07.11.2018

Войтків Олег Михайлович

"Художня концепція героя в романі Івана Франка «Лель і Полель»"

Детальніше
07.11.2018

Книгиницька Оксана Василівна

"Громадська, військова та науково-педагогічна діяльність Олени Степанів"

Детальніше
07.11.2018

Маркович Марія Миколаївна

"Внутрішня політика імператора Флавія Клавдія Юліана (361–363 рр. н. е.) у контексті еволюції релігійного життя Римської імперії."

Детальніше
06.11.2018

Ганусин Олена Богданівна

"Повсякденне життя української інтелігенції Галичини в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття"

Детальніше
06.11.2018

Харкевич Наталія Валеріївна

"Переселенські процеси в Україні у 1944-1953 рр.: на матеріалах Волинської та Рівненської областей"

Детальніше
05.11.2018

Тичка Ганна-Меланія Ігорівна

"Східна Галичина у політиці Франції (1918–1923)"

Детальніше
26.10.2018

Іленьків Галина Василівна

"Принципи раціоналізму в утопічних та антиутопічних теоріях: політологічний контекст"

Детальніше
26.10.2018

Манайло-Приходько Рената Юріївна

"Регіональний вимір розвитку та функціонування партійної системи України"

Детальніше
26.10.2018

Стельмащук Віталій Володимирович

"Аналіз узагальнених задач термоп’єзоелектрики та проекційно-сіткові схеми їх розв’язування"

Детальніше
22.10.2018

Добжиньскі Адам Анджей

"Атрибутика зла в історико-філософській та релігійно-філософській європейській традиції: онтологічний аспект"

Детальніше