Дисертант

Башук Вікторія Вікторівна

Тема

Формування світового ринку генетично модифікованих продуктів

Місце праці

Кафедра міжнародних економічних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, аспірант

Науковий керівник

Доктор економічних наук, професор Грабинський Ігор Михайлович, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

У дисертаційній роботі розкрито сутність світового ринку та генетично модифікованих продуктів, систематизовано погляди науковців і тлумачення понять, пов’язаних з досліджуваною проблематикою, надано рекомендації щодо удосконалення дефініції цих понять, розроблено поділ чинників впливу на механізми функціонування світового ринку генетично модифікованої продукції (їх поділено на чинники зовнішнього середовища, пов’язані з розвитком світового господарства, та чинники внутрішнього середовища), виокремлено суб’єкти впливу на формування світового ринку генетично модифікованих продуктів, проаналізовано стан державного регулювання та перспективи використання сучасних біотехнологій в економіці України та виявлено його недоліки та основні проблеми. Висвітлено розвиток світового ринку генетично модифікованих продуктів за умов глобалізації, економічні аспекти виробництва генетично модифікованої продукції у розвинених країнах і країнах, що розвиваються. Виконано емпіричне дослідження і оцінювання впливу виробництва генетично модифікованих продуктів на ключові макроекономічні показники на прикладі провідних країн-виробників генетично модифікованої продукції. Подано рекомендації щодо удосконалення економічного механізму регулювання ринку генетично модифікованих продуктів України. Визначено можливі стратегії використання виробничих можливостей і переваг виробництва генетично модифікованої продукції, обґрунтовано можливості використання внутрішнього виробничого потенціалу у виробництві генетично модифікованих продуктів.

Ключові слова: світовий ринок, генетично модифікований організм, генетично модифіковані продукти, біотехнологія, державне регулювання, світова торгівля, розвинені країни, країни, що розвиваються.

Дата захисту

30.06.2017

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, доцент ГРУЩИНСЬКА Наталія Миколаївна, Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України, завідувач кафедри міжнародної економіки та економічної дипломатіїЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат економічних наук, доцент ХМАРА Марина Петрівна, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри міжнародного бізнесуЗавантажити відгук