Дисертант

Бондаренко Юлія Станіславівна

Тема

Альтернативна преса сучасної Німеччини (особливості функціонування, редакційна політика, місце в національній системі медіа)

Науковий керівник

Доктор філологічних наук, професор Ткаченко Олена Григорівна, Сумський державний університет, завідувач кафедри журналістики та філології.

Кафедра, де виконана дисертація

Кафедра журналістики та філології Сумського державного університету

Анотація

Дисертацію присвячено вивченню одного з унікальних та самодостатніх медіаутворень сучасної періодики Німеччини – альтернативної преси, яка репрезентує нову модель комунікації, покликану широко й об’єктивно висвітлювати події, чого не подавали традиційні ЗМІ.

У процесі дослідження було встановлено, що альтернативна періодика, сформувавшись як окремий сегмент друкованих ЗМІ в 70-х роках ХХ століття внаслідок активізації студентських і громадських рухів, є своєрідним барометром сталості демократичних засад у  ФРН, відображенням зрілості німецького суспільства.

Визначальними рисами альтернативної періодики, які відрізняють її від мейнстримних ЗМІ, є характер фінансування, цільова аудиторія, модель комунікації, редакційна політика, формально-змістовий аспект, соціально-політична модальність.

Контент альтернативної преси характеризується широким колом тематичних інваріантів, що трансформуються відповідно до суспільно-політичних змін у країні. Альтернативна преса актуалізує соціально значущі проблеми. На сучасному етапі – це соціально-правова тематика, внутрішня безпека, міграційні процеси, антирасизм та проблеми маргінальних суспільних груп.

Альтернативні медіа, які відмовилися від комунікації в одному напряму, надають можливість читачам самостійно створювати медіаконтент, спрямований на особливу цільову аудиторію – контргромадськість –  представників різних соціальних груп та субкультурних угрупувань.

У системі альтернативної періодики визначено надрегіональні, регіональні та локально-регіональні ЗМІ, загалом 346 журналів та 105 газет: щоденних, щотижневих, щомісячних, які виходять двічі на місяць, раз на рік, 3-5 разів на рік, піврічників, нерегулярних видань. З’ясовано, що за функціональним призначенням (проблемно-тематичною спрямованістю) існують універсальні та спеціалізовані альтернативні ЗМІ.

Альтернативні друковані видання посідають чільне місце в інформаційному просторі Німеччини й успішно конкурують з провідними традиційними ЗМІ. Основна мета альтернативних медіа – захист прав та представлення інтересів цільової аудиторії. Найбільш успішним альтернативним виданням Німеччини є загальнонаціональна щоденна газета «DieTageszeitung» («Ді Тагесцайтунг»), або «TAZ» («ТАЦ»).

Із початком інформаційної ери альтернативні друковані видання динамічно розвиваються у веб-форматі. Сучасна альтернативна преса вже не ототожнюється з глибоко опозиційною медіаструктурою, а мислиться як іманентна частина мас-медійного дискурсу.

 

Ключові слова: інформаційний простір, національна медіасистема, альтернативна комунікація, альтернативна преса, соціокомунікаційні параметри, контргромадськість, контент, проблемно-тематичний діапазон, типологія, редакційна політика.

Дата захисту

05.10.2017

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор філологічних наук, професор АЛЕКСАНДРОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, завідувач кафедри журналістикиЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат фiлологiчних наук, доцент, доктор суспiльно-економiчних наук, професор Українського вiльного унiверситету (Мюнхен) ПРИСЯЖНИЙ МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ, Львівський національний університет імені Івана Франка, декан факультету журналістикиЗавантажити відгук