –  поч. ХХ ст.)"

Детальніше
26.12.2016

Крацило Соломія Олександрівна

"Профілізація концепту marriage в англійські мові"

Детальніше
26.12.2016

Курах Наталія Павлівна

"Німецька та українська фахові мови юриспруденції у зіставленні (на матеріалі сучасних текстів кримінального та сімейного права)"

Детальніше
15.12.2016

Гринчишин Богдан Володимирович

"Клинкова зброя в системі озброєння давньоукраїнського воїна ХІІ – ХIV ст."

Детальніше