30.06.2017

Дерев’янко Тарас Олександрович

"Задачі оптимального керування гіперболічними системами"

Детальніше
30.06.2017

Літинський Святослав Володимирович

"Чисельне розв’язування мішаних задач для хвильового рівняння методом перетворення Лаґерра та граничних інтегральних рівнянь"

Детальніше
30.06.2017

Мусял Піотр Антоні

"Цивілізаційні і культурні фактори розвитку бізнесу у рамках глобалізації світової економіки"

Детальніше
30.06.2017

Попельницька Наталія Олександрівна

"Ґрунтово-географічні дослідження Північно-Західного Причорномор'я"

Детальніше
30.06.2017

Семочко Надiя Сергiївна

"Властивості логарифмічних похідних аналітичних функцій та розв’язків комплексних диференціальних рівнянь дробового порядку"

Детальніше
30.06.2017

Шаповаловська Людмила Олександрівна

"Асимптотичні властивості аналітичних функцій у полікрузі"

Детальніше
29.06.2017

Страп Наталiя Iгорiвна

"Задачi з нелокальною за видiленою змiнною умовами для рiвнянь з частинними похiдними у комплексних областях"

Детальніше
29.06.2017

Цебенко Андрій Миколайович

"Оптимальне керування в задачах без  початкових умов для еволюційних  рівнянь та варіаційних нерівностей"

Детальніше
23.06.2017

Єфіменко Наталія Валентинівна

"NO-залежна  регуляція  морфофункціонального  стану тромбоцитів та еритроцитів крові за умов алкогольної інтоксикації"

Детальніше
23.06.2017

Отчич Оксана Орестівна

"Прооксидантно-антиоксидантна рівновага за поєднаного застосування хіміо-лазеро-озонотерапії у крові хворих на туберкульоз легень"

Детальніше