22.04.2015

Коваленко Олександра Вікторівна

"Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізаційних процесів"

Детальніше
21.04.2015

Ваврін Максим Ростиславович

"Фіскальне регулювання економічної безпеки України"

Детальніше
21.04.2015

Дубинецька Павлина Петрівна

"Податкове регулювання в системі управління національним господарством"

Детальніше
21.04.2015

Саламаха Ігор Павлович

"Охорона пам’яток історії та культури Східної Галичини у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: організаційні засади, законодавство, фінансування"

Детальніше
01.04.2015

Івашук Юрій Петрович

"Політико-економічний аналіз корупційної поведінки в сучасних господарських системах"

Детальніше
11.03.2015

Тарасюк Данило Святославович

"Розвиток ринку корпоративних цінних паперів в Україні"

Детальніше
11.03.2015

Тибінка Галина Ігорівна

"Організаційно-економічний механізм регулювання оплати праці в господарській системі України"

Детальніше
10.03.2015

Боцьора Людмила Олександрівна

"Фінансовий механізм розвитку малого підприємництва в Україні"

Детальніше
10.03.2015

Москвічова Олена Сергіївна

"Державне регулювання кредитних послуг в умовах банківської кризи"

Детальніше
06.03.2015

Ємельянова Лідія Олегівна

"Інституційні реформи у процесі формування акціонерного капіталу в країнах ЦСЄ в умовах європейської інтеграції"

Детальніше