Дисертант

Бліхар Мирослава Петрівна

Тема

Духовні цінності студентської молоді в сучасному українському суспільстві

Науковий керівник

Доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології Пачковський Юрій Франкович; Львівський національний університет імені Івана Франка

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню духовних цінностей студентської молоді в умовах сучасного українського суспільства. Здійснено систематизацію основних концептуальних підходів у розумінні та інтерпретації цінностей у соціогуманітарних науках, в т. ч. в соціології на основі мультипарадигмального підходу та виходячи з структуралістської перспективи. Розглянуто місце і роль ціннісної проблематики при розгляді глобалізаційного та трансформаційного процесу. Охарактеризовано поняття «духовність» та його значення для подальшого дослідження духовних цінностей на особистісному, груповому, діяльнісно-нормативному, світоглядному та цивілізаційно-культурному рівнях. Запропоновано авторське визначення та типологію духовних цінностей, методику їх прикладного дослідження в структурі світоглядних орієнтацій студентської молоді. На емпіричному рівні визначено систему чинників, що впливають на розвиток духовних цінностей у відносинах «середовище вищого навчального закладу – викладач (куратор) – студент». Запропоновано низку заходів щодо підвищення рівня розвитку духовної складової сучасної студентської молоді у навчально-виховній роботі.

Ключові слова: цінності, духовність, духовні цінності, студентська молодь, вища освіта, середовище вищого навчального закладу.

Дата захисту

08.05.2019

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор філософських наук, професор Ручка Анатолій Олександрович; Інститут соціології НАН України; головний науковий співробітник відділу соціології культури та масової комунікаціїЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат соціологічних наук Пташник-Середюк Олександра Іванівна; Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплінЗавантажити відгук