29.01.2016

Лупак Мар’яна Ігорівна

"Молекулярні механізми антидіабетичної дії екстракту галеги лікарської (Galega officinalis L.)"

Детальніше
29.01.2016

Семащук Роман Богданович

"Ініціальне ґрунтотворення та рендзинні ґрунти Західного Поділля"

Детальніше
26.01.2016

Сологуб Лариса Вячеславівна

"Комунікативні стратегії фахової соціалізації адресата у науково-дидактичному дискурсі (на матеріалі сучасних англомовних підручників з екології)"

Детальніше
26.01.2016

Шаряк Оксана Миколаївна

"Текстові словотвірні конструкції в сучасній німецькій пресі"

Детальніше
15.01.2016

Кріль Ірина Йосифівна

"Біохімічні та імунологічні зміни у крові за умов імунозапального артриту"

Детальніше
29.12.2015

Гнідик Ірина Ігорівна

"Початки та розбудова Греко–Католицької Церкви у США (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)"

Детальніше
28.12.2015

Гірна Наталія Мирославівна

"Наукова та громадсько-політична діяльність Івана Кревецького (1883 – 1940 рр.)"

Детальніше
28.12.2015

Кифак Андрій Олександрович

"Антикризове регулювання національних банківських в умовах глобальної фінансової нестабільності"

Детальніше
28.12.2015

Лесів Марта Михайлівна

"Організаційно-економічні механізми забезпечення розвитку сільських територій країн-членів Європейського Союзу"

Детальніше
23.12.2015

Романина Ірина Романівна

"Структурно-семантичні особливості діалектних текстів про чуда в наддністрянському говорі"

Детальніше