28.09.2018

Ковалів Соломія-Марія Володимирівна

"Літературознавчі концепції Луки Луціва"

Детальніше
09.07.2018

Гинда Стефанія Миколаївна

"Управління процесами інтелектуальної капіталізації економіки України"

Детальніше
09.07.2018

Трофименко Марія Юріївна

"Фінансові ресурси розвитку соціальної інфраструктури України"

Детальніше
06.07.2018

Безкоровайний Андрій Олегович

"Ліпідний профіль, вільнорадикальні та транспортні процеси зародків в’юна за впливу похідних 1,4-нафтохінону"

Детальніше
06.07.2018

Боднарчук Наталія Олександрівна

"Зміни біофізичних та морфологічних параметрів зародків в’юна за дії флуренізиду"

Детальніше
03.07.2018

Вялкова Ірина Олександрівна

"Преса Донецької області періоду незалежності України (1991–2012 рр.): проблематика, типологія"

Детальніше
03.07.2018

Майовець Ярина Михайлівна

"Інноваційний розвиток аграрного підприємництва в Україні"

Детальніше
03.07.2018

Пелипець Мар’яна Іванівна

"Журналістська та редакційно-видавнича діяльність Степана Смаль-Стоцького"

Детальніше
20.06.2018

Лучак-Фокшей Анна-Марія Миколаївна

"Дискурсивна прагматика соцмережевої комунікації інформаційного суспільства"

Детальніше
08.06.2018

Маланчук Оксана Михайлiвна

"Диференцiально-символьний метод розв’язування двоточкових задач для диференцiальних рiвнянь iз частинними похiдними"

Детальніше