Дисертант

Бурдіна Елеонора Олегівна

Тема

Інфотейнмент як соціокомунікативне явище в сучасних українських інформаційно-публіцистичних телепроектах

Науковий керівник

Кандидат філологічних наук, доцент Снурнікова Юлія Михайлівна, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, доцент кафедри журналістики.

Кафедра, де виконана дисертація

Кафедра журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Анотація

У дисертації проаналізовано вияви інфотейнменту й осмислено специфіку його функціонування в українському інформаційно-публіцистичному мовленні. На прикладі тижневих новинарних програм топових телеканалів («Подробности недели» («Інтер»), «Факти тижня з Оксаною Соколовою» («ICTV»), «События недели» (ТРК «Україна»), «ТСН. Тиждень» («1+1»)) систематизовано спричинені інфотейнментом змістово-структурні трансформації та прийоми. Констатовано, що не існує одностайного підходу до термінологічного тлумачення явища. Виокремлено три найбільш широко вживані варіанти: жанр, формат і метод / спосіб / форма подачі матеріалів. Зроблено висновок, що здебільшого в українських реаліях на сьогодні інфотейнмент є форматом. Висунуто гіпотезу, які саме історичні, соціальні, культурні та загальнопсихологічні фактори спричинили появу інфотейнменту на телебаченні. Проаналізувавши визначальні моменти історії розвитку інфотейнменту, ми виявили досить виразну імплементацію досліджуваної концепції саме в інформаційно-аналітичний сектор мовлення, у якому посилення рекреативної функції привело до його трансформації в інформаційно-публіцистичний. Розглянуто два підходи до тлумачення досліджуваного явища: у його первинному вигляді, коли інформація подається через різні прийоми, але при цьому не нівелюється; і у течії, яка має назву «шоуїзація», тобто акцентуванні лише зовнішньої оболонки повідомлення без належного контролю змісту. Щоб проаналізувати, яке з цих медійних явищ превалює в інформаційно-публіцистичних програмах українського телеефіру, виділено первинні ознаки досліджуваної концепції злиття інформації та розваги: змістові й структурні новації (деталізація, персоноцентричність, зміни в подачі сталих композиційних елементів матеріалу) і способи та прийоми реалізації концепції (лінгвістичні фігури й тропи, музичний і шумовий супровід, експерименти, інфографічні вставки, знімальні й монтажні прийоми). На сьогодні в інформаційно-публіцистичних проектах інфотейнмент знаходиться на етапі активного становлення з частотним перетинанням із явищем шоуїзації. Висунуто гіпотезу, що це спостерігається через відсутність єдиної концепції в досліджуваних програмах. Несвідоме чи нерозсудливе сприйняття досвіду інших ЗМІ в гонитві за рейтингами приводить до таких негативних наслідків, як зниження рівня глядацької довіри, сприяння безграмотності населення, зміни аксіологічних орієнтирів у суспільстві, формування псевдощирості комунікації, порушення традиційних журналістських стандартів у поданні інформації й норм професійної етики. Розмежовано вияви якісного інфотейнменту й шоуїзації в інформаційно-публіцистичному сегменті телебачення України (у формі порівняльної таблиці). Зроблено висновок, що залучення формату інфотейнменту до інформаційно-публіцистичних телепроектів вимагає зваженого підходу до адаптації в національних реаліях і вироблення власної концепції щодо використання його принципів, виявів і прийомів.

Ключові слова: інфотейнмент, інформаційно-публіцистичні проекти, українське телебачення, змістово-структурні трансформації, зображально-виражальні засоби телебачення, ігрове начало, шоуїзація.

Дата захисту

06.10.2017

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор наук із соціальних комунікацій, професор Супрун Людмила Вікторівна, Національний університет «Острозька академія», завідувач кафедри журналістикиЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат філологічних наук, доцент Хітрова Тетяна Володимирівна, Запорізький національний технічний університет, доцент кафедри журналістики.Завантажити відгук