Дисертант

Денисюк Юлія Іванівна

Тема

«Президентський меморандум як жанр інституційного дискурсу (на матеріалі меморандумів Барака Обами 2009-2016 років)»

Місце праці

Викладач кафедри іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Науковий керівник

Андрейчук Надія Іванівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Дисертацію присвячено комплексному аналізові жанру президентського
меморандуму на матеріалі президентських меморандумів Барака Обами 2009 –
2016 років. Меморандум досліджено як жанр президентського дискурсу, який є
підтипом політичного дискурсу в структурі інституційного мегадискурсу.
Проведено аналіз структури, семантики та прагматики текстів жанру
президентського меморандуму.
Виокремлено тематичні групи меморандумів Барака Обами та
встановлено особливості мовнокультурного кодування в кожній групі: 1)
організаційне забезпечення роботи структур і відомств з питань внутрішньої
політики – ADMINISTRATION→SOCIAL GROUP → LAW; 2) організаційне
забезпечення роботи структур і відомств з питань зовнішньої політики –
ADMINISTRATION → GOVERNMENT → POLITICS; 3) організаційне
забезпечення роботи структур і відомств у військових питаннях – SOCIAL
GROUP → FIGHT; 4) організаційне забезпечення роботи структур і відомств у
питаннях боротьби з тероризмом – CRIME → PEACE.
Виявлено найчастотніші текстові категорії досліджуваного жанру та
описано мовні засоби, які вербалізують кожну з категорій.
Встановлено наявність чотирьох комунікативно-прагматичних типів
президентських меморандумів: меморандуми-настанови, меморандуми-
рішення, меморандуми-декларації, меморандуми-оцінки.
Ключові слова: президентський меморандум, інституційний дискурс,
політичний дискурс, президентський дискурс, мовнокультурний код, Барак
Обама.

Дата захисту

31.01.2018

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор філологічних наук, професор Приходько Ганна Іллівна Запорізький національний університет професор кафедри англійської філологіїЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат філологічних наук, доцент Микитюк Ірина Михайлівна Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича доцент кафедри комунікативної лінгвістики та перекладуЗавантажити відгук