12.05.2017

Кунинець Андрiй Володимирович

"Триточковi рiзницевi схеми високого порядку точностi для стацiонарних рiвнянь в цилiндричнiй та сферичнiй системах координат"

Детальніше
12.05.2017

Цар Оксана Зіновіївна

"Фінансова  санація  суб’єктів  господарювання  в  економіці України"

Детальніше
11.05.2017

Пелех Уляна Василівна

"Монетарне регулювання процентних ставок на грошовому ринку України"

Детальніше
11.05.2017

Романчук Зоряна Зіновіївна

"Фінансове регулювання інвестиційної діяльності в Україні"

Детальніше
10.05.2017

Афанасьєв Дмитро Миколайович

"Формування соціального потенціалу Інтернет-спільнот (на прикладі Закарпатської області)"

Детальніше
10.05.2017

Мунтян Ірина Володимирівна

"Дитяча безпритульність як субкультура в сучасному українському суспільстві"

Детальніше
10.05.2017

Приймак Софія Андріївна

"Економічний механізм захисту прав споживачів на ринку банківських послуг в Україні"

Детальніше
28.04.2017

Гiщак Тетяна Iгорiвна

"Межові властивості функцій з просторів типу Гарді"

Детальніше
28.04.2017

Семенюк Віталій Олександрович

"Фінансова реструктуризація енергопостачальних корпорацій України як спосіб підвищення їх ефективності"

Детальніше
27.04.2017

Корицька Ольга Іванівна

"Оцінювання ефективності промислового виробництва України в умовах євроінтеграційних процесів"

Детальніше