19.10.2018

Лукiвська Дзвенислава Володимирiвна

"Властивості узагальнених локсодромних та еліптичних функцій"

Детальніше
18.10.2018

Баранник Андрій Вікторович

"Гірсько-лучно-буроземні ґрунти Свидовецького і Чорногірського масивів Українських Карпат"

Детальніше
18.10.2018

Войтович Марiя Андрiївна

"Асимптотичні властивості субгармонійних та аналітичних функцій в одиничній кулі"

Детальніше
18.10.2018

Городиський Юрій Ярославович

"Геопросторова організація паломництва у Львівській області"

Детальніше
28.09.2018

Галайчук Оксана Володимирівна

"Лицарство княжої доби в українському обрядовому фольклорі: мотиви та образи"

Детальніше
28.09.2018

Ковалів Соломія-Марія Володимирівна

"Літературознавчі концепції Луки Луціва"

Детальніше
09.07.2018

Гинда Стефанія Миколаївна

"Управління процесами інтелектуальної капіталізації економіки України"

Детальніше
09.07.2018

Трофименко Марія Юріївна

"Фінансові ресурси розвитку соціальної інфраструктури України"

Детальніше
06.07.2018

Безкоровайний Андрій Олегович

"Ліпідний профіль, вільнорадикальні та транспортні процеси зародків в’юна за впливу похідних 1,4-нафтохінону"

Детальніше
06.07.2018

Боднарчук Наталія Олександрівна

"Зміни біофізичних та морфологічних параметрів зародків в’юна за дії флуренізиду"

Детальніше