03.07.2018

Вялкова Ірина Олександрівна

"Преса Донецької області періоду незалежності України (1991–2012 рр.): проблематика, типологія"

Детальніше
03.07.2018

Майовець Ярина Михайлівна

"Інноваційний розвиток аграрного підприємництва в Україні"

Детальніше
03.07.2018

Пелипець Мар’яна Іванівна

"Журналістська та редакційно-видавнича діяльність Степана Смаль-Стоцького"

Детальніше
20.06.2018

Лучак-Фокшей Анна-Марія Миколаївна

"Дискурсивна прагматика соцмережевої комунікації інформаційного суспільства"

Детальніше
08.06.2018

Маланчук Оксана Михайлiвна

"Диференцiально-символьний метод розв’язування двоточкових задач для диференцiальних рiвнянь iз частинними похiдними"

Детальніше
01.06.2018

Леськів Марія Євгенівна

"Принципи концептуалізації поняття “людина політична” в сучасній політичній науці"

Детальніше
01.06.2018

Свідерська Ольга Іванівна

"Співвідношення психологічних та інституційних детермінант масової політичної поведінки в транзитних суспільствах"

Детальніше
31.05.2018

Бочан Віталій Ігорович

"Управління стійкістю грошового обігу в Україні"

Детальніше
31.05.2018

Денисова Аліна Юріївна

"Технології «чорного піару» у політичних процесах сучасності"

Детальніше
30.05.2018

Круглякова Віра Володимирівна

"Управління інноваційним потенціалом суб’єктів господарювання харчової промисловості України"

Детальніше