20.06.2019

Солюк Леся Богданівна

"Семантико-синтаксичні функції предикатної зв’язки (копули) у приіменній позиції в німецькій та українській мовах"

Детальніше
07.06.2019

Козак Юлія Сергіївна

"Механізми дії антиоксидантів у модуляції терапевтичного ефекту протипухлинних препаратів на моделях експериментальних пухлин у миші"

Детальніше
07.06.2019

Раковець Оксана Юріївна

"Електрофізіологічні характеристики активності кори головного мозку людини пов’язані з особливостями соціальної поведінки"

Детальніше
05.06.2019

Мосур Оксана Сергіївна

"Мікротопонімія кінця XVIII – початку ХІХ століття: Самбірський циркул"

Детальніше
05.06.2019

Поліщук Наталія Олександрівна

"Термінолексика як джерело оновлення газетного тексту (на матеріалі газет перших десятиліть ХХІ ст.)"

Детальніше
29.05.2019

Лаба Ірина Зінонівна

"Державне регулювання міжнародного переміщення капіталу в малих відкритих економіках"

Детальніше
29.05.2019

Навроцька Ірина Іванівна

"Державна політика зайнятості в трансформаційних економіках"

Детальніше
29.05.2019

Петрух Оксана Андріївна

"Державне регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я України"

Детальніше
28.05.2019

Іваськевич Христина Ігорівна

"Внутрішній фінансовий контроль видатків бюджетних установ в Україні"

Детальніше
21.05.2019

Бідочко Леся Ярославівна

"Культурний матеріалізм як методологія дослідження сучасної політики (на прикладі лівих партій України)"

Детальніше