12.03.2019

Рослицька Мар’яна Василівна

"Прецедентне ім’я в політичному дискурсі: формально-семантичні ознаки і соціопрагматичний потенціал (на матеріалі промов президентів України, Польщі та Франції кін. ХХ – поч. ХХІ ст.)."

Детальніше
05.03.2019

Червеняк Кристина Тарасівна

"Вплив етнонаціонального фактора на суспільно-політичні процеси в Україні"

Детальніше
27.02.2019

Руднік Денис Геннадійович

"Боярство Південно-Західної Русі XI–XIV ст."

Детальніше
26.02.2019

Вацеба Ростислав Миролюбович

"Ранні держави дружинного типу у Слов’янському Полаб’ї (кінець VIII – перша третина Х ст.): система влади і її трансформації"

Детальніше
26.02.2019

Гуменний Віктор Леонідович

"Римська імперія і Парфія: політичні та військові контакти (кінець І ст. до н.е. – початок ІІІ ст. н.е.)"

Детальніше
31.01.2019

Бойчук Валентина Михайлівна

"Репрезентація феномену песимізму в сучасній англійській мові"

Детальніше
31.01.2019

Тодорова Наталія Юріївна

"Фразеологічні одиниці просторової семантики в українській та англійській мовах"

Детальніше
21.12.2018

Грабовська Софія Володимирівна

"Нейрофізіологічні реакції на дію низьких доз хлорпірифосу у щурів і їх потомства"

Детальніше
21.12.2018

Купиняк Надія Ігорівна

"Роль Са2+-транспортувальних систем у регуляції енергетичних процесів у мітохондріях клітин печінки"

Детальніше
29.11.2018

Нестор Ольга Юріївна

"Стратегічне фінансове планування в діяльності суб’єктів господарювання України"

Детальніше