Дисертант

Гриневич Інна Миколаївна

Тема

Фольклоризм художньої творчості Осипа Маковея в етноестетичному вимірі

Місце праці

Викладач української мови та літератури ПВНЗ «Деснянського економіко- правового коледжу при Міжрегіональній академії управління персоналом» м. Київ

Науковий керівник

Гарасим Ярослав Іванович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, проректор з науково-педагогічної роботи (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

У дисертації вперше всебічно розкрито художню творчість Осипа Маковея
крізь призму етноестетичних критеріїв. На матеріалі творчої спадщини автора та
архівних документів здійснено комплексний аналіз творчості Осипа
Степановича.
У роботі досліджено генезу етноестетики, окреслено інтерпретацію поняття
«фольклоризм» як об’єкта теоретичного дискурсу, проведено зіставний аналіз
фольклорної та літературної традиції.
У дослідженні системно проаналізовані фольклорні елементи, вжиті у
літературних текстах Осипа Маковея, зокрема символи, архетипи, міфологеми,
народні образи, художні засоби, мотиви, лейтмотиви, ремінісценції тощо, які
становлять підґрунтя етноестетизації авторського твору.
Ключові слова: О.С. Маковей, фольклоризм, етноестетика, художня творчість,
архетип, образ, символ, міфологія, комічне.

Дата захисту

21.12.2017

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент: Івановська Олена Петрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри фольклористики Інституту філології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)Завантажити відгук

Офіційний опонент: Козловський Віталій Іванович, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов та культури фахового мовлення (Львівський державний університет внутрішніх справ) Завантажити відгук