15.05.2019

Ницполь Вікторія Ігорівна

"Мовна особистість персонажа серійного вбивці (на матеріалі американської прози ХХ століття)"

Детальніше
08.05.2019

Бліхар Мирослава Петрівна

"Духовні цінності студентської молоді в сучасному українському суспільстві"

Детальніше
08.05.2019

Новосад Крістіна Ярославівна

"Соціальні ризики міжнародної трудової міграції з України"

Детальніше
07.05.2019

Шелемба Марта Михайлівна

"Особливості процесу націоналізації партійної системи України: теоретичний та емпіричний виміри"

Детальніше
02.05.2019

Пастухова Ірина Степанівна

"Дітопологічні інверсні напівгрупи"

Детальніше
02.05.2019

Петречко Наталія Василівна

"Властивості функцій обмеженого індексу в одиничному бікрузі"

Детальніше
19.04.2019

Ткаченко Вікторія Андріївна

"Окисна модифікація білків та шляхи її запобігання за умов експериментальної ішемії міокарда"

Детальніше
19.04.2019

Храбко Мар’яна Іванівна

"Імунофізіологічна, репродуктивна і дезінтоксикаційна функції організму щурів за дії германію цитрату"

Детальніше
08.04.2019

Кулина Ольга Василівна

"Заповіт як соціокомунікативний феномен (на матеріалі англійських заповітів середини ХІХ – початку ХХІ століть)"

Детальніше
12.03.2019

Рослицька Мар’яна Василівна

"Прецедентне ім’я в політичному дискурсі: формально-семантичні ознаки і соціопрагматичний потенціал (на матеріалі промов президентів України, Польщі та Франції кін. ХХ – поч. ХХІ ст.)."

Детальніше