Дисертант

Афанасьєв Дмитро Миколайович

Тема

Формування соціального потенціалу Інтернет-спільнот (на прикладі Закарпатської області)

Науковий керівник

Кандидат соціологічних наук, доцент Варга Наталія Іллівна; Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

Кафедра, де виконана дисертація

Робота виконана у Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет», Міністерство освіти і науки України

Анотація

Дисертацію присвячено визначенню специфіки формування та шляхів реалізації соціального потенціалу Інтернет-спільнот. З’ясовано концептуальні підходи та класифікації соціальних спільнот в соціологічному дискурсі, проаналізовано специфіку Інтернет-спільнот як об’єкту соціологічної науки; охарактеризовано типологію сучасних Інтернет-спільнот; вказано специфіку соціального потенціалу на прикладі такої новітньої соціальної структури як Інтернет-спільноти; виокремлено структурні елементи потенціалу Інтернет-спільнот; описано емпіричний досвід аналізу соціального потенціалу Інтернет-спільнот в Україні та за кордоном; з’ясовано особливості формування соціального потенціалу Інтернет-спільнот на регіональному рівні; розкрито передумови реалізації соціального потенціалу Інтернет-спільнот.

Ключові слова: спільнота, Інтернет-спільнота, Інтернет, соціальний потенціал, емерджентні властивості, соціальний капітал, соціальні ресурси.

Дата захисту

10.05.2017

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор соціологічних наук, професор Хижняк Лариса Михайлівна, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор кафедри прикладної соціології та соціальних комунікаційЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат соціологічних наук, доцент Петренко-Лисак Алла Олександрівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри галузевої соціологіїЗавантажити відгук