18.10.2019

Борачок Ігор Володимирович

"Чисельне розв’язування задачі Коші для рівняння Лапласа в тривимірних двозв’язних областях"

Детальніше
18.10.2019

Дреботій Роман Григорович

"Побудова та аналіз hp-адаптивних схем методу скінченних елементів для задач дифузії-конвекції-реакції"

Детальніше
11.10.2019

Билиця Уляна Ярославівна

"Концепт HUMAN BEING в англомовній компаративній фразеології"

Детальніше
11.10.2019

Івасишин Маріанна Романівна

"Мультимодальність англомовного коміксу: лінгвальний та екстралінгвальний виміри"

Детальніше
10.10.2019

Кульчицька Олена Василівна

"Мовні засоби реалізації пейоративності в романах С. Майєр"

Детальніше
10.10.2019

Смеречинська Оксана Всеволодівна

"Функціонально-семантичне поле граничності дії в німецькій та українській мовах"

Детальніше
04.10.2019

Біла Іванна Іванівна

"Вплив агматину на агрегаційну та міграційну здатність лейкоцитів за експериментального цукрового діабету"

Детальніше
04.10.2019

Зельманович Іван Іванович

"Політичні механізми врегулювання заморожених конфліктів сучасності"

Детальніше
03.10.2019

Міщенко Артем Михайлович

"Модельне дослідження ролі просторової структури саркомеру в молекулярному механізмі м’язового скорочення"

Детальніше
03.10.2019

Шалай Ярина Романівна

"Роль вільнорадикальних процесів у антинеопластичній активності похідних тіазолу"

Детальніше