08.12.2017

Горбулінська Олександра Вікторівна

"Біохімічні зміни в клітинах крові щурів за умов введення екстрактів та суспензій якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) за цукрового діабету 1-го типу"

Детальніше
08.12.2017

Прищепа Ірина Володимирівна

"Стан проміжних філаментів астроглії, показники апоптозу та окисного стресу в тканині головного мозку і сітківці щурів за умов стрептозотоцин-індукованої гіперглікемії і дії фулерену С60"

Детальніше
06.10.2017

Бурдіна Елеонора Олегівна

"Інфотейнмент як соціокомунікативне явище в сучасних українських інформаційно-публіцистичних телепроектах"

Детальніше
06.10.2017

Гадьо Наталія Романівна

"Медіастратегії Католицької Церкви в інтернеті"

Детальніше
05.10.2017

Бондаренко Юлія Станіславівна

"Альтернативна преса сучасної Німеччини (особливості функціонування, редакційна політика, місце в національній системі медіа)"

Детальніше
05.10.2017

Валькова Катерина Геннадіївна

"Жанрово-комунікаційні особливості книги подорожніх нарисів Іллі Ільфа і Євгена Петрова «Одноповерхова Америка»"

Детальніше
29.09.2017

Воїнська Катерина Романівна

"Архетипність художнього мислення в малій прозі Валерія Шевчука"

Детальніше
29.09.2017

Омар Мохамед Алі Адріс

"Ненасильницький політичний протест в Україні в умовах демократичної трансформації"

Детальніше
29.09.2017

Салій Олександра Романівна

"Гуцульський текст української прози кінця XIX – початку XX століття"

Детальніше
15.09.2017

Ільницька Ольга Володимирівна

"Задачі без початкових умов для еволюційних систем із запізненням"

Детальніше